Vakuutusmaksut kansainvälisissä tilanteissa

Suomessa työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijänsä sosiaaliturvan ja maksamaan sosiaalivakuutusmaksut. Näin saattaa olla myös monissa kansainvälisissä tilanteissa.

Kun työntekijä lähtee työskentelemään Suomesta ulkomaille tai tulee töihin ulkomailta Suomeen, täytyy sinun työnantajana selvittää,  oletko velvollinen maksamaan lakisääteisiä maksuja Suomeen. Tämä koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia työnantajia.

Jos olet yksityinen työnantaja, selvitystyössä sinua auttaa Eläketurvakeskuksen palvelu. Palvelu kertoo ja neuvoo, mitä maksuja työnantajan tulee maksaa Suomeen eri tilanteissa.

Selvitä sosiaalivakuutusmaksut

Lisäksi sinun tulee tarkistaa sosiaalivakuutusmaksusta vastaavalta viranomaiselta tai laitokselta, täyttääkö työntekijäsi kyseiseen maksuun liittyvät ikää ja palkan suuruutta koskevat edellytykset. Yrittäjä huolehtii itse lakisääteisten vakuutusten ottamisesta ja maksaa sosiaalivakuutusmaksunsa.