Kansaneläkkeen määrä

Kansaneläke antaa eläkkeensaajalle tietyn vähimmäisturvan. Tuloista vain työeläke pienentää kansaneläkettä. Kansaneläkkeen saaminen edellyttää Suomessa asumista.

Täysi kansaneläke on vuonna 2017 yksin asuvalle eläkkeensaajalle 628,85 euroa kuukaudessa, ja avo- tai avioliitossa olevalle 557,79 euroa kuukaudessa.

Takaisin hakuun