Kansaneläkkeen määrä

Kansaneläke antaa eläkkeensaajalle tietyn vähimmäisturvan. Tuloista vain työeläke pienentää kansaneläkettä. Kansaneläkkeen saaminen edellyttää Suomessa asumista.

Täysi kansaneläke on vuonna 2015 yksin asuvalle eläkkeensaajalle 636,63 euroa kuukaudessa, ja avo- tai avioliitossa olevalle 564,69 euroa kuukaudessa.

Takaisin hakuun