Työssä jatkaminen kannattaa

Mitä pidempään työskentelet ja myöhennät eläkkeelle siirtymistäsi, sitä suuremman työeläkkeen saat.

Vanhuuseläkettäsi korotetaan 0,4 prosentin lykkäyskorotuksella jokaiselta kuukaudelta, jolla lykkäät eläkkeelle jäämistä yli alimman eläkeikäsi. Lykkäyskorotusprosentilla korotetaan koko työuran aikaista eläkekertymää, joka on ansaittu vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä.

Lykkäyskorotus ei ole sidoksissa työntekoon – saat sen riippumatta siitä, työskenteletkö alimman vanhuuseläkeikäsi täytettyäsi vai et. Lykkäyskorotuksella ei ole yläikärajaa, sitä voi ansaita vaikka kuinka pitkään.

Jos työskentelet, sinulle kertyy lykkäyskorotuksen lisäksi työstä 1,5 prosenttia uutta työeläkettä, joka lasketaan vuosiansioista. Työstä kertyy eläkettä aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajalle, joka on noin viisi vuotta vanhuuseläkeiän yläpuolella. Senkin jälkeen voi työskennellä, esimerkiksi eläkkeen rinnalla, mutta siitä ei kerry enää uutta eläkettä.

Eläkelaskurilla voit arvioida, miten työssä jatkaminen ja eläkkeen siirtäminen vaikuttaa eläkkeeseesi.

Esimerkki lykkäyskorotuksesta

Olet syntynyt 15.6.1957 ja oma alin eläkeikäsi on 63 v 9 kk, jonka täytät 15.3.2021. Jäät vanhuuseläkkeelle 1.7.2022 täytettyäsi 65 vuotta. Ajanjakso 1.4.2021—30.6.2022 on 15 kuukautta, joten lykkäyskorotus lasketaan 15 kuukaudelta eli 15 x 0,4 % = 6 %.

Karttuneen eläkkeesi määrä on eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa 1 650 euroa/kk.

Lykätty vanhuuseläkkeesi 1.7.2022 on 1 650 euroa + (1 650 euroa x 6 %) = 1 749 euroa/kk

Maalina tavoite-eläkeikä

Jokaiselle vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneelle ikäluokalle määritellään vanhuuseläkeiän alarajan lisäksi laskennallinen tavoite-eläkeikä. Se on hieman korkeampi kuin eläkeiän alaraja. Esimerkiksi vuonna 1955 syntyneellä se on 64 vuotta 1 kk.

Jos jää eläkkeelle tavoite-eläkeiässä, eläkettä saa sen suuruisena kuin sitä olisi alimpaan vanhuuseläkeikään mennessä karttunut ilman elinaikakerrointa. Tällöin lykkäyskorotus korvaa elinaikakertoimen eläkettä pienentävän vaikutuksen.

Laske oma eläkearviosi!

Eläkelaskurilla voit laskea arvion oman eläkkeesi suuruudesta.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500.
Alin eläkeikäsi ?

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä eläkkeelle.

- Eläkearviosi/kk - €/kk
Tavoite-eläkeikäsi ?

Elinikä pitenee jatkuvasti, minkä vuoksi elinaikakerroin leikkaa eläkettäsi. Tavoite-eläkeikä kertoo, kuinka pitkään sinun pitäisi lykätä eläkkeelle siirtymistä, jotta saisit eläkkeen täysimääräisenä.

- Eläkearviosi/kk - €/kk

Kokeile miten eläkkeellejäämisikä vaikuttaa eläkearvioosi.

Valittu eläkkeellejäämisikä

Valitsemasi eläkeikä on 63 vuotta ja 0 kk Arvio eläkkeestäsi - €/kk
Tietoa laskurista

Tämä laskuri laskee vain työeläkkeen määrän.

Laskuri laskee eläkkeen annetun palkan perusteella vuoden 2018 alusta alkaen. Kertynyt eläke on vuoden 2017 loppuun mennessä ansaittu eläke. Eläke lasketaan vuoden 2018 sääntöjen mukaisesti. Tulevaan eläkkeeseen vaikuttaa olennaisesti omien ansioiden kehitys ja lopullinen eläke voidaan laskea vasta eläkkeelle jäädessä.

Eläkettä kertyy palkansaajilla 17-vuotiaasta ja yrittäjillä 18-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee karttuman 17-vuotiaasta alkaen

Jokaisella syntymävuosiluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä alin vanhuuseläkeikä perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä. Tämä laskuri laskee kertymän sillä oletuksella, että eläkkeelle siirrytään aikaisintaan oman ikäluokan alimmassa eläkeiässä.

Tavoite-eläkeikä tarkoittaa ikää, jossa eläkkeeseen alimman vanhuuseläkeiän jälkeen laskettava lykkäyskorotus on yhtä suuri kuin eläkkeeseen tehtävä leikkaus elinaikakertoimen vuoksi. Tavoite-eläkeikä vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle, tätä nuoremmilla ikäluokilla se on arvio.

Tämä laskuri ei laske osittaista vanhuuseläkettä eikä työkyvyttömyyseläkettä.

Laskuri laskee eläkekertymää vuonna 1949 tai sen jälkeen syntyneelle. Eläkkeen voi laskea 70 ikävuoteen asti. Eläkkeen kertymisen ja vakuuttamisen yläikäraja nousee 68 ikävuodesta siten, että se on vuonna 1958−1961 syntyneillä 69 ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Vuoden 2017 alusta eläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Vuosina 2017−2025 eläkettä kertyy 1,7 % tuona aikana 53−62-vuotiaille.

Kertynyt eläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Elinaikakerroin vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle, tätä nuoremmilla ikäluokilla se on arvio.

Pienituloisen eläkkeensaajan on mahdollista saada kansaneläkettä.