työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä saa henkilö, joka on sairauden tai vamman vuoksi kykenemätön työhön.

Työkyvyttömyyseläke muodostuu työuran aikana kertyneestä eläkkeestä ja niin sanotusta tulevan ajan eläkkeestä. Tulevan ajan eläke tarkoittaa oletettua aikaa, jonka henkilö olisi työskennellyt, jos ei olisi työkyvytön.

Ulkomailta työkyvyttömyyseläkettä haettaessa on muistettava, että eri maat myöntävät tai hylkäävät työkyvyttömyyseläkehakemuksen oman lainsäädäntönsä perusteella.

Takaisin sanastoon