Elinaikakerroin huomioidaan eläkkeen alkaessa

Elinaikakerrointa käytetään eläkkeen alkaessa eli siinä vaiheessa, kun eläkkeesi lasketaan. Elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä sen mukaan, miten keskimääräinen elinikä jatkaa kasvuaan. Kun ihmisten elinikä pitenee, saman eläkepotin pitää riittää pidemmäksi ajaksi.

Lopullinen elinaikakerroin määritellään kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Alkava vanhuuseläke kerrotaan ikäluokallesi vahvistetulla elinaikakertoimella riippumatta siitä, missä iässä siirryt vanhuuseläkkeelle.

Syntymävuosi Elinaikakerroin
1947 1,00000
1948 0,99170
1949 0,98689
1950 0,98351
1951 0,97914
1952 0,97552
1953 0,97200
1954 0,96800
1955 0,96344
1956 0,96102
1957 0,95722
1958 0,95404
1959 0,94984
1960 0,94659
1961 0,94419

Työeläkeotteessa elinaikakerroin huomioitu

Työeläkeotteelle lasketussa eläkkeen määrässä on arvioitu elinaikakertoimen vaikutus. Arviolaskelmia varten Eläketurvakeskus laskee Tilastokeskuksen väestöennusteiden perusteella ennusteet elinaikakertoimista.

Työeläkeotteella näytetään arvio tavoite-eläkeiästä viimeistään 5 vuotta ennen vanhuuseläkeiän täyttämistä. Tavoite-eläkeikä kertoo, mihin saakka eläkkeelle siirtymistä pitää lykätä, jotta lykkäyskorotus on korottanut eläkettä yhtä paljon kuin elinaikakerroin leikkaa sitä alimmassa eläkeiässä. Tavoite-eläkeikää koskeva arvio tarkentuu sinä vuonna, kun työntekijä tai yrittäjä täyttää 62 vuotta.

Tarkista työeläkeote

Elinaikakerroin työkyvyttömyyseläkkeissä

Elinaikakerrointa sovelletaan myös työkyvyttömyyseläkkeisiin, mutta lievemmin. Elinaikakertoimella kerrotaan ansaittu eläke, mutta ei ns. tulevan ajan eläkettä työkyvyttömyyden alkamisesta vanhuuseläkeikään.

Työkyvyttömyyseläkkeessä käytetään eläketapahtumavuoden eli työkyvyttömyyden alkamisvuoden elinaikakerrointa. Tämä tarkoittaa tuolloin 62 vuotta täyttävälle ikäluokalle määriteltyä elinaikakerrointa.

Elinaikakerrointa käytetään vain kerran. Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi elinaikakerrointa ei enää sovelleta uudelleen.