Opiskelija saa eläkettä tutkinnosta

Ammatilliseen perustutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelusta kertyy työeläkettä. Pelkkä opiskelu ei siis riitä, vaan on huolehdittava myös valmistumisesta.

Eläkettä on kertynyt vain tutkinnoista, jotka on suoritettu vuonna 2005 tai sen jälkeen. Opiskelu kerryttää eläkettä 18 vuotta täyttäneelle. Jotta saat aikanaan opiskelusta kertyneen eläkkeen, sinulla on oltava koko työuran aikana ennen eläkkeen alkamista tutkinnon suorittamisen lisäksi myös eläkevakuutettuja työansioita vähintään 19 578,92 euroa (v. 2023).

Opiskelusta kertynyt työeläke maksetaan aina eläkkeen myöntämisestä alkaen joka kuukausi loppuelämän ajan.

Opintojen laajuus vaikuttaa

Eläkettä kertyy tutkinnon laajuuden mukaan seuraavasti:

  • ammatillisesta perustutkinnosta (myös oppisopimuksella suoritettu) 3 vuotta
  • ammattikorkeakoulututkinnosta 4 vuotta
  • alemmasta korkeakoulututkinnosta 3 vuotta
  • ylemmästä korkeakoulututkinnosta 5 vuotta.

Tutkintoon käytetty aika ei ole ratkaisevaa, vaan opinnot kartuttavat eläkettä tutkinnon laajuuden mukaan. Jos olet suorittanut useamman eläkettä kartuttavan tutkinnon, eläkettä kertyy kuitenkin enintään viiden vuoden ajalta.  Jos olet aloittanut opintosi alle 18-vuotiaana, huomioithan silloin, että opiskelu kerryttää eläkettä vasta 18 vuotta täyttäneelle.

Myös ulkomainen tutkinto kartuttaa eläkettä, jos olet saanut opiskelua varten opintotukea Suomesta.

Kuinka paljon?

Eläkettä kertyy ikään kuin saisit 815,78 (v. 2023) euron kuukausipalkkaa. Summa on lainsäätäjien sopima, ja se tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Esimerkki opiskelusta karttuvasta eläkkeestä

Olet suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, josta eläkettä karttuu 4 vuodelta (48 kk). Opiskelusta kertyy eläkettä kiinteän euromäärän perusteella, joka on 815,78 (vuonna 2023).

Etuusansio lasketaan kertomalla kiinteä euromäärä opiskelukuukausien määrällä.

815,78 × 48 = 39 157,44

Eläkettä kertyy vuodessa 1,5 prosenttia tästä määrästä. Eläkkeen määrä kuukaudessa saadaan, kun saatu tulos jaetaan 12:lla.

39 157,44 euroa × 1,5 % : 12 kk = 48,95

Sinulle kertyi suoritetusta tutkinnosta 48,95 euroa eläkettä kuukaudessa. Työeläkkeeseen vaikuttaa myös oman ikäluokkasi elinaikakerroin, jolla karttunut eläke kerrotaan.

Näin eläke kertyy eri tutkinnoista:

Tutkinto Eläkettä kertyy Eläkkeen määrä / kk
Alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto 3 vuodelta Noin 37 euroa
Ammattikorkeakoulututkinto 4 vuodelta Noin 49 euroa
Ylempi korkeakoulututkint 5 vuodelta Noin 61 euroa

Kaikki tutkinnot eivät oikeuta eläkkeeseen

Ylioppilastutkinnosta, jatkotutkinnosta (kuten lisensiaatin tai tohtorintutkinto) tai perustutkintoa pätevöittävästä koulutuksesta (esim. ammattitutkinto) ei kartu eläkettä, kuten ei myöskään kesken jääneistä opinnoista.

Ennen vuotta 2005 suoritetusta tutkinnosta ei kartu eläkettä. Jos olet suorittanut tutkinnon lain voimaantulon jälkeen, eläkettä karttuu vain 1.1.2005 jälkeiseltä ajalta.

Tarkista työeläkeote!

Tutkintotieto ja siitä karttunut eläke näkyy työeläkeotteella valmistumista seuraavan vuoden keväällä.

Kirjaudu työeläkeotteeseen

Opiskelusta ei kerry eläkettä silloin, kun opiskelu tapahtuu eläkkeen (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, työuraeläke) rinnalla.

Jos olet suorittanut tutkintosi jäätyäsi vanhuuseläkkeelle, opiskeluajalta ennen eläkkeelle jäämistä on voinut kertyä eläkettä. Tutkinto on oltava suoritettu sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin täytät 68 vuotta, jotta eläkettä kertyisi. Tätä sinun tulee erikseen hakea tekemällä uusi vanhuuseläkehakemus 68 vuoden iässä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla eläke kertyy normaalisti.