Työeläke Suomesta ulkomaille

Suomessa tekemästäsi työstä kertyy eläkettä. Työnantaja hoitaa eläkevakuutuksen puolestasi ja tilittää eläkemaksut työeläkelaitokselle. Yrittäjänä huolehdit pakollisesta eläketurvastasi itse. Kaikki vakuutettu työ kerryttää eläkettä työskentelyn pituudesta riippumatta.

Eläkkeesi määrään vaikuttavat Suomessa tehdyn työuran pituus, työansiot ja karttumisprosentti. Suomessa ansaittu työeläke maksetaan sinulle riippumatta siitä, missä maassa asut tai minkä maan kansalainen olet.

Työeläkeotteella on tiedot kaikista tähän mennessä eläkettä kartuttaneista ansioistasi Suomessa. Tuleva eläkkeesi pohjautuu otteen tietoihin.

Ulkomailla asuva voi pyytää työeläkeotteen omasta eläkelaitoksesta tai puhelimitse Eläketurvakeskuksesta, puh. +358 29 411 2110. Työeläkeotteen voi myös tilata kirjallisesti osoitteesta: Eläketurvakeskus, 00065 Eläketurvakeskus, Finland. Ilmoita kirjeessä nimesi, Suomen henkilötunnuksesi sekä osoitteesi ja allekirjoita pyyntösi.

Asuinmaastasi riippuu, miten eläkettä haet

Suomen eläkettä haetaan eri tavoin riippuen siitä, missä maassa asut eläkettä hakiessasi. Suomen eläkeikä voi poiketa asuinmaasi eläkeiästä. On siis mahdollista, että sinun pitää hakea Suomen ja asuinmaasi vanhuuseläkkeet eri aikaan. Voit jatkaa työskentelyä asuinmaassasi, vaikka haet vanhuuseläkettä Suomesta.

Jätä eläkehakemus asuinmaasi eläkelaitokseen. Asuinmaasi eläkelaitos toimittaa hakemuksen Suomeen. Suomessa eläkehakemus toimitetaan työeläkelaitokseesi ja/tai Kelaan sen mukaan, mitä eläkettä olet hakenut.

Jätä eläkehakemus asuinmaasi eläkelaitokseen. Asuinmaasi eläkelaitos lähettää hakemuksen Suomeen. Suomessa eläkehakemus toimitetaan työeläkelaitokseesi ja/tai Kelaan sen mukaan, mitä eläkettä olet hakenut.

Sosiaaliturvasopimukset ovat keskenään erilaisia ja sopimuksesta riippuen voit olla oikeutettu vain työeläkkeeseen Suomessa. Lisätietoa sosiaaliturvasopimusmaihin maksettavista kansaneläkkeistä saat Kelan verkkosivuilta.

Jos asut maassa, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, esimerkiksi Venäjällä, voit hakea Suomesta työeläkettä. Täytä Suomen kansallinen hakemuslomake ja palauta se Eläketurvakeskukseen tai omaan työeläkelaitokseesi. Voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta. Löydät lomakkeet Työeläke.fi:n alatunnisteesta ja valikosta.

Jos asut Kiinassa, voit hakea sosiaaliturvasopimuksen mukaan Suomesta työeläkettä (vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke). Täytä Suomen kansallinen hakemuslomake ja palauta se Eläketurvakeskukseen tai omaan työeläkelaitokseesi. Voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta. Löydät lomakkeet Työeläke.fi:n alatunnisteesta ja valikosta.

Suomessa eläkehakemus käsitellään työeläkelaitoksessa työeläkkeen osalta ja Kelassa kansaneläkkeen osalta, jos olet sitä hakenut.

Huom! Suomen työeläkkeen määrää ei muutu, jos asut nyt Suomessa, mutta muutat Suomesta ulkomaille siinä vaiheessa, kun saat jo työeläkettä.

Eläkepäätös ja eläkkeen maksaminen

Saat eläkepäätöksen työeläkelaitoksestasi työeläkkeen osalta ja Kelasta kansaneläkkeen osalta, jos olet sitä hakenut. Eläkepäätökset toimitetaan sinulle postitse eläkehakemuksella ilmoittamaasi osoitteeseen.

Eläkkeen maksaa sinulle sen myöntänyt työeläkelaitos. Saat erillisen eläkkeen Kelasta, jos olet oikeutettu kansaneläkkeeseen. Työeläke maksetaan ilmoittamallesi tilille kerran kuukaudessa. Maksupäivä vaihtelee työeläkelaitoksittain, mutta useimmilla se on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä.

Jos eläkkeen määrä on pieni, se voidaan maksaa kertasuorituksena. Työeläke maksetaan myös ulkomaille eläkkeensaajan kansalaisuudesta riippumatta. Kansaneläkkeen osalta saat tietoa Kelan verkkosivuilta.

Suomen eläke voi vaikuttaa asuinmaan etuuksiin

Suomesta maksettavalla eläkkeellä voi olla vaikutusta asuinmaasi eläkkeeseen tai muihin sosiaalietuuksiin. Selvitä ennen Suomen eläkkeen hakemista asuinmaasi viranomaisilta, mitä vaikutuksia Suomen eläkkeellä on maksussa oleviin eläkkeisiin tai muihin sosiaalietuuksiin.

Eläkkeet eri elämäntilanteisiin

Voit saada eläkettä Suomesta asuinmaahasi vanhuuseläkkeenä, työkyvyttömyyseläkkeenä tai perhe-eläkkeenä.

Vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuotesi perusteella. Lastenhoitoaika tai ammatti ei vaikuta vanhuuseläkeikään.

Tarkista eläkeikäsi!

Valitse syntymävuosi ja -kuukausi. Laskuri kertoo sinulle, milloin voit jäädä eläkkeelle.

Alin eläkeikäsi  

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

-
Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan
-
Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.  

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Tavoite-eläkeikäsi  

Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeiässä lykkäyskorotus on korottanut eläkettäsi yhtä paljon kuin elinaikakerroin leikkaa sitä alimmassa eläkeiässä.

-
Tavoite-eläkeiässä eläkkeesi alkaa
-
Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.  

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajasi
-
Osittainen vanhuuseläkkeesi voi alkaa aikaisintaan
-

Osittainen vanhuuseläke on joustava eläkelaji. Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana. Voit jatkaa työntekoa asuinmaassasi ja ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen maksuun Suomesta. Työskentelyä ei rajoiteta, mutta ei myöskään edellytetä. Asuinmaastasi saatu eläke ei vaikuta Suomesta myönnettävään osittaiseen vanhuuseläkkeeseen. Suomeen kertyneen eläkkeen määrä pienenee pysyvästi, jos otat eläkkeen varhennettuna.

Työkyvyttömyyseläke tulee ajankohtaiseksi, kun sairaus, vika tai vamma on heikentänyt työkykyäsi pitkäaikaisesti, yleensä vähintään vuoden ajan yhtäjaksoisesti. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus. Voit hankkia lääkärintodistuksen asuinmaastasi.

Jos puoliso (avio- tai avopuoliso) tai vanhempi menehtyy ja hän on jossain vaiheessa työskennellyt Suomessa, voi leskellä ja lapsella olla oikeus Suomen perhe-eläkkeeseen. Perhe-eläkkeen saaminen ei edellytä, että myös leski tai lapsi on asunut Suomessa. Avopuolison tulee perhe-eläkkeen hakemisen yhteydessä toimittaa riittävä selvitys ulkomailla tapahtuneesta yhteisasumisesta. Selvityksenä voi olla esimerkiksi kyseisen maan toimivaltaisen viranomaisen todistus edunjättäjän ja lesken asumisesta. Työeläkelaitos arvioi, onko toimitettu selvitys riittävä.

Lue lisää eläkkeistä eri elämäntilanteissa: vanhuuseläkeosittainen varhennettu vanhuuseläketyökyvyttömyyseläke ja perhe-eläke.

Eläkkeellä ollessa huomioitavaa

Sinun tulee ilmoittaa olosuhteissasi tapahtuvista muutoksista suoraan eläkettä maksavalle eläkelaitokselle. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi siviilisäädyn, osoitteen tai pankkitilitietojen muuttuminen.

Jos asut pysyvästi muualla kuin Suomessa, sinun on eläkkeesi maksun jatkumiseksi vahvistettava tietosi vuosittain eläkkeen maksajalle. Jos tarvittavia tietoja ei saada suoraan asuinmaasi viranomaisilta, saat kotiisi täytettäväksi erillisen lomakkeen. Täytä ja palauta lomake annettujen ohjeiden mukaisesti.