Työeläkkeen määrä

Työeläkkeesi lasketaan kaikista työurasi aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Tällä sivulla kerrotaan lyhyesti työeläkkeen määrään vaikuttavista asioista. Tarkempaa tietoa löydät Paljonko saan eläkettä -osion muilta sivuilta.

Näin arvioit tulevan eläkkeesi määrää

 1. Tarkista ensin työeläkeotteelta, minkä verran sinulle on jo kertynyt eläkettä.
  Tarkista työeläkeote
 2. Arvioi sitten eläkelaskurilla, mikä olisi tulevan eläkkeesi määrä.
  Siirry eläkelaskuriin

Voit tilata eläkearvion omalta työeläkelaitokseltasi. Oman työeläkelaitoksesi saat selville klikkaamalla yllä olevaa Tarkista työeläkeote -painiketta tai kysymällä sitä ja yhteystietoja Eläketurvakeskuksesta, puh. 029 411 2110.

Jos saat jo eläkettä, voit tarkistaa maksussa olevan eläkkeesi eläkettä maksavasta eläkelaitoksesta. Työeläkelaitosten yhteystiedot

Työeläkkeesi on sitä suurempi, mitä pidempään työskentelet ja mitä myöhemmäksi lykkäät eläkkeelle siirtymistäsi. Samoin sitä suuremmaksi eläkkeesi kasvaa, mitä enemmän saat palkkaa tai työtuloa yrittäjänä.

Lue lisää yrittäjäeläkkeen määrästä

Eläkkeen kertyminen

Työeläkkeesi lasketaan kunkin vuoden ansioista. Työntekijänä tehdystä työstä eläke lasketaan vuosiansioista ja yrittäjänä tehdystä työstä työtulosta. Myös luontoisedut, kuten ravinto-, puhelin- ja autoetu kerryttävät eläkettäsi.

Eläkettä kertyy vuosittain

 • 1,5 % vuositulosta 17–52-vuotiaille (yrittäjänä kertyminen alkaa 18-vuotiaana)
 • 1,7 % vuositulosta 53–62-vuotiaille siirtymäaikana vuosina 2017–2025
 • 1,5 % vuositulosta 63 vuotta täyttäneille.

Työstä kertyy eläkettä aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan eli ylimpään vanhuuseläkeikään asti, joka on

 • 68 vuotta 1957 ja sitä ennen syntyneillä
 • 69 vuotta 1958−1961 syntyneillä
 • 70 vuotta 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Miten eläke lasketaan

Eläke lasketaan vuosi kerrallaan. Yksinkertaistettuna sen voi laskea kertomalla vuosiansiot 1,5 prosentilla ja elinaikakertoimella. Kuukausieläke saadaan, kun tämä jaetaan 12:lla.

Vuosiansiot x 1,5 % / 12 kk x Elinaikakerroin = Eläke/kk.

Esimerkki eläkkeen kertymisestä yhdeltä vuodelta

Jos vuosiansiosi ovat 40 000 euroa. Näistä sinulle kertyy eläkettä seuraavasti:

40 000 euroa × 1,5 % : 12 = 50 euroa/kk

Työeläkkeeseen vaikuttaa myös oman ikäluokkasi elinaikakerroin, jolla kertynyt eläke kerrotaan.

Jos työeläkkeesi määrä jää pieneksi tai sitä ei ole kertynyt lainkaan, voit saada kansaneläkettä tai takuueläkettä.

Lue lisää, miten kansaneläke ja takuueläke täydentävät pientä työeläkettä

Saat lykkäyskorotusta jokaiselta kuukaudelta, jolla siirrät eläkkeelle jäämistäsi yli alimman eläkeikäsi.

Eläkkeen suuruuteen vaikuttaa myös elinaikakerroin, joka määräytyy syntymävuotesi mukaan. Elinaikakerroin pienentää eläkettä sitä enemmän, mitä korkeampi on ikäluokkasi keskimääräinen elinikä .

Työeläkettä kertyy myös tutkintoon johtavasta opiskelusta, tietyistä sosiaalietuuksista sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaalta.

Ulkomailla työskentelystä kertyy monessa tapauksessa eläkettä. Kannattaa selvittää etukäteen ennen ulkomaille lähtöä, millä tavalla eläketurvasi järjestään kohdemaassa.

Eläkettä kerryttää ainoastaan verokortilla tehty palkkatyö. Pimeää työtä teettävä työnantaja ei maksa eläkevakuutusmaksuja, mikä nakertaa lovea eläkkeeseen.

Palkansaajan osuus työeläkemaksusta näkyy eriteltynä palkkalaskelmassasi. Työeläkeotteelta varmistat lopullisesti, että työnantaja on huolehtinut myös omasta maksuosuudestaan ja että eläkettä on kertynyt oikein.

Jos palkkatiedoissasi on virheitä tai niitä ei näy tulorekisterissä tai työeläkeotteessa, ole ensin yhteydessä palkan maksaneeseen työnantajaan. Jos asia ei selviä tai etene työnantajan kanssa, ole yhteydessä omaan eläkelaitokseesi tai Eläketurvakeskukseen. Työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen yhteystiedot

Omaishoitajana tai perhehoitajana saamastasi korvauksesta kertyy eläkettä.

Tutustu omais- ja perhehoitajien vanhuuseläkkeeseen Kevan sivuilla.

Armeija- ja siviilipalvelus ei kerrytä työeläkettä.

Eläkettä on kertynyt eri aikoina eri määrä kulloinkin voimassa olleen työeläkelain mukaisesti.

Vuosina 2005–2016 eläkettä kertyi

 • 1,5 % vuosiansiosta 18–52-vuotiaana
 • 1,9 % vuosiansiosta 53–62-vuotiaana
 • 4,5 % vuosiansiosta 63–67-vuotiaana.

Vuoden 2004 loppuun saakka

 • 1,5 % ennen 60 vuoden iän täyttämisvuotta
 • 2,5 % 60 vuoden iän täyttämisvuoden alusta.

Ennen vuotta 2005 eläkettä alkoi kertyä vasta 23-vuotiaana, ja vuosina 2005–2016 eläkettä kertyi 18-vuotiaasta alkaen. Vanhat ikärajat vaikuttavat vielä pitkään monien eläkkeeseen, sillä työeläkelait eivät muutu takautuvasti.

Lue lisää:

Työkyvyttömyyseläkkeeseen lasketaan jo ansaitun eläkkeen lisäksi ns. tulevan ajan eläkeosa. Sen osuus saattaa olla huomattava erityisesti nuorena työkykynsä menettäneillä.

Tuleva aika merkitsee aikaa, jonka työntekijä olisi ollut työssä, jos työkyvyttömyys ei olisi katkaissut hänen työuraansa. Käytännössä se tarkoittaa aikaa työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta omaan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka.

Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeestä