LEL

Vuoteen 2007 saakka voimassa ollut lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki.

LEL koski LEL-aloilla työskenteleviä henkilöitä työsuhteen kestosta riippumatta. LEL-aloja olivat maa-, vesi- ja talonrakennustyö, metsä- ja uittotyö, satamatyö, työ kotimaan liikenteen aluksessa sekä maataloudessa ja puutarhataloudessa tehty työ.

Laki yhdistyi TEL:n ja TaEL:n kanssa työntekijän eläkelaiksi TyEL:ksi vuoden 2007 alussa.

  • Suomeksi: LEL
  • På svenska: KAPL
  • In English: LEL
Takaisin sanastoon