Kansaneläkkeen määrä

Kansaneläke antaa eläkkeensaajalle tietyn vähimmäisturvan. Tuloista vain työeläke pienentää kansaneläkettä. Kansaneläkkeen saaminen edellyttää Suomessa asumista.

Täysi kansaneläke on vuonna 2016 yksin asuvalle eläkkeensaajalle 634,30 euroa kuukaudessa, ja avo- tai avioliitossa olevalle 562,62 euroa kuukaudessa.

Takaisin hakuun