Opiskelija saa eläkettä tutkinnosta

Ammatilliseen perustutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelusta kertyy työeläkettä. Pelkkä opiskelu ei siis riitä, vaan on huolehdittava myös valmistumisesta.

Eläkettä on kertynyt vain tutkinnoista, jotka on suoritettu vuonna 2005 tai sen jälkeen. Opiskelu kerryttää eläkettä 18 vuotta täyttäneelle. Jotta saat aikanaan opiskelusta kertyneen eläkkeen, sinulla on oltava koko työuran aikana ennen eläkkeen alkamista tutkinnon suorittamisen lisäksi myös eläkevakuutettuja työansioita vähintään 18 171,45 euroa (v. 2020).

Opiskelusta kertynyt työeläke maksetaan aina eläkkeen myöntämisestä alkaen joka kuukausi loppuelämän ajan.

Opintojen laajuus vaikuttaa

Eläkettä kertyy tutkinnon laajuuden mukaan seuraavasti:

  • ammatillisesta perustutkinnosta 3 vuotta
  • ammattikorkeakoulututkinnosta 4 vuotta
  • alemmasta korkeakoulututkinnosta 3 vuotta
  • ylemmästä korkeakoulututkinnosta 5 vuotta.

Tutkintoon käytetty aika ei ole ratkaisevaa, eli esimerkiksi ylemmässä korkeakoulututkinnossa opinnot kartuttavat eläkettä enintään viiden vuoden ajan, vaikka opiskelisit pidempään tai suorittaisit useamman tutkinnon. Jos valmistut etuajassa, opiskelusta kertyvä turva liitetään eläketietoihisi koko tutkinnon laajuisena.

Myös ulkomainen tutkinto kartuttaa eläkettä, jos olet saanut opiskelua varten opintotukea Suomesta.

Kuinka paljon?

Eläkettä kertyy ikään kuin saisit 757,14 (v. 2020) euron kuukausipalkkaa. Summa on lainsäätäjien sopima, ja se tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Esimerkki opiskelusta karttuvasta eläkkeestä

Olet suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, josta eläkettä karttuu 4 vuodelta (48 kk). Opiskelusta karttuu eläkettä kiinteän euromäärän perusteella.

Etuusansio: 757,14 e  x 48 = 36 342,72 euroa

Sinulle karttuu eläkettä: 36 342,72 euroa x 1,5 % /12 kk = 45,43 euroa/kk.

Näin eläke kertyy eri tutkinnoista:

Tutkinto Eläkettä kertyy Eläkkeen määrä
Alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto 3 vuodelta Noin 34 euroa
Ammattikorkeakoulututkinto 4 vuodelta Noin 45 euroa
Ylempi korkeakoulututkinto 5 vuodelta Noin 57 euroa

Kaikki tutkinnot eivät oikeuta eläkkeeseen

Ylioppilastutkinnosta, jatkotutkinnosta (kuten lisensiaatin tai tohtorintutkinto) tai perustutkintoa pätevöittävästä koulutuksesta ei kartu eläkettä, kuten ei myöskään kesken jääneistä opinnoista.

Ennen vuotta 2005 suoritetusta tutkinnosta ei kartu eläkettä. Jos olet suorittanut tutkinnon lain voimaantulon jälkeen, eläkettä karttuu vain 1.1.2005 jälkeiseltä ajalta.

Tarkista työeläkeote!

Tutkintotieto ja siitä karttunut eläke näkyy työeläkeotteella valmistumista seuraavan vuoden keväällä.

Kirjaudu työeläkeotteeseen