Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen

Hae ulkomailla ansaittua eläkettä samalla hakemuslomakkeella kuin Suomen eläkkeitä. Ilmoita hakemuksella, mistä maasta haluat hakea eläkettä. Aloita hakeminen Kirjaudu palveluun -painikkeesta. Sinut ohjataan eteenpäin työeläkelaitoksesi hakemispalveluun.

Kirjaudu eläkkeen hakupalveluun

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta.

Siirry hakemuslomakkeisiin ja hakemisohjeisiin

Eläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan tiedot ulkomailla työskentelystä ja asumisesta. Jos haet eläkettä sähköisesti, saat ohjeet ulkomaan työskentely- ja asumisaikojen ilmoittamiseen verkkopalvelusta. Jos täytät paperisen eläkehakemuksen, liitä eläkehakemukseesi lomake nimeltä liite U (7110).

Liite U lomakepankissa

Paperiset hakemuslomakkeet voit toimittaa työeläkelaitokseen, Kelaan tai Eläketurvakeskukseen (ETK). ETK lähettää hakemuksesi ulkomaille.

Saat eläkepäätöksen ulkomaan eläkelaitoksesta suoraan kotiisi. Ulkomaan eläkelaitos antaa päätöksen maan omalla kielellä ja maksaa eläkkeesi suoraan pankkitilillesi.

EU-eläkehakemuksen kulku, kun asuu Suomessa

Sosiaaliturvasopimusmaihin tarvitset erillisen hakemuslomakkeen

Kun haet sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä, sinun tulee täyttää erillinen, sosiaaliturvasopimuksen mukainen hakemuslomake.

Jos olet ilmoittanut Suomen eläkehakemuslomakkeella hakevasi myös sosiaaliturvasopimusmaan eläkettä, ETK lähettää sinulle sosiaaliturvasopimuksen mukaisen eläkehakemuslomakkeen ja hakuohjeet. Hakemuskäsittelyä nopeuttaaksesi voit myös tulostaa lomakkeet itse.

Siirry sosiaaliturvasopimusmaiden eläkehakemuslomakkeisiin

Lähetä täytetty hakemuslomake ETK:hon. ETK vahvistaa sovitut tiedot sosiaaliturvasopimusmaan eläkelaitokselle ja välittää hakemuksen edelleen kyseisen maan laitokseen käsiteltäväksi.

Hae eläkettä hyvissä ajoin

Eläkehakemusten käsittely kestää ulkomailla pidempään kuin Suomessa. Käsittelyaikaan vaikuttaa mm. se, mitä eläkettä haet ja mistä maasta.

Voit jättää vanhuuseläkehakemuksen noin 6-9 kuukautta ennen eläkkeen toivottua alkamisajankohtaa. Hakemus tulisi jättää viimeistään sen kuun aikana, jolloin ulkomaan eläkkeen on tarkoitus alkaa.

Tarkempia tietoja eläkehakemusten käsittelyajoista voit tiedustella suoraan ulkomaiselta eläkelaitokselta. Yhteystiedot löydät Lisätietoa eri maiden eläkkeistä -sivulta.

Siirry Lisätietoa eri maiden eläkkeistä -sivulle

Myös Suomen eläkepäätöksen saaminen voi kestää tavallista pidempään, jos työeläkelaitoksesi tarvitsee eläkelaskennassa tietoja ulkomailla tehdystä työstä eli vakuutuskausistasi ulkomailla. Lisätietoa saat omasta työeläkelaitoksestasi.

Ilmoita tiedot ulkomailla olostasi mahdollisimman tarkasti

Ilmoita hakemuksen yhteydessä pyydetyt tiedot ulkomailla olostasi mahdollisimman tarkasti. Antamasi tiedot ovat lähtökohtana eläkeoikeutesi selvittämiselle ulkomailla. On tärkeää, että ilmoitat tiedot kaikista työskentely- ja asumisajoista ulkomailla, vaikka et hakisikaan eläkettä kaikista maista, joissa olet ollut.

Liitä hakemukseen mahdollisuuksien mukaan kopiot ulkomaan työskentelyä koskevista asiakirjoista, kuten työtodistuksista, työkirjoista ja palkkakuiteista. Ilmoita myös ulkomaan henkilötunnuksesi tai vakuutusnumerosi, jos se on tiedossasi. Katso lisätietoa asiakirjojen oikeaksi todistamisesta tämän sivun lopusta.

Ulkomaan eläkelaitos voi ottaa sinuun yhteyttä

Ulkomaan eläkelaitos saattaa eläkeoikeuttasi selvittäessään lähettää sinulle erilaisia kyselyitä esimerkiksi työskentelystäsi, asumisestasi tai tuloistasi kyseisessä maassa tai Suomessa.

Kyselyt ovat yleensä maan virallisella kielellä. Jos kyseessä on EU-maa, sinulla on oikeus vastata ulkomaiselle eläkelaitokselle millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Sosiaaliturvasopimusmaiden kyselyihin voit vastata sopimusmaan virallisilla kielillä tai suomeksi. Ulkomaan eläkelaitos saattaa hylätä hakemuksesi, jos se ei saa pyytämäänsä lisäselvitystä.

Suomalaisen työeläkelaitoksen antamalla työeläkeotteella ei ole tietoa ulkomailla karttuneista eläkkeistäsi. Myöskään Eläketurvakeskuksella ei ole tietoa niistä.

Useilta ulkomaiden eläkelaitoksilta voi saada pyynnöstä eläkearvion. Jotkut eläkelaitokset jopa lähettävät eläkearvion automaattisesti säännöllisin väliajoin tiedossaan olevaan osoitteeseesi. Toisen maan eläkearvion saaminen voi kuitenkin olla joskus vaikeaa. Eläkearvion saamiseksi saatat tarvita kyseisessä maassa käytössä olevat pankki- tai muut yksilöidyt tunnukset verkkopalveluun kirjautumista varten.

Joissain tapauksissa voit saada eläkearvion vasta 1-2 vuotta ennen maan yleistä vanhuuseläkeikää.

Eläkearvion saaminen vaatiikin yleensä henkilökohtaisen yhteydenoton ulkomaan eläkelaitokseen. Helpoin ja usein ainoa tapa on pyytää arviota kirjallisesti. Joistain eläkelaitoksista voi saada arvion kotiin lähetettynä paperiversiona, toiset taas toimittavat sinulle henkilökohtaisen koodin tai kirjautumistunnuksen ja salasanan, joilla voit hakea omat eläketietosi ulkomaan eläkelaitoksen verkkopalvelusta.

Mainitse eläkearviopyynnössäsi ainakin seuraavat tiedot:

 • Nimi (myös entiset)
 • Syntymäaika
 • Nykyinen osoite Suomessa
 • Työskentelypaikat ja -ajankohdat ulkomailla (myös osoitteet, jos tiedossa)
 • Ulkomaan vakuutusnumero tai henkilötunnus (jos tiedossa)
 • Eläkejärjestelmän nimi, jossa olet ulkomailla ollessasi ollut vakuutettuna (jos tiedossa).

Tarvittaessa tarkista maakohtaiset neuvot ja ohjeet sivulta Lisätietoa eri maiden eläkkeistä.

Siirry Lisätietoa eri maiden eläkkeistä -sivulle.

Maat, joiden kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, ovat niin sanottuja sopimuksettomia maita.

Eläketurvakeskus ei lähetä hakemuksia näihin maihin, vaan eläkeoikeuden selvittäminen ja mahdollinen eläkkeen hakeminen jää näissä tapauksissa sinun itsesi huolehdittavaksi.

On mahdollista, ettei kaikista sopimuksettomista maista makseta lainkaan eläkkeitä Suomeen.

Muiden kuin EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaiden eläkelaitosten yhteystietoja löydät Kansainvälisen sosiaaliturvalaitosten yhdistyksen ISSA:n internetsivuilta.

Siirry ISSA:n sivuille

 

Monissa maissa lakisääteistä eläketurvaa täydentävät lisä- ja sopimuseläkkeet.

Eläketurvakeskus ei pääsääntöisesti välitä ulkomaille näitä eläkkeitä koskevia hakemuksia, sillä ne eivät yleensä kuulu EU-asetusten ja sosiaaliturvasopimusten piiriin.

Mahdollinen oikeutesi lisä- ja sopimuseläkkeisiin sinun tulee selvittää itse suoraan asianomaisesta eläkelaitoksesta.

Tarkempaa ohjeistusta löydät sivulta Lisätietoa eri maiden eläkkeistä.

Siirry Lisätietoa eri maiden eläkkeistä -sivulle

Etenkin monet Itä- ja Etelä-Euroopan maat tarvitsevat sinulta eläkehakemuksen käsittelyä varten työkirjan tai vastaavat työtodistukset. Asiakirjojen ei yleensä tarvitse olla alkuperäisiä, mutta kopioiden tulee olla oikeiksi todistettuja. Voit toimia jommallakummalla seuraavista tavoista:

 • Toimita alkuperäiset asiakirjat postitse Eläketurvakeskukseen (ETK). ETK ottaa niistä kopiot, todistaa kopiot oikeaksi ja lähettää ne ulkomaille. Alkuperäiset asiakirjat palautetaan sinulle, kun asia on käsitelty.
 • Esitä alkuperäiset asiakirjat Kelan toimistossa. Kela ottaa niistä kopiot ja lähettää oikeiksi todistetut kopiot ETK:hon, josta ne lähetetään ulkomaille.

Jos olet tyytymätön ulkomaan eläkelaitoksen antamaan päätökseen, voit valittaa siitä päätöksessä olevien muutoksenhakuohjeiden mukaisesti. Sinun tulee tehdä valitus siinä määräajassa, joka on mainittu päätöksessä.

Toimita kirjallinen valituksesi ensisijaisesti päätöksen antaneelle eläkelaitokselle tai eläkepäätöksessä mainittuun osoitteeseen. Voit jättää valituksesi myös Eläketurvakeskukseen, Kelaan tai eläkelaitokseesi, josta se välitetään eteenpäin ulkomaille. Huomaa kuitenkin, että jos lähetät valituksesi näihin Suomen laitoksiin, se voi jäädä joskus pidemmäksi aikaa työjonoon. Varmista siis lähetyksesi jälkeen soittamalla, että valitus lähtee mahdollisimman pian eteenpäin ulkomaille. Nopein tapa saada valitus perille on lähettää se itse ulkomaille.

EU- ja ETA-maiden päätöksistä voit valittaa kaikilla EU:n virallisilla kielillä, myös suomeksi. Päätöksen antaneen maan virallisen kielen käyttäminen valituskielenä voi joissain tapauksissa nopeuttaa valituksesi käsittelyä. Sosiaaliturvasopimusmaiden päätöksistä voit valittaa sopimusmaan virallisilla kielillä tai suomeksi.

Mainitse valituksessasi ainakin seuraavat tiedot:

 • Päätös, josta valitat
 • Asia, johon vaadit muutosta
 • Perustelut muutosvaatimuksellesi (mikä päätöksessä on väärin tai puutteellista ja miten haluat päätöstä muutettavan)
 • Omat yhteystietosi (nimi, osoite, henkilötunnus tai vakuutusnumero päätöksen antaneessa maassa, puhelinnumero)
 • Päiväys ja allekirjoitus

 

Kun olet saanut eläkepäätökset kaikista niistä EU- ja ETA-maista, joista olet hakenut eläkettä, voit tutkia päätöksistä niiden yhteisvaikutusta eläkeoikeuksiisi. Vaikka kukin maa myöntää tai hylkää eläkkeen oman eläkelainsäädäntönsä mukaisesti, on päätöksen antaneen eläkelaitoksen eläkeoikeutta ratkaistaessa huomioitava myös EU:n sosiaaliturva-asetusten määräyksiä. Tarkempia lisätietoja annettujen eläkepäätösten sisällöstä ja eläkkeiden määräytymisperusteista saat suoraan päätöksen antaneelta taholta.

Jos eri maiden eläkepäätöksillä on mielestäsi kielteinen yhteisvaikutus eläkeoikeuteesi yhdessä tai useammassa EU- ja/tai ETA-maassa, voit olla lisätietojen saamiseksi yhteydessä päätöksen antaneeseen eläkelaitokseen ja pyytää päätösten tarkistamista. Päätösten tarkistamista varten sinun tulee pyytää Eläketurvakeskuksesta (ETK) EU-eläkepäätösten yhteenveto (P1-lomake).

Kun olet saanut yhteenvedon ETK:sta, voit lähettää tarkistuspyynnön päätöksen antaneeseen eläkelaitokseen. Tarkistuspyyntö on tehtävä yhteenvedolla (tai eläkepäätöksellä) annetussa määräajassa. Määräaika voi vaihdella eri maissa.

Joidenkin vanhempien hakemusten ollessa kyseessä EU-eläkepäätösten yhteenveto tehdään aiemmin käytössä olleelle E211-nimiselle lomakkeelle. E211-lomakkeelle tehdyn yhteenvedon jälkeen on mahdollista valittaa päätöksistä, joista et ole aiemmin saanut valitusoikeutta.