etuusperusteinen eläkejärjestelmä

Eläkejärjestelmä on etuusperusteinen, jos etuuden taso on määrätty etukäteen tai se määräytyy ansiotason ja työhistorian pituuden perusteella. Etuuden rahoittamiseksi tarvittavat maksut joustavat tarpeen mukaan. Suomen työeläkejärjestelmä on etuusperusteinen.

Katso myös maksuperusteinen eläkejärjestelmä

Takaisin sanastoon