Yleistä työeläkkeestä

Tekemästäsi työstä kertyy eläkettä tulevan varalle. Työeläke turvaa toimeentuloasi, kun työansiot lakkaavat vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi.

Jos työeläkkeesi on jäänyt pieneksi tai työansioita ei ole lainkaan, voit saada Kelan maksamaa kansaneläkettä ja mahdollisesti myös takuueläkettä.

Työnantajalla velvollisuus järjestää työeläkevakuutus

Työeläke on laissa säädetty ja pakollinen vakuutus, jonka työnantaja hoitaa puolestasi. Eläke kertyy työstä eli kaikista työurasi aikaisista ansioista. Työnantaja pidättää jokaisesta palkastasi työeläkemaksun. Tämä maksu näkyy eriteltynä palkkalaskelmassasi. Kun työllistät itsesi yrittäjänä, vastaat itse myös lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen hoitamisesta.

Työeläkelaitokset keräävät maksut, hoitavat eläkerahastoja sekä myöntävät ja maksavat eläkkeet. Kun osa kerätyistä maksuista rahastoidaan, voidaan myös rahastoista saatavia sijoitustuottoja käyttää eläkkeiden maksamiseen. Näin varmistetaan, että eläkemaksujen taso pysyy kohtuullisena.

Lue lisää työnantajan velvollisuuksista

Kertyneen eläkkeen voi tarkistaa työeläkeotteelta

Vaikka vaihdat työpaikkaa tai siirryt yrittäjäksi tai toisin päin, tiedot sinulle kertyneestä eläkkeestä säilyvät työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen rekistereissä. Nämä tiedot voit tarkistaa työeläkeotteelta.

Kirjaudu työeläkeotteeseen

Työeläkelait säätää eduskunta, ja niiden valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Valtion, työntekijöiden ja työnantajien edustajat kehittävät yhdessä työeläkelainsäädäntöä, sillä kaikki me yhdessä kustannamme työeläkkeet.