Osittaisen vanhuuseläkkeen hakuohje

Vanhuuseläkettä voi ottaa maksuun osittaisena 61-vuotiaasta alkaen. Voit nostaa kertyneestä eläkkeestäsi joko neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %).

Eläkkeen ottaminen varhennettuna, eli ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää, pienentää nostettua eläkeosaa pysyvästi. Varhennusvähennys on 0,4 prosenttia kuukaudessa eli 4,8 prosenttia vuodessa.

Jos otat eläkkeestäsi maksuun 25 prosenttia, voit halutessasi myöhemmin nostaa osuuden 50 prosenttiin. Toisinpäin muutosta ei voi tehdä.

Osittaista vanhuuseläkettä ei myönnetä takautuvasti. Sen voi peruuttaa 3 kuukauden sisällä eläkepäätöksen antamisesta, mutta tällöin jo maksettu eläke peritään takaisin. Osittaista vanhuuseläkettä ei voi keskeyttää tai lakkauttaa.

Voit hakea osittaista vanhuuseläkettä vain työeläkejärjestelmästä. Useimpien työeläkelaitosten verkkosivuilla osittaisen vanhuuseläkkeen hakeminen onnistuu sähköisesti. Tarkista, onko oman eläkelaitoksesi verkkosivuilla sähköinen hakemispalvelu käytössä.

Kirjaudu eläkkeen hakupalveluun

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta (2021). Löydät lomakkeet Työeläke.fi:n alatunnisteesta ja valikosta.

Selvitäthän huolellisesti eläkkeesi määrän omasta työeläkelaitoksestasi ja tarkistathan sen jälkeen verottajalta eläkkeen ja ansiotyön verotuksen ennen kuin haet osittaista vanhuuseläkettä.

Ikärajat muuttuvat jatkossa

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Tätä nuoremmilla on mahdollisuus siirtyä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

Lopullista vanhuuseläkettä haettava erikseen

Jos olet osittaisella vanhuuseläkkeellä, on sinun haettava lopullista vanhuuseläkettä erikseen. Voit hakea sen maksuun haluamanasi ajankohtana ikäluokkasi alimmasta vanhuuseläkeiästäsi lähtien. Saadaksesi lopullisen vanhuuseläkkeen, ansiotyön on oltava päättynyt.