korotettu eläkevakuutusmaksu

53 vuotta täyttäneet työntekijät ja yrittäjät maksavat korkeampaa työeläkemaksua kuin nuoremmat. Eläkeuudistuksen siirtymäkaudella (1.1.2017–31.12.2025) 53–62-vuotiaiden työntekijän eläkemaksu on 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin työntekijän eläkemaksu muutoin.

Vastaavasti 53 vuotta täyttäneen eläkkeen karttumisprosentti on suurempi.

Takaisin sanastoon