Vanhuuseläkkeen hakuohje

Voit hakea vanhuuseläkettä aikaisintaan oman ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä. Samalla hakemuksella voit hakea vanhuuseläkettä sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta.

Täytä hakemus verkossa. Aloita hakeminen Kirjaudu palveluun -painikkeesta. Sinut ohjataan eteenpäin työeläkelaitoksesi hakemispalveluun.

Kirjaudu eläkkeen hakupalveluun

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta (7001). Löydät lomakkeet Työeläke.fi:n alatunnisteesta ja valikosta.

Ennen kuin vanhuuseläkkeesi voi alkaa, työsuhteesi pitää olla päättynyt. Työsuhde pitää irtisanoa työehtosopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen.

Jos olet yrittäjä, voit hakea vanhuuseläkkeen ja samalla jatkaa yrittäjätoimintaasi. Yrittäjätoiminnan päättymistä ei edellytetä, mutta vakuutusvelvollisuus loppuu, kun vanhuuseläke alkaa. Voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jos harjoitat yrittäjätoimintaa vanhuuseläkkeellä ollessasi.

Vanhuuseläkkeen voi hakea takautuvasti kolmelta hakemiskuukautta edeltäneeltä kuukaudelta.

Jos haet vanhuuseläkettä myös ulkomailta, sinun on täytettävä ja lähetettävä hakemuksen liitteeksi tarvittava lomake, liite U, erikseen paperiversiona.

Vanhuuseläkkeen ikärajat

Vanhuuseläkeiän alarajaa alettiin nostamaan portaittain vuoden 2017 jälkeen. Jos olet syntynyt vuonna 1956, voit siirtyä eläkkeelle aikaisintaan 63 vuoden ja 6 kuukauden iässä. Seuraavan ikäluokan eläkeikä on 63 vuotta ja 9 kuukautta jne. Vanhuuseläkeikä nousee siis tasaisesti kolme kuukautta vuodessa kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta.

Poikkeuksena ammatillinen eläkeikä

Julkisilla aloilla työskentelevillä voi olla ammatillinen eläkeikä, jolloin he voivat saada vanhuuseläkkeen jo ennen 63 vuoden ikää.

Alemmat ammatilliset eläkeiät alkoivat nousta eläkeuudistuksen yhteydessä vaiheittain niin, että vuonna 2018 ammatillisen eläkeikänsä täyttäville tuli 3 kk korotusta eläkeikään, vuonna 2019 eläkeikänsä täyttäville 6 kk korotusta ja vuonna 2020 eläkeikänsä täyttäville puolestaan 9 kk korotusta jne.

Kansaneläkkeessä oma ikäraja

Kansaneläkkeen mukaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Jos sinulla on oikeus kansaneläkkeeseen, voit päättää, otatko sen varhennettuna ennen kuin täytät 65 vuotta. Kansaneläkkeen mukaista varhennettua vanhuuseläkettä voi saada 63-vuotiaana. Vuosina 1958–1961 syntyneillä varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nousee 64 vuoteen.

Varhennettu kansaneläke on pysyvästi pienempi kuin 65 vuoden iässä alkava kansaneläke. Eläke pienenee 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla varhennat sitä. Jos haet kansaneläkkeen vasta 65-vuotiaana, siihen ei tehdä varhennusvähennystä.

Tulevaisuudessa kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkeikä seuraa työeläkejärjestelmän alinta vanhuuseläkeikää, kun työeläkejärjestelmän alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen vuonna 1965 syntyneistä alkaen.

Hae erikseen eläkeläisenä ansaitsemasi eläke

Jos olet tehnyt töitä vanhuuseläkkeen rinnalla, voit hakea työstä karttuneen työeläkkeen maksuun 68-vuotiaana. Tee tällöin uusi vanhuuseläkehakemus, niin saat tilillesi myös eläkkeellä karttuneen työeläkkeen.