Osittaisen vanhuuseläkkeen hakuohje

Vanhuuseläkettä voi ottaa maksuun osittaisena 61-vuotiaasta alkaen. Voit nostaa kertyneestä eläkkeestäsi joko neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %).

Eläkkeen ottaminen varhennettuna, eli ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää, pienentää nostettua eläkeosaa pysyvästi. Varhennusvähennys on 0,4 prosenttia kuukaudessa eli 4,8 prosenttia vuodessa.

Jos otat eläkkeestäsi maksuun 25 prosenttia, voit halutessasi myöhemmin nostaa osuuden 50 prosenttiin. Toisinpäin muutosta ei voi tehdä. Osittaista vanhuuseläkettä ei myönnetä takautuvasti. Sen voi peruuttaa 3 kuukauden sisällä eläkepäätöksen antamisesta, mutta tällöin jo maksettu eläke peritään takaisin. Osittaista vanhuuseläkettä ei voi keskeyttää tai lakkauttaa.

Selvitäthän huolellisesti eläkkeesi määrän omasta työeläkelaitoksestasi ja tarkistathan sen jälkeen verottajalta eläkkeen ja ansiotyön verotuksen ennen kuin haet osittaista vanhuuseläkettä.

Jos olet yrittäjä ja yritystoimintasi jatkuu osittaisen vanhuuseläkkeen aikana, YEL-vakuutuksesi on oltava voimassa.

Hae eläkettä sähköisesti tai lomakkeella

Voit hakea osittaista vanhuuseläkettä vain työeläkejärjestelmästä. Täytä hakemus verkossa. Aloita hakeminen Kirjaudu palveluun -painikkeesta. Sinut ohjataan eteenpäin työeläkelaitoksesi hakemispalveluun.

Osittaisen vanhuuseläkkeen eläkehakemus on hyvä tehdä noin kaksi viikkoa ennen kuin haluat eläkkeen alkavan.

Kirjaudu eläkkeen hakupalveluun

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta (2021).

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemus lomakepankissa

Kenelle ei osittaista vanhuuseläkettä

Osittaista vanhuuseläkettä ei saa silloin, jos saa jo jotain muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkettä Suomesta, luopumistukea tai työkyvyttömyyseläke on lepäämässä työnteon vuoksi.

Ikärajat muuttuvat jatkossa

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Tätä nuoremmilla on mahdollisuus siirtyä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

Lopullista vanhuuseläkettä haettava erikseen

Osittainen vanhuuseläkkeesi jatkuu siihen saakka, kunnes jäät vanhuuseläkkeelle tai sinulle myönnetään työkyvyttömyyseläke. Jos olet osittaisella vanhuuseläkkeellä, on sinun haettava lopullista vanhuuseläkettä erikseen. Voit hakea sen maksuun haluamanasi ajankohtana ikäluokkasi alimmasta vanhuuseläkeiästäsi lähtien.

Osittaisen vanhuuseläkkeen myöntämiselle ja maksamiselle ei ole yläikärajaa. Jos lykkäät vanhuuseläkkeen hakemista, vanhuuseläkkeen muuhun kuin varhennettuun osaan lasketaan lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.

Jos olet palkansaaja työsuhteesi pitää olla päättynyt ennen kuin vanhuuseläke voi alkaa, joten sinun pitää irtisanoa työsuhteesi ennen eläkkeen alkamista. Eläkkeellä ollessasi voit aloittaa uuden työsuhteen, eikä työansioillesi ole ansaintarajaa.

Jos olet yrittäjä, voit hakea vanhuuseläkkeen ja samalla jatkaa yrittäjätoimintaasi. Yrittäjätoiminnan päättymistä ei edellytetä, mutta vakuutusvelvollisuus loppuu, kun vanhuuseläke alkaa. Voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jos harjoitat yrittäjätoimintaa vanhuuseläkkeellä ollessasi.