Indeksit turvaavat eläkkeen määrää

Työeläkkeitä turvaavat indeksit ovat työeläkeindeksi ja palkkakerroin. Työeläkeindeksillä varmistetaan, että maksussa olevan eläkkeen ostovoima säilyy. Palkkakertoimella varmistetaan, että eläkkeen alkumäärä on kohtuullinen suhteessa työuran aikaisiin ansioihin.

Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset.

Inflaatiolla poikkeuksellisen suuri vaikutus työeläkkeisiin vuodenvaihteessa 2022-2023

Toisin kuin tavallisesti, työeläkeindeksi kasvaa selvästi enemmän kuin palkkakerroin vuoden 2023 alussa. Tämän takia vuoden 2022 puolella eläkkeelle siirtyvä saa suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuoden vaihteen yli lykkäävä henkilö.

Eläkkeelle jäämistä kannattaa suunnitella omasta henkilökohtaisesta tilanteesta käsin. Lisätietoa eläkkeen suunnitteluun saat oman eläkelaitoksesi verkkopalvelusta sekä eläkeneuvonnasta.

Eläketurvakeskuksen tämänhetkinen (09/2022) ennuste työeläkeindeksin kasvusta on noin 6,5 prosenttia. Palkkakertoimen puolestaan arvioidaan kasvavan noin 3,6 prosenttia. Indeksien tarkat määrät eivät ole vielä tiedossa. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee työeläkeindeksit lokakuun loppupuolella.

Eläkehakemus on hyvä tehdä noin kuukausi ennen eläkkeelle jäämistä.

Esimerkkejä indeksikorotuksen vaikutuksesta

Siirry työeläke­laitoksesi palveluun

Työeläkelaitosten yhteystiedot

Eläkeindeksit vuosina 2020–2022

2020 2021 2022
Työeläkeindeksi 2617 (muutos 1,2 %) 2631 (muutos 0,5 %) 2691 (muutos 2,3 %)
Palkkakerroin 1,446 (muutos 2 %) 1,465 (muutos 1,3 %) 1,501 (muutos 2,5 %)
Kansaneläkeindeksi 1633 (muutos 1 %) 1639 (muutos 0,4 %) 1.1.-31.7.2022: 1674 (muutos 2,1 %). 1.8.-31.12.2022: 1733

Työeläkeindeksi vaikuttaa maksussa olevaan työeläkkeeseen

Työeläkeindeksillä (ns. taitettu indeksi) tarkistetaan maksussa olevia työeläkkeitä vuosittain tammikuun alussa. Työeläkeindeksillä tarkistaminen tehdään ensimmäisen kerran silloin, kun henkilö on jäänyt edellisen kalenterivuoden aikana eläkkeelle. Esim. jos jäät eläkkeelle vuoden 2023 aikana, eläkkeesi tarkistetaan ensimmäisen kerran työeläkeindeksillä tammikuussa 2024.

Työeläkeindeksi turvaa eläkkeen ostovoiman säilymisen ja jopa parantaa sitä. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia.

Esimerkki maksussa olevan työeläkkeen tarkistamisesta

Vuonna 2021 henkilön eläke on 1600 euroa kuukaudessa. Eläkkeen määrä tarkistetaan vuoden 2022 tasoon kertomalla eläkkeen määrä vuoden 2022 työeläkeindeksillä ja jakamalla se edellisen vuoden (2021) työeläkeindeksillä: 1600 x 2691 / 2631 = 1636,49 euroa/kk.

Taulukossa on esitetty työeläkeindeksit ja laskentakaava eläkkeen tarkistamisesta vuodelle 2022.

Vuosi  Työeläkeindeksi Työeläke/kk Laskentakaava
2021 2631 1600
2022 2691 1636,49 1600 x 2691 / 2631 = 1636,49

Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa

Kun jäät eläkkeelle, kerrotaan työurasi aikaiset palkat ja työtulot palkkakertoimella.

Jokaisen vuoden ansioita siis korotetaan palkkakertoimella sen verran kuin mitä palkkakertoimen arvo on muuttunut ansion ansaintavuodesta eläkkeen alkamisvuoteen mennessä. Näin eri vuosina ansaitut ansiot ovat samassa eli eläkkeen alkamisvuoden tasossa.

Kun ansiot on korotettu eläkkeen alkamisvuoden tasoon, eläke lasketaan näistä palkkakertoimella korotetuista ansioista. Myös ennen vuotta 2005 jo valmiiksi eri työsuhteista lasketut eläkkeet tarkistetaan palkkakertoimella.

Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia.

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet vuosittain tammikuun alussa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaan. Indeksointi säilyttää kansaneläkkeiden ostovoiman suhteessa hintatason muutokseen. Indeksitarkistusten lisäksi kansaneläkkeisiin on tehty tasotarkistuksia aika-ajoin eduskunnan päätöksellä.