Elinaikakerroin huomioidaan eläkkeen alkaessa

Elinaikakerrointa käytetään eläkkeen alkaessa eli siinä vaiheessa, kun eläkkeesi lasketaan. Elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä sen mukaan, miten keskimääräinen elinikä jatkaa kasvuaan. Kun ihmisten elinikä pitenee, saman eläkepotin pitää riittää pidemmäksi ajaksi.

Lopullinen elinaikakerroin määritellään kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Alkava vanhuuseläke kerrotaan ikäluokallesi vahvistetulla elinaikakertoimella riippumatta siitä, missä iässä siirryt vanhuuseläkkeelle. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksen elinaikakertoimen arvosta seuraavalle vuodelle viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Elinaikakertoimen määräytymisvuosi (62-v.) Syntymävuosi Elinaikakerroin
2024 1962 0,94692
2023 1961 0,94419
2022 1960 0,94659
2021 1959 0,94984
2020 1958 0,95404
2019 1957 0,95722
2018 1956 0,96102
2017 1955 0,96344
2016 1954 0,96800
2015 1953 0,97200
2014 1952 0,97552
2013 1951 0,97914
2012 1950 0,98351
2011 1949 0,98689
2010 1948 0,99170
2009 1947 1,00000

Esimerkki elinaikakertoimen vaikutuksesta eläkkeesi määrään

Olet syntynyt vuonna 1960. Sinulle on kertynyt vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä 1 600 euroa työeläkettä. Vuonna 1960 syntyneiden elinaikakertoimeksi on vahvistettu 0,94659. Kertyneen eläkkeesi kerrotaan elinaikakertoimella.

1 600 × 0,94659 = 1 514,54

Eläkkeen määräksi ennen veroja tulee 1 514,54 euroa. Elinaikakerroin pienentää eläkettäsi noin 5,3 prosenttia.

Työeläkeotteessa elinaikakerroin huomioitu

Työeläkeotteelle lasketussa eläkkeen määrässä on arvioitu elinaikakertoimen vaikutus. Arviolaskelmia varten Eläketurvakeskus laskee Tilastokeskuksen väestöennusteiden perusteella ennusteet elinaikakertoimista.

Työeläkeotteella näytetään arvio tavoite-eläkeiästä viimeistään 5 vuotta ennen vanhuuseläkeiän täyttämistä. Tavoite-eläkeikä kertoo, mihin saakka eläkkeelle siirtymistä pitää lykätä, jotta lykkäyskorotus on korottanut eläkettä yhtä paljon kuin elinaikakerroin leikkaa sitä alimmassa eläkeiässä. Tavoite-eläkeikää koskeva arvio tarkentuu sinä vuonna, kun työntekijä tai yrittäjä täyttää 62 vuotta.

Tarkista työeläkeote

Elinaikakerroin työkyvyttömyyseläkkeissä

Elinaikakerrointa sovelletaan myös työkyvyttömyyseläkkeisiin, mutta lievemmin. Elinaikakertoimella kerrotaan ansaittu eläke, mutta ei ns. tulevan ajan eläkettä työkyvyttömyyden alkamisesta vanhuuseläkeikään.

Työkyvyttömyyseläkkeessä käytetään eläketapahtumavuoden eli työkyvyttömyyden alkamisvuoden elinaikakerrointa. Tämä tarkoittaa tuolloin 62 vuotta täyttävälle ikäluokalle määriteltyä elinaikakerrointa.

Elinaikakerrointa käytetään vain kerran. Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi elinaikakerrointa ei enää sovelleta uudelleen.