Vanhuuseläkkeen hakuohje

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan oman ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä. Eläke voi alkaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alussa siitä. Samalla hakemuksella voit hakea vanhuuseläkettä sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta.

Vanhuuseläkehakemus on hyvä tehdä perustapauksessa noin kuukausi ennen eläkkeelle jäämistä.

Tarkista eläkeikäsi!

Valitse syntymävuosi ja -kuukausi. Laskuri kertoo sinulle, milloin voit jäädä eläkkeelle.

Alin eläkeikäsi  

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

-
Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan
-
Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.  

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Tavoite-eläkeikäsi  

Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeiässä lykkäyskorotus on korottanut eläkettäsi yhtä paljon kuin elinaikakerroin leikkaa sitä alimmassa eläkeiässä.

-
Tavoite-eläkeiässä eläkkeesi alkaa
-
Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.  

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajasi
-
Osittainen vanhuuseläkkeesi voi alkaa aikaisintaan
-

Täytä hakemus verkossa. Aloita hakeminen Kirjaudu eläkkeen hakupalveluun -painikkeesta. Sinut ohjataan eteenpäin työeläkelaitoksesi hakemispalveluun.

Kirjaudu eläkkeen hakupalveluun

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta (7001).

Vanhuuseläkehakemus lomakepankissa

Vanhuuseläke voidaan myöntää vain päättyneistä työsuhteista

Ennen kuin vanhuuseläkkeesi voi alkaa, työsuhteesi pitää olla päättynyt. Työsuhde pitää irtisanoa työehtosopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen. Sovi työnantajasi kanssa, milloin on viimeinen työpäiväsi.

Jos sinulla on ollut useampi rinnakkainen työsuhde vanhuuseläkkeelle jäädessäsi, eikä joku niistä päättynytkään silloin, kun jäit eläkkeelle, voit tehdä hakemuksen tästä työsuhteesta kertyneestä eläkkeestä silloin, kun työsuhde päättyy.

Vanhuuseläkkeen voi hakea takautuvasti kolmelta hakemiskuukautta edeltäneeltä kuukaudelta. Työsuhteen on tullut kuitenkin päättyä ennen vanhuuseläkkeen alkamista.

Jos olet yrittäjä, voit hakea vanhuuseläkkeen ja samalla jatkaa yrittäjätoimintaasi. Yrittäjätoiminnan päättymistä ei edellytetä, mutta vakuutusvelvollisuus loppuu, kun vanhuuseläke alkaa. Voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jos harjoitat yrittäjätoimintaa vanhuuseläkkeellä ollessasi.

Jos haet vanhuuseläkettä myös ulkomailta, sinun on täytettävä ja lähetettävä hakemuksen liitteeksi tarvittava lomake, liite U.

Vanhuuseläkkeen ikärajat

Vanhuuseläkeiän alarajaa alettiin nostamaan portaittain vuoden 2017 jälkeen. Jos olet syntynyt vuonna 1960, voit siirtyä eläkkeelle aikaisintaan 64 vuoden ja 6 kuukauden iässä. Seuraavan ikäluokan eläkeikä on 64 vuotta ja 9 kuukautta jne. Vanhuuseläkeikä nousee siis tasaisesti kolme kuukautta vuodessa kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta.

Kansaneläkkeessä oma ikäraja

Kansaneläkkeen mukaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Jos sinulla on oikeus kansaneläkkeeseen, voit päättää, otatko sen varhennettuna ennen kuin täytät 65 vuotta. Ennen vuotta 1962 syntyneet voivat saada kansaneläkkeen mukaista varhennettua vanhuuseläkettä 64-vuotiaana. Vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneet eivät voi saada kansaneläkettä varhennettuna.

Varhennettu kansaneläke on pysyvästi pienempi kuin 65 vuoden iässä alkava kansaneläke. Eläke pienenee 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla varhennat sitä. Jos haet kansaneläkkeen vasta 65-vuotiaana, siihen ei tehdä varhennusvähennystä.

Tulevaisuudessa kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkeikä seuraa työeläkejärjestelmän alinta vanhuuseläkeikää, kun työeläkejärjestelmän alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen vuonna 1965 syntyneistä alkaen.

Hae erikseen eläkeläisenä ansaitsemasi eläke

Jos olet tehnyt töitä vanhuuseläkkeen rinnalla, voit hakea tästä työstä karttuneen työeläkkeen maksuun 68-vuotiaana. Tee tällöin uusi vanhuuseläkehakemus eläkettäsi maksavaan työeläkelaitokseen.

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä, se muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi

  • omassa alimmassa eläkeiässäsi, jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2017 tai myöhemmin
  • 63-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut 2006 ja 2016 välisenä aikana
  • 65-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut jo vuonna 2005 tai aiemmin.

Täysi työkyvyttömyyseläke jatkuu eläkeikään saakka, jolloin se muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu myös vanhuuseläkkeeksi eläkeiässä, mutta samalla sen määrä kaksinkertaistuu eli muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi.

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen rinnalla vuonna 2005 tai sen jälkeen, siitä karttunut eläke tulee hakea erikseen vanhuuseläkehakemuksella. Jos työskentelysi on päättynyt, voit tehdä hakemuksen, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Jos työ vielä jatkuu, voit hakea eläkkeen maksuun työn päätyttyä.

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan, kun olet täyttänyt oman ikäluokkasi alimman eläkeiän. Voit itse valita, haetko heti vanhuuseläkettä vai jatkatko työttömyyspäivärahalla (myös lisäpäivät) 65-vuotiaaksi asti.

Julkisilla aloilla työskentelevillä oli aiemmin käytössä ammatillisia eläkeikiä tietyissä ammateissa toimiville. Tällöin eläkkeelle saattoi päästä ennen yleistä eläkeikää.

Kun ammatillisesta eläkeiästä luovuttiin, saivat niiden piiriin kuuluvat kuntien ja valtion työntekijät valita, säilyttävätkö ammatillisen eläkeikänsä vai vaihtavatko yleiseen eläkeikään. Tuolloin tehty valinta ammatillisesta eläkeiästä pysyy voimassa eläkkeelle jäämiseen saakka edellyttäen, että palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena.

Alemmat ammatilliset eläkeiät alkoivat nousta eläkeuudistuksen yhteydessä vaiheittain niin, että vuonna 2018 ammatillisen eläkeikänsä täyttäville tuli 3 kk korotusta eläkeikään, vuonna 2019 eläkeikänsä täyttäville 6 kk korotusta jne. Vuonna 2024 korotus on 1 v 9 kk.