Työtapaturma- tai liikennevakuutuskorvaus ensisijainen

Tapaturma- ja liikennevakuutuksesta maksettavat korvaukset ovat työeläkkeisiin nähden ensisijaisia. Tämä tarkoittaa, että vahingoittuneelle maksetaan ensin tapaturma- tai liikennekorvaus. Työeläkettä vahingoittunut saa vain, jos hänen työeläkkeensä on suurempi kuin tapaturmasta tai liikennevahingosta saatu ansionmenetyskorvaus.

Vakuutuskorvaukset ovat usein suurempia kuin työkyvyttömyyseläke, joten eläkettä ei aina jää maksettavaksi. Eläkettä on kuitenkin tärkeä hakea, sillä se voi parantaa toimeentuloa seuraavista syistä:

  • Jos työkykysi palautuu ja pystyt palaamaan töihin, työeläkettäsi kerryttää myös aika, jonka olit työkyvyttömyyseläkkeellä. Näin tulevan vanhuuseläkkeen taso paranee.
  • Jos vakuutuskorvaus pienenee myöhemmin, työkyvyttömyyseläkettä voi jäädä maksettavaksi.

Eläkelaitos ottaa ensisijaiset etuudet huomioon työeläkkeessä oma-aloitteisesti. Eläkehakemuksella kysytään, saako tai hakeeko eläkkeensaaja tällaista etuutta.

Lyhytaikaisesta tapaturma- ja liikennevakuutuskorvauksesta karttuu uutta työeläkettä.

Työtapaturma tai ammattitauti

Jos tulet työkyvyttömäksi työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi, maksetaan sinulle tapaturmaeläkettä. Työtapaturmaeläke on ensisijainen eli muut mahdolliset eläkkeet eivät pienennä sitä.

Saat tapaturmaeläkkeen, jos työtapaturma aiheuttaa edelleen työkyvyttömyyttä, kun tapaturman sattumisesta on kulunut vuosi. Tapaturmaeläkettä maksetaan päivärahakauden jälkeen.

Sinulla on oikeus eläkkeeseen, jos työkykysi on alentunut tapaturman tai ammattitaudin vuoksi vähintään 10 prosenttia ja työansiosi ovat vähentyneet.

Tapaturmavakuutus kuuluu työnantajan velvollisuuksiin, eli työnantajan on otettava työntekijöilleen lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (TyTA-vakuutus) työtapaturmien ja ammattitautien varalta.

Liikenneonnettomuus

Jos loukkaannut liikenneonnettomuudessa, saat liikennevakuutuslain mukaista ansionmenetyskorvausta.