Indeksit turvaavat eläkkeen määrää

Työeläkkeiden indekseillä varmistetaan, että eläkkeen alkumäärä on kohtuullinen suhteessa työuran aikaisiin ansioihin ja että maksussa olevan eläkkeen ostovoima säilyy. Työeläkkeitä turvaavat indeksit ovat työeläkeindeksi ja palkkakerroin.

Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset.

Eläkeindeksit vuosina 2020–2022

2020 2021 2022
Työeläkeindeksi 2617 (muutos 1,2 %) 2631 (muutos 0,5 %) 2691 (muutos 2,3 %)
Palkkakerroin 1,446 (muutos 2 %) 1,465 (muutos 1,3 %) 1,501 (muutos 2,5 %)
Kansaneläkeindeksi 1633 (muutos 1 %) 1639 (muutos 0,4 %) 1674 (muutos 2,1 %)

Työeläkeindeksi vaikuttaa maksussa olevaan työeläkkeeseen

Työeläkeindeksillä (ns. taitettu indeksi) tarkistetaan maksussa olevia työeläkkeitä vuosittain tammikuun alussa. Työeläkeindeksi turvaa eläkkeen ostovoiman säilymisen ja jopa parantaa sitä. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia.

Esimerkki maksussa olevan työeläkkeen tarkistamisesta

Vuonna 2021 henkilön eläke on 1600 euroa kuukaudessa. Eläkkeen määrä tarkistetaan vuoden 2022 tasoon kertomalla eläkkeen määrä vuoden 2022 työeläkeindeksillä ja jakamalla se edellisen vuoden (2021) työeläkeindeksillä: 1600 x 2691 / 2631 = 1636,49 euroa/kk.

Taulukossa on esitetty työeläkeindeksit ja laskentakaava eläkkeen tarkistamisesta vuodelle 2022.

Vuosi  Työeläkeindeksi Työeläke/kk Laskentakaava
2021 2631 1600
2022 2691 1636,49 1600 x 2691 / 2631 = 1636,49

Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa

Kun eläke alkaa, työeläkelaitos indeksoi palkkakertoimella henkilön työuran aikaiset palkat ja työtulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Jokaisen vuoden ansioita siis korotetaan palkkakertoimella sen verran kuin mitä palkkakertoimen arvo on muuttunut ansion ansaintavuodesta eläkkeen alkamisvuoteen mennessä. Näin eri vuosina ansaitut ansiot ovat samassa eli eläkkeen alkamisvuoden tasossa.

Kun ansiot on korotettu eläkkeen alkamisvuoden tasoon, eläke lasketaan näistä palkkakertoimella korotetuista ansioista. Myös ennen vuotta 2005 jo valmiiksi eri työsuhteista lasketut eläkkeet tarkistetaan palkkakertoimella.

Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia.

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet vuosittain tammikuun alussa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaan. Indeksointi säilyttää kansaneläkkeiden ostovoiman suhteessa hintatason muutokseen. Indeksitarkistusten lisäksi kansaneläkkeisiin on tehty tasotarkistuksia aika-ajoin eduskunnan päätöksellä.