Indeksit turvaavat eläkkeen määrää

Työeläkkeiden indekseillä varmistetaan, että eläkkeen alkumäärä on kohtuullinen suhteessa työuran aikaisiin ansioihin ja että maksussa olevan eläkkeen ostovoima säilyy. Työeläkkeitä turvaavat indeksit ovat työeläkeindeksi ja palkkakerroin.

Työeläkeindeksillä (ns. taitettu indeksi) tarkistetaan maksussa olevia työeläkkeitä vuosittain tammikuun alussa. Työeläkeindeksi turvaa eläkkeen ostovoiman säilymisen ja jopa parantaa sitä. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia.

Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa. Kun eläke alkaa, työeläkelaitos indeksoi palkkakertoimella henkilön työuran aikaiset palkat ja työtulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia.

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet vuosittain tammikuun alussa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaan. Indeksointi säilyttää kansaneläkkeiden ostovoiman suhteessa hintatason muutokseen. Indeksitarkistusten lisäksi kansaneläkkeisiin on tehty tasotarkistuksia aika-ajoin eduskunnan päätöksellä.

Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset.

Eläkeindeksit vuosina 2018–2019

2019
2018
Työeläkeindeksi 2585 (muutos 1,5 %) 2548 (muutos 0,55 %)
Palkkakerroin 1,417 (muutos 1,9 %) 1,391 (muutos 0,14 %)
Kansaneläkeindeksi 1617 (muutos 0,0 %)  1617 (muutos 0,0 %)