EU-asetus

Euroopan unionissa jäsenvaltioiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa säätelee EU:n sosiaaliturva-asetus 883/2004, joka tuli voimaan 1.5.2010. Sosiaaliturva-asetus ja sen täytäntöönpanoasetus 987/2009 muodostavat yhdessä eri maiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevat oikeudellisen kokonaisuuden.

Ne takaavat mm. lakisääteisten, asetuksen piiriin kuuluvien eläkkeiden maksamisen yhdestä EU/ETA-maasta toiseen. Eläketurvakeskus toimii asetuksen piiriin kuuluvien eläkehakemusten välittäjänä ulkomaille.

Takaisin sanastoon