Indeksit turvaavat eläkkeen määrää

Työeläkkeiden indekseillä varmistetaan, että eläkkeen alkumäärä on kohtuullinen suhteessa työuran aikaisiin ansioihin ja että maksussa olevan eläkkeen ostovoima säilyy. Työeläkkeitä turvaavat indeksit ovat työeläkeindeksi ja palkkakerroin.

Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset.

Eläkeindeksit vuosina 2020–2021

2020 2021
Työeläkeindeksi 2617 (muutos 1,2 %) 2631 (muutos 0,5 %)
Palkkakerroin 1,446 (muutos 2 %) 1,465 (muutos 1,3 %)
Kansaneläkeindeksi 1633 (muutos 1 %) 1639 (muutos 0,4 %)

Työeläkeindeksi vaikuttaa maksussa olevaan työeläkkeeseen

Työeläkeindeksillä (ns. taitettu indeksi) tarkistetaan maksussa olevia työeläkkeitä vuosittain tammikuun alussa. Työeläkeindeksi turvaa eläkkeen ostovoiman säilymisen ja jopa parantaa sitä. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia.

Esimerkki maksussa olevan työeläkkeen tarkistamisesta

Vuonna 2020 henkilön eläke on 1500 euroa kuukaudessa. Eläkkeen määrä tarkistetaan vuoden 2021 tasoon kertomalla eläkkeen määrä vuoden 2021 työeläkeindeksillä ja jakamalla se edellisen vuoden (2020) työeläkeindeksillä: 1500 x 2631 / 2617 = 1508,02 euroa/kk.

Taulukossa on esitetty työeläkeindeksit ja laskentakaava eläkkeen tarkistamisesta vuodelle 2020.

Vuosi  Työeläkeindeksi Työeläke/kk Laskentakaava
2020 2617 1500
2021 2631 1508,02 1500 x 2631 / 2617 = 1508,02

Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa

Kun eläke alkaa, työeläkelaitos indeksoi palkkakertoimella henkilön työuran aikaiset palkat ja työtulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia.

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet vuosittain tammikuun alussa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaan. Indeksointi säilyttää kansaneläkkeiden ostovoiman suhteessa hintatason muutokseen. Indeksitarkistusten lisäksi kansaneläkkeisiin on tehty tasotarkistuksia aika-ajoin eduskunnan päätöksellä.