Tutustu eri eläke-etuuksiin

Työeläke on turvanasi eri elämäntilanteissa.Tässä osiossa kerrotaan, mitä eläke-etuuksia erilaisiin elämäntilanteisiin on.

Pääset nauttimaan työeläkkeestä viimeistään silloin, kun siirryt vanhuuseläkkeelle. Työeläke antaa turvaa myös työkyvyttömyyden sekä perheenhuoltajan kuoleman varalta. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voit jäädä aikaisintaan 61-vuotiaana.

Työeläke ansaitaan omalla palkkatyöllä tai yrittäjätoiminnalla. Jos työeläkkeesi jää pieneksi, Kelan maksama kansaneläke ja takuueläke voivat täydentää sitä.

Eläkevaihtoehdot lyhyesti

Vanhuuseläke

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan oman ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä. Syntymävuotesi vaikuttaa siis siihen, milloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Mitä vanhempana siirryt eläkkeelle, sitä suuremman eläkkeen saat.

Lue lisää vanhuuseläkkeestä

Osittainen vanhuuseläke

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä päätät itse, kuinka paljon teet töitä. Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana. Eläkkeesi pienenee pysyvästi, jos otat eläkkeen varhennettuna.

Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä

Kuntoutus tai työkyvyttömyyseläke

Kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto, jos työkykysi heikkenee. Kuntoutuksen avulla voidaan parantaa mahdollisuuksiasi jatkaa työelämässä.

Työkyvyttömyyseläke tulee ajankohtaiseksi vasta, kun sairaus, vika tai vamma on heikentänyt työkykyäsi pitkäaikaisesti, yleensä vähintään vuoden ajan yhtäjaksoisesti.

Lue lisää kuntoutuksesta

Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeestä

Työuraeläke

Sinulla voi olla oikeus työuraeläkkeeseen 63 vuoden iässä, jos olet työskennellyt vähintään 38 vuoden ajan rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja sinulla on työkykyyn vaikuttava sairaus.

Lue lisää työuraeläkkeestä

Perhe-eläke

Jos puoliso tai vanhempi menehtyy, lesken ja lapsen perhe-eläke auttaa toimeentulossa.

Lue lisää perhe-eläkkeestä