Perhevapaista eläkettä

Lapsenhoidosta kertyy vanhemmalle eläkettä hänelle maksetun vanhempainpäivärahan tai kotihoidontuen ajalta.

Tarkempaa tietoa perhevapailta maksettavista etuuksista, niiden kestoajoista ja määräytymisestä saat Kelan verkkosivuilta.

Lapsen syntymä ja hoito – Kela

Laske perhevapaan vaikutus työeläkkeeseen

Laskuri laskee lapsenhoitoetuuksien ajalta kertyvän eläkkeen sekä eläkkeen, joka vastaavalta ajalta kertyisi työstä. Eläke lasketaan yhdelle vanhemmalle ja yhden lapsen osalta kerrallaan.

Laske perhevapaan vaikutus työeläkkeeseen

Miten eläkettä kertyy perhevapailta?

Oman alle kolmevuotiaan lapsesi hoitajana sinulle kertyy eläkettä vanhempainpäivärahakaudelta (vanhempainvapaa) ja mahdollisen kotihoidontuen ajalta.

Vanhempainpäivärahan ajalta työeläke kertyy ansioidesi mukaan tai itse asiassa jopa paremmin: laskennassa eläkkeen perusteena oleva vuositulosi korotetaan 21 prosentilla. Jos työansioita ei ole, vanhempainpäivärahakaudelta kertyy eläkettä ikään kuin ansioita olisi 857,15 euroa/kk.

Jos jäät vanhempainpäivärahakauden jälkeen kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lastasi, sinulle kertyy eläkettä myös kotihoidon tuen ajalta. Eläke kertyy tällöin kiinteän euromäärän mukaan (857,15 euroa/kk vuoden 2024 tasossa). Eläkkeesi kertyy hoitojaksoilta siihen saakka, kun nuorin kotona hoidettavista lapsistasi täyttää kolme vuotta.

Perhevapaat uudistuivat 1.8.2022 alkaen. Perhevapaiden ajalta maksettavien päivärahojen pituudet ja nimet muuttuivat. Eläkkeen kertymiseen päiväraha- tai kotihoidontukiajoilta ei tullut muutoksia.