Työtapaturma- tai liikennevakuutuskorvaus ensisijainen

Työtapaturma- ja liikennevakuutuksesta maksettavat korvaukset ovat työeläkkeisiin nähden ensisijaisia. Tämä tarkoittaa, että vahingoittuneelle maksetaan ensin työtapaturma- tai liikennekorvaus. Työeläkettä vahingoittunut saa vain, jos hänen työeläkkeensä on suurempi kuin työtapaturmasta tai liikennevahingosta saatu ansionmenetyskorvaus.

Työeläkettä tulee aina hakea. Vakuutuskorvaukset ovat usein suurempia kuin työkyvyttömyyseläke, joten eläkettä ei aina jää maksettavaksi. Työeläkettä on kuitenkin tärkeä hakea, sillä se voi parantaa toimeentuloa seuraavista syistä:

  • Jos työkykysi palautuu ja pystyt palaamaan töihin, työeläkettäsi kerryttää myös aika, jonka olit työkyvyttömyyseläkkeellä. Näin tulevan vanhuuseläkkeen taso paranee.
  • Jos vakuutuskorvaus pienenee myöhemmin, työkyvyttömyyseläkettä voi jäädä maksettavaksi.

Eläkelaitos ottaa ensisijaiset etuudet huomioon työeläkkeessä oma-aloitteisesti. Eläkehakemuksella kysytään, saako tai hakeeko eläkkeensaaja tällaista etuutta.

Lyhytaikaisesta työtapaturma- ja liikennevakuutuskorvauksesta karttuu uutta työeläkettä.

Ota yhteyttä omaan työeläkelaitokseesi, kun sinulla on kysyttävää tulevasta eläkkeestäsi tai eläkkeen hakemisesta.

Siirry työeläkelaitoksesi palveluun