Opiskelija saa eläkettä tutkinnosta

Ammatilliseen perustutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelusta kertyy eläkettä. Pelkkä opiskelu ei siis riitä, vaan on huolehdittava myös valmistumisesta.

Eläkettä on kertynyt vain tutkinnoista, jotka on suoritettu vuonna 2005 tai sen jälkeen. Opiskelu kerryttää eläkettä 18 vuotta täyttäneelle. Jotta saat aikanaan opiskelusta kertyneen eläkkeen, sinulla on oltava koko työuran aikana ennen eläkkeen alkamista tutkinnon suorittamisen lisäksi myös eläkevakuutettuja työansioita vähintään 20 571,69 euroa (v. 2024).

Opiskelusta kertynyt eläke maksetaan aina eläkkeen myöntämisestä alkaen joka kuukausi loppuelämän ajan.

Opintojen laajuus vaikuttaa

Eläkettä kertyy tutkinnon laajuuden mukaan seuraavasti:

  • ammatillisesta perustutkinnosta (myös oppisopimuksella suoritettu) 3 vuotta
  • ammattikorkeakoulututkinnosta 4 vuotta
  • alemmasta korkeakoulututkinnosta 3 vuotta
  • ylemmästä korkeakoulututkinnosta 5 vuotta.

Tutkintoon käytetty aika ei ole ratkaisevaa, vaan opinnot kerryttävät eläkettä tutkinnon laajuuden mukaan. Jos olet suorittanut useamman eläkettä kerryttävän tutkinnon, eläkettä kertyy kuitenkin enintään viiden vuoden ajalta.  Jos olet aloittanut opintosi alle 18-vuotiaana, huomioithan silloin, että opiskelu kerryttää eläkettä vasta 18 vuotta täyttäneelle.

Myös ulkomainen tutkinto kerryttää eläkettä, jos olet saanut opiskelua varten opintotukea Suomesta.

Kuinka paljon?

Eläkettä kertyy ikään kuin saisit 857,15 (v. 2024) euron kuukausipalkkaa. Summa on lainsäätäjien sopima, ja se tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Näin eläke kertyy eri tutkinnoista:

Tutkinto Eläkettä kertyy Eläkkeen määrä / kk
Alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto 3 vuodelta Noin 39 euroa
Ammattikorkeakoulututkinto 4 vuodelta Noin 51 euroa
Ylempi korkeakoulututkint 5 vuodelta Noin 64 euroa

Olet suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon toukokuussa 2024, josta eläkettä kertyy 4 vuotta vastaavalta laskennalliselta ajalta (48 kk). Opiskelusta kertyy eläkettä kiinteän euromäärän perusteella, joka on 857,15 €/kk (vuonna 2024).

Tutkinnon suorittamisvuodelle (2024) rekisteröitävä etuusansio lasketaan kertomalla kiinteä euromäärä laskennallisten opiskelukuukausien määrällä.

857,15 × 48 = 41 143,20

Eläkettä kertyy tutkinnon suorittamisvuodelta 1,5 prosenttia tästä määrästä. Eläkkeen määrä kuukaudessa saadaan, kun saatu tulos jaetaan 12:lla.

41 143,20 × 1,5 % : 12 = 51,43

Sinulle kertyi suoritetusta tutkinnosta 51,43 euroa eläkettä kuukaudessa vuonna 2024. Työeläkkeeseen vaikuttaa myös oman ikäluokkasi elinaikakerroin, jolla kertynyt eläke kerrotaan.

Kaikki tutkinnot eivät oikeuta eläkkeeseen

Ylioppilastutkinnosta, jatkotutkinnosta (kuten lisensiaatin tai tohtorintutkinto) tai perustutkintoa pätevöittävästä koulutuksesta (esim. ammattitutkinto) ei kerry eläkettä, kuten ei myöskään kesken jääneistä opinnoista.

Ennen vuotta 2005 suoritetusta tutkinnosta ei kerry eläkettä. Jos olet suorittanut tutkinnon lain voimaantulon jälkeen, eläkettä kertyy vain 1.1.2005 jälkeiseltä ajalta.

Tarkista työeläkeote!

Tutkintotieto ja siitä kertynyt eläke näkyy työeläkeotteella valmistumista seuraavan vuoden keväällä.

Tarkista työeläkeote

Opiskelusta ei kerry eläkettä silloin, kun opiskelu tapahtuu eläkkeen (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, työuraeläke) rinnalla.

Jos olet suorittanut tutkintosi jäätyäsi vanhuuseläkkeelle, opiskeluajalta ennen eläkkeelle jäämistä on voinut kertyä eläkettä. Tutkinto on oltava suoritettu sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin täytät 68 vuotta, jotta eläkettä kertyisi. Tätä sinun tulee erikseen hakea tekemällä uusi vanhuuseläkehakemus 68 vuoden iässä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla eläke kertyy normaalisti.