Opiskelija saa eläkettä tutkinnosta

Ammatilliseen perustutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelusta kertyy työeläkettä. Pelkkä opiskelu ei siis riitä, vaan on huolehdittava myös valmistumisesta.

Eläkettä on kertynyt vain tutkinnoista, jotka on suoritettu vuonna 2005 tai sen jälkeen. Opiskelu kerryttää eläkettä 18 vuotta täyttäneelle. Jotta saat aikanaan opiskelusta kertyneen eläkkeen, sinulla on oltava koko työuran aikana ennen eläkkeen alkamista tutkinnon suorittamisen lisäksi myös eläkevakuutettuja työansioita vähintään 18 862,62 euroa (v. 2022).

Opiskelusta kertynyt työeläke maksetaan aina eläkkeen myöntämisestä alkaen joka kuukausi loppuelämän ajan.

Opintojen laajuus vaikuttaa

Eläkettä kertyy tutkinnon laajuuden mukaan seuraavasti:

  • ammatillisesta perustutkinnosta 3 vuotta
  • ammattikorkeakoulututkinnosta 4 vuotta
  • alemmasta korkeakoulututkinnosta 3 vuotta
  • ylemmästä korkeakoulututkinnosta 5 vuotta.

Tutkintoon käytetty aika ei ole ratkaisevaa, vaan opinnot kartuttavat eläkettä tutkinnon laajuuden mukaan. Esimerkiksi ylemmässä korkeakoulututkinnossa opinnot kartuttavat eläkettä viiden vuoden ajan, vaikka opiskelisit pidempään, suorittaisit useamman tutkinnon tai valmistuisit etuajassa. Jos olet aloittanut opintosi alle 18-vuotiaana, huomioithan silloin, että opiskelu kerryttää eläkettä vasta 18 vuotta täyttäneelle.

Myös ulkomainen tutkinto kartuttaa eläkettä, jos olet saanut opiskelua varten opintotukea Suomesta.

Kuinka paljon?

Eläkettä kertyy ikään kuin saisit 785,94 (v. 2022) euron kuukausipalkkaa. Summa on lainsäätäjien sopima, ja se tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Esimerkki opiskelusta karttuvasta eläkkeestä

Olet suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, josta eläkettä karttuu 4 vuodelta (48 kk). Opiskelusta karttuu eläkettä kiinteän euromäärän perusteella.

Etuusansio: 785,94 e x 48 = 37 725,12 euroa

Sinulle karttuu eläkettä: 37 725,12 euroa x 1,5 % /12 kk = 47,16 euroa/kk.

Työeläkkeeseen vaikuttaa myös oman ikäluokkasi elinaikakerroin, jolla karttunut eläke kerrotaan.

Näin eläke kertyy eri tutkinnoista:

Tutkinto Eläkettä kertyy Eläkkeen määrä
Alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto 3 vuodelta Noin 35 euroa
Ammattikorkeakoulututkinto 4 vuodelta Noin 47 euroa
Ylempi korkeakoulututkinto 5 vuodelta Noin 59 euroa

Kaikki tutkinnot eivät oikeuta eläkkeeseen

Ylioppilastutkinnosta, jatkotutkinnosta (kuten lisensiaatin tai tohtorintutkinto) tai perustutkintoa pätevöittävästä koulutuksesta ei kartu eläkettä, kuten ei myöskään kesken jääneistä opinnoista.

Ennen vuotta 2005 suoritetusta tutkinnosta ei kartu eläkettä. Jos olet suorittanut tutkinnon lain voimaantulon jälkeen, eläkettä karttuu vain 1.1.2005 jälkeiseltä ajalta.

Tarkista työeläkeote!

Tutkintotieto ja siitä karttunut eläke näkyy työeläkeotteella valmistumista seuraavan vuoden keväällä.

Kirjaudu työeläkeotteeseen

Opiskelusta ei kerry eläkettä silloin, kun opiskelu tapahtuu eläkkeen (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, työuraeläke) rinnalla.

Jos olet suorittanut tutkintosi jäätyäsi vanhuuseläkkeelle, opiskeluajalta ennen eläkkeelle jäämistä on voinut kertyä eläkettä. Tutkinto on oltava suoritettu sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin täytät 68 vuotta, jotta eläkettä kertyisi. Tätä sinun tulee erikseen hakea tekemällä uusi vanhuuseläkehakemus 68 vuoden iässä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla eläke kertyy normaalisti.