Yrittäjän vakuuttamista valvotaan

Kun aloitat aktiivisen yritystoiminnan, saat Eläketurvakeskukselta tiedotekirjeen. Kirjeessä ohjeistetaan, miten pakolliset yrittäjän YEL-vakuutus ja työntekijöiden eläkevakuutukset tulee hoitaa. Näin halutaan varmistaa, että lakisääteinen eläkevakuutus ei unohdu yrityksen perustamiskiireissä.

Tiedotekirje vakuuttamisohjeineen lähetetään yrittäjille, jotka rekisteröityvät verohallinnon rekisteriin arvonlisäverovelvollisiksi. Kirjettä ei kuitenkaan kannata jäädä odottamaan vaan eläkeasiat on hyvä selvittää etukäteen jo yritystoiminnan aloittamista suunnitellessa.

Entä jos vakuutusta ei ole?

Jos yrittäjä ei ole ottanut itselleen YEL-vakuutusta, Eläketurvakeskus kehottaa häntä kohtuullisessa ajassa korjaamaan laiminlyönnin. Yrittäjä voi ottaa vakuutuksen taannehtivasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle vuodelle. Tätä varhemmalta ajalta ei eläketurvaa ole jälkikäteen mahdollista kartuttaa.

Jos yrittäjä ei noudata saamaansa kehotusta, Eläketurvakeskus ottaa yrittäjän puolesta ja kustannuksella YEL-vakuutuksen työeläkevakuutusyhtiöstä.

Lähes samat säännöt pätevät työntekijöiden vakuuttamiseen. Jos työnantaja ei ota työntekijöilleen eläkevakuutuusta, Eläketurvakeskus kehottaa korjaamaan laiminlyönnin.

Jos työnantaja ei noudata saamaansa kehotusta, Eläketurvakeskus joko ottaa työnantajan kustannuksella ja puolesta vakuutuksen työntekijälle työeläkevakuutusyhtiöstä tai ilmoittaa tilapäisen työnantajan vakuutustiedot vakuutusyhtiölle. Laiminlyönnin ajalta vakuutusmaksu voidaan korottaa jopa kaksinkertaiseksi.

Eläketurvakeskus toimii valvojana yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.