tilapäinen työnantaja

Työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijää ja jonka maksamat palkat jäävät alle rajamäärän. Tilapäinen työnantaja ei ole solminut vakuutussopimusta minkään työeläkelaitoksen kanssa, vaan se tilittää maksut valitsemaansa yhtiöön palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Esimerkiksi kotitalous voi olla tilapäinen työnantaja.

Takaisin sanastoon