Työssä jatkaminen kannattaa

Työeläkkeesi on sitä suurempi, mitä pidempään työskentelet ja mitä myöhemmäksi siirrät eläkkeelle jäämistä. Näin eläkkeesi nousee kahta reittiä: saat lykkäyskorotusta ja sinulle kertyy työssäolosta uutta eläkettä.

Lykkäyskorotus koko työuran aikaiseen eläkekertymään

Eläkkeesi määrään tehdään 0,4 prosentin lykkäyskorotus jokaiselta kuukaudelta, jolla lykkäät eläkkeelle jäämistä yli alimman eläkeikäsi. Se tarkoittaa esimerkiksi 2 000 euron eläkkeessä 8 euron nousua jokaista lykkäyskuukautta kohden.

Korotuksessa otetaan huomioon koko työurasi aikainen eläkekertymä sen kuukauden loppuun asti, jonka jälkeen jäät eläkkeelle. Korotus koskee siis myös sitä eläkettä, jonka ansaitset alimman eläkeikäsi jälkeen.

Lykkäyskorotus ei ole sidoksissa työntekoon, eikä sillä ole yläikärajaa. Saat sen riippumatta siitä, työskenteletkö vai et tai oletko jo saavuttanut ylimmän eläkeikäsi.

Olet syntynyt 15.1.1960. Alin eläkeikäsi on 64 vuotta 6 kuukautta, jonka täytät 15.7.2024.

Jäät vanhuuseläkkeelle 1.11.2024. Edeltävän kuukauden lopussa eli 31.10.2024 sinulle on kertynyt eläkettä 1 650 euroa kuukaudessa.

Ajanjakso 1.8.2024–31.10.2024 on 3 kuukautta, joten saat lykkäyskorotusta 3 kuukaudelta.

3 × 0,4 % = 1,2 %

Lykkäyskorotuksen määrä on 1,2 % sinulle 31.10.2024 kertyneestä eläkkeestä.

1,2 % × 1 650 euroa = 19,8 euroa

Lykkäyskorotus lisätään eläkkeesi määrään.

1 650 euroa + 19,8 euroa = 1 669,8 euroa

Eläkkeesi määrästä vähennetään elinaikakertoimen vaikutus.

Jokaiselle vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneelle ikäluokalle on määritelty vanhuuseläkeiän alarajan lisäksi laskennallinen tavoite-eläkeikä. Se on hieman korkeampi kuin eläkeiän alaraja. Esimerkiksi vuonna 1960 syntyneellä se on 65 vuotta 9 kuukautta.

Jos lykkäät eläkkeelle jäämistä tavoite-eläkeikääsi asti, saamasi lykkäyskorotus korvaa elinaikakertoimen eläkettä pienentävän vaikutuksen. Saat siis eläkettä sen suuruisena kuin sitä on kertynyt alimpaan vanhuuseläkeikään mennessä ilman elinaikakerrointa.

Työskentelystä kertyy eläkettä

Jos työskentelet, sinulle kertyy lykkäyskorotuksen lisäksi uutta työeläkettä. Sen määrä on 1,5 prosenttia vuosiansioista.

Uutta eläkettä kertyy aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan eli ylimpään eläkeikään asti. Tämä on noin viisi vuotta vanhuuseläkeikää korkeampi. Voit työskennellä tämän jälkeenkin esimerkiksi eläkkeen rinnalla, mutta siitä ei kerry enää uutta eläkettä.

Esimerkki: miten työssä jatkaminen nostaa eläkettä

Seuraavassa taulukossa on havainnollistettu, miten eläke kasvaa, kun jatkaa töissä alimman eläkeiän jälkeen. Taulukon esimerkissä on huomioitu sekä  lykkäyskorotus että työskentelystä kertyvä eläke. Voit arvioida omaa tilannettasi myös sivun lopusta löytyvällä eläkelaskurilla.

Esimerkkihenkilö:

  • Syntymävuosi 1960
  • Täyttää alimman vanhuuseläkeikänsä (64 v 6 kk) vuonna 2024
  • Tehnyt täyden työuran (39 v 6 kk alimpaan vanhuuseläkeikään asti)
  • Jatkaa työskentelyä samalla palkalla eläkkeelle jäämiseen asti
  • Oletettu, etteivät henkilön omat ansiot eikä yleinen hinta- ja ansiotaso muutu.

Työeläke alimmassa vanhuuseläkeiässä ja työuran jatkuessa 6 kk, 1, 2, 3, 4 ja 5 vuotta alimman vanhuuseläkeiän jälkeen eri palkkatasoilla, €/kk

Ikä Työskentely jatkuu 2500 €/kk 3000 €/kk 3500 €/kk 4000 €/kk 4500 €/kk 5000 €/kk
64 v 6 kk 1429 1715 2000 2286 2572 2858
65 v 6 kk 1481 1778 2074 2370 2666 2963
65 v 6 kk 1 v 1535 1842 2148 2455 2762 3069
66 v 6 kk 2 v 1644 1973 2301 2630 2959 3288
67 v 6 kk 3 v 1756 2108 2459 2810 3162 3513
68 v 6 kk 4 v 1872 2247 2621 2996 3370 3745
69 v 6 kk 5 v 1970 2364 2758 3152 3546 3940

Kansaneläke voi täydentää eläketurvaa, jos yksin asuva eläkkeensaaja saa työeläkettä vähemmän kuin 1 601 €/kk. Parisuhteessa asuvalla vastaava tuloraja on 1 435 €kk.  Työeläkkeen lykkäyskorotuksen osuutta ei oteta kansaneläkettä vähentävänä huomioon.

Laske oma eläkearviosi!

Eläkelaskurilla voit laskea arvion oman eläkkeesi suuruudesta.

 

Syntymävuosi

Valitse syntymävuotesi. Sitä tarvitaan laskettaessa eläkkeen määrää. Syntymävuoden mukaan määräytyy alin vanhuuseläkeikä, tavoite-eläkeikä sekä elinaikakerroin.

Valitse syntymävuotesi
 

Syntymäkuukausi

Valitse syntymäkuukautesi.

Valitse syntymäkuukautesi
 

Palkka tai työtulo/kk (brutto)

Täytä tähän tämänhetkinen vuosipalkkasi/-työtulosi keskimäärin kuukausitasolla tai tämän hetken arvio niistä tästä eteenpäin kokonaislukuna, esim. 2500.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500
 

Kertynyt eläke työeläkeotteeltasi

Täytä tähän omalta työeläkeotteeltasi (www.tyoelake.fi/tyoelakeote/) löytyvä kertyneen eläkkeen yhteismäärä kokonaislukuna, esim. 800. Kertyneen eläkkeen oletetaan olevan edellisen kuukauden loppuun mennessä kertynyt eläke, joka on jo kerrottu elinaikakertoimella. Syötä kertynyt eläke ilman mahdollista lykkäyskorotusta.

Vaihtoehtoisesti voit arvioida aiemmin kertyneen eläkkeen määrää oman ikäluokkasi tyypillisen kertymän perusteella. Ks. jäljempänä "Tilastotietoa kertyneistä eläkkeistä".

Anna kertynyt eläke kokonaislukuna, esim. 2500
 

Valitse tuleva ansiokehitys

Ennusteen mukainen kehitys tarkoittaa, että omat ansiot muuttuvat laskurissa vuosittain arvioidun palkkakertoimen kehityksen mukaan eläkkeelle siirtymiseen saakka. Ansiot myös tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeellejäämisvuoden tasoon eläkettä laskettaessa.

Ansioiden pysyminen nykytasolla tarkoittaa, etteivät omat ansiot tai indeksoinnissa käytettävä palkkakerroin muutu. Palkkakertoimen kehitys laskurissa on Eläketurvakeskuksen ennusteen mukainen.

Tarkempaa tietoa laskurin käyttämistä oletuksista saat alempaa Tietoa laskusta -osiosta.

Alin eläkeikäsi  

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- Eläkearviosi/kk - €/kk
Tavoite-eläkeikäsi  

Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeiässä lykkäyskorotus on korottanut eläkettäsi yhtä paljon kuin elinaikakerroin leikkaa sitä alimmassa eläkeiässä.

- Eläkearviosi/kk - €/kk

Eläkearviosi/kk

Eläkkeen määrä on esitetty kuluvan vuoden hintatasossa.

Alin eläkeikäsi 

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- vuotta ja - kk

Kokeile miten eläkkeellejäämisikä vaikuttaa eläkearvioosi.

Eläkkeelle jäämisen ajankohta: -

Työeläke

- €/kk

Työeläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella - 

Työeläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella

Työeläke on kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella. Eläke sopeutetaan elinaikakertoimella odotettavissa olevaan eliniän muutokseen.

Palkka ennen eläkkeelle siirtymistä 

Palkka ennen eläkkeelle siirtymistä

Laskurissa oma palkka kasvaa joka vuosi palkkakertoimen mukaan, jos valittuna on vaihtoehto, jossa yleinen ansiotaso kasvaa. Palkka on muunnettu kuluvan vuoden hintatasoon.

- €/kk

Eläke suhteessa edeltävään palkkaan

- %

Indeksitarkistettu eläkkeen määrä seuraavana vuonna

Työeläke

- €/kk

Seuraavan vuoden eläkkeen määrä on tarkistettu ennustetulla työeläke- ja kansaneläkeindeksin nimellisellä kehityksellä.

Tämä laskuri laskee vanhuuseläkkeen määrän. Laskuri ei laske osittaista vanhuuseläkettä eikä työkyvyttömyys- tai työuraeläkettä. Laskuri laskee työeläkkeen lisäksi mahdollisen kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrän kuluvana vuonna 55 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Laskurilla eläkettään voivat arvioida vuonna 1955–2006 syntyneet.

Laskuri laskee eläkkeen antamasi palkan perusteella ja vuonna 2024 voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisimman tarkan laskutuloksen saat, kun syötät laskuriin kertyneen eläkkeen määrän, joka näkyy työeläkeotteella. Lopullinen eläkkeesi voidaan laskea vasta silloin, kun jäät eläkkeelle.

Työeläkettä kertyy palkansaajilla 17-vuotiaasta ja yrittäjillä 18-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee karttuman 17-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee eläkekertymän sillä oletuksella, että eläkkeelle siirrytään aikaisintaan oman ikäluokan alimmassa eläkeiässä. Laskurissa korkein mahdollinen eläkkeellejäämisikä on 70 vuotta.

Laskuriin itse syötettävän, aiemmin kertyneen eläkkeen oletetaan olevan määrä, joka on jo kerrottu elinaikakertoimella ja joka ei sisällä mahdollista lykkäyskorotusta. Aiemmin kertyneessä eläkkeessä voi olla lykkäyskorotusta, jos olet jo täyttänyt vanhuuseläkeikäsi.

Jos voit jäädä eläkkeelle kuluvan vuoden aikana, voit laskea alkavan vanhuuseläkkeen lisäksi myös seuraavan vuoden indeksitarkistetun eläkkeen. Indeksitarkistetun eläkkeen määrän seuraavana vuonna näet, kun valitset ”Indeksivaikutuksen arviointi (nimellinen hintataso)” ja eläkkeelle jäämisen ajankohta on valittuna kuluvan vuoden aikana. Muuttamalla eläkkeellesiirtymisikää voit verrata tätä seuraavan vuoden indeksitarkistettua eläkettä tilanteeseen, jossa aloittaisit eläkkeen seuraavana vuonna.

Laskurin oletukset ansiokehityksestä, hintakehityksestä ja eliniän pitenemisestä

Laskurissa on mahdollista valita ansiotason tuleva kehitys kahdesta eri vaihtoehdosta. Vaihtoehto, jossa ansiot eivät muutu, vastaa työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia. Vaihtoehto, jossa ansiotaso kasvaa ennusteen mukaisesti, vastaa Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin peruslaskelmaa.

Jos eläke voi alkaa kuluvan vuoden aikana, on indeksivaikutuksen tarkastelua varten mahdollista valita myös eläkkeen määrän esittäminen nimellisessä tasossa vaihtoehtona kuluvan vuoden hintatasolle. Nimellisen hintatason vaihtoehdossa ennustettu hintakehitys vastaa Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin peruslaskelmaa.

Ennusteen mukaan yleinen ansiotaso kasvaa reaalisesti pidemmällä aikavälillä 1,2 prosenttia ja kuluttajahintaindeksi 2,0 prosenttia vuodessa. Lähivuosien suhdannenäkymät on otettu ennusteessa tarkemmin huomioon. Palkkakerroin, jolla eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon, lasketaan yleisen ansiokehityksen ja hintakehityksen perusteella. Pitkällä aikavälillä kehitys on noin 1,0 prosenttia vuodessa reaalisesti.

Laskuri olettaa omien ansioiden kasvavan vuosittain palkkakertoimen mukaisesti. Omat ansiot siis kasvavat hieman vähemmän kuin palkansaajien ansiotaso keskimäärin, koska palkkakertoimessa otetaan huomioon 80 % yleisestä ansiokasvusta.

Eläkkeen määrä esitetään laskurissa oletuksena nykyhintatasossa. Euromäärässä näkyy siis palkkakerrointarkistuksen ja oman ansiotason kasvun vaikutus eläkkeen ostovoimaan. Viimeistään kuluvan vuoden aikana eläkeiän täyttävät voivat laskea eläkearvion myös nimellisessä hintatasossa. Tällöin tuloksissa on mukana ennustetun hintakehityksen vaikutus.

Eläkeikä- ja elinaikakerroinennusteisiin vaikuttava eliniän piteneminen perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Laskurin käyttämät oletukset elinaikakertoimesta, eläkeiästä ja yleisestä ansio- ja hintakehityksestä löytyvät excel-taulukosta.

Alin vanhuuseläkeikä

Jokaisella syntymävuosiluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä laskurissa näytettävä alin vanhuuseläkeikä perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen, jota on päivitetty Eläketurvakeskuksessa. Eri ikäluokkien eläkeiät löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Työeläkkeen kertyminen ja vakuuttamisen yläikäraja

Työeläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Vuosina 2017−2025 eläkettä kertyy 1,7 % tuona aikana 53−62-vuotiaille. Jos eläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotusta 0,4 % kuukautta kohti.

Eläkkeen kertymisen ja vakuuttamisen yläikäraja nousee 68 ikävuodesta siten, että se on vuonna 1958−1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Elinaikakerroin

Kertynyt työeläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Elinaikakerroin vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle. Nuoremmilla ikäluokilla elinaikakerroin on ennuste. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen. Elinaikakertoimet eri ikäluokille löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Palkkakerroin

Kun alkavan eläkkeen määrää lasketaan, työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa. Palkkakerroin ottaa huomioon 80 prosenttia ansiotasoindeksin ja 20 prosenttia kuluttajahintaindeksin muutoksesta.

Kelan eläke

Jos työeläkettä ei ole kertynyt tai se jää pieneksi, henkilö voi saada Kelan maksamaa kansaneläkettä ja takuueläkettä. Jokainen työeläke-euro pienentää täyttä kansaneläkettä 50 sentillä, kunnes kansaneläkettä ei jää enää maksettavaksi. Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa, asuuko eläkkeensaaja puolison kanssa vai yksin. Takuueläkettä maksetaan, jos kokonaiseläke jäisi alle takuueläkkeen täyden määrän. Laskuri ei ota huomioon työeläkkeen lisäksi muita kansaneläkkeen tai takuueläkkeen määrään vaikuttavia eläkkeitä.

Kaikki työeläkkeen osat eivät pienennä kansaneläkettä. Laskurissa alimman eläkeiän jälkeen laskettava lykkäyskorotus ei pienennä kansaneläkettä, mutta muilta osin laskuri ottaa koko työeläkkeen kansaneläkettä vähentävänä huomioon.

Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Vuonna 1965 syntyneistä alkaen vanhuuseläkeikä muuttuu elinajanodotteen mukaan vastaavasti kuin työeläkejärjestelmässä. Laskuri laskee kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen varhennusvähennyksen (0,4 % kuukautta kohti), jos eläkkeellesiirtymisikä on alempi kuin kansaneläkeikä. Laskuri laskee myös lykkäyskorotuksen, jos eläkkeellejäämisikä on korkeampi kuin Kelan eläkeikä. Lykkäyskorotus on 0,6 % kuukautta kohti ennen vuotta 1962 syntyneillä ja 0,4 % kuukautta kohti vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Laskuri laskee Kelan eläkkeen olettaen, että henkilö on asunut Suomessa riittävän pitkään täyden kansaneläkkeen saamiseksi (80 prosenttia 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen välisestä ajasta).

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen oletetaan kehittyvän tulevaisuudessa hintaindeksin mukaan. Reaalisesti Kelan eläke siis pysyy laskurissa nykytasolla.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä: www.kela.fi

Vuoden 2023 lopussa eri syntymävuosiluokat olivat kerryttäneet oheisen taulukon mukaisen mediaanieläkkeen. Puolet syntymävuosiluokasta on siis kerryttänyt tätä enemmän ja puolet vähemmän eläkettä. Kertynyt mediaanieläke on esitetty erikseen miehille, naisille sekä kaikille yhteensä.

Kertymät on korotettu palkkakertoimella vuoden 2024 tasoon ja kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella.

Taulukon tietoa voi esimerkiksi käyttää laskurissa aiemmin kertyneen eläkkeen arviona. Tarkemman tiedon omasta kertyneestä eläkkeestäsi löydät työeläkeotteeltasi.

Arvio kertyneestä eläkkeestä vuoden 2023 lopussa, mediaani, euroa/kk

SyntymävuosiMiehetNaisetKaikki
2006212
2005545
2004151414
2003252927
2002404040
2001555655
2000767978
1999101105103
1998129132131
1997164166165
1996200200200
1995235235235
1994274272273
1993313305308
1992352336342
1991393369380
1990436399415
1989478438455
1988522476494
1987575508535
1986620548578
1985666578613
1984712602647
1983751631680
1982787658711
1981827688746
1980883719787
1979939762837
1978998800883
19771069841938
19761116880980
197511769121023
197412139411056
197312559681092
197213109991132
1971135610391169
1970139610781211
1969145611221262
1968151211861322
1967156812561387
1966162713191449
1965169713861514
1964176314501583
1963184115071643
1962186215431666
1961189915831707
1960191116271740

Mukana ovat Suomessa asuvat, työeläkevakuutetut henkilöt, jotka eivät ole eläkkeellä. Kunkin syntymävuosiluokan kertymät perustuvat vuoden 2022 lopun tietoihin, ja niitä on korotettu vastaavan ikäisten aiemman kehityksen mukaan vuoden 2023 loppuun.

Jos voit jäädä eläkkeelle kuluvan vuoden aikana, voit laskea alkavan vanhuuseläkkeen lisäksi myös seuraavan vuoden indeksitarkistetun eläkkeen. Seuraavan vuoden indeksit ovat ennusteita ja tiedot tarkentuvat syksyllä.

Voit esimerkiksi vertailla joulukuussa alkavaa eläkettä tammikuussa alkavaan eläkkeeseen seuraavasti. Jotta tulokset ovat vertailukelpoisia, käytä kaikissa laskutoimituksissa nimellisen hintatason valintaa.

  1. Laske kuinka paljon on joulukuussa 2024 alkava eläke ja sitä seuraava indeksitarkistettu eläke tammikuussa 2025.
  2. Laske kuinka paljon on vuoden 2025 puolella alkava eläke siirtämällä laskurissa valittua eläkkeellejäämisikää eteenpäin.
  3. Vertaa tuloksia toisiinsa.