Osittainen vanhuuseläke tuo joustoa

Osittainen vanhuuseläke on joustava eläkelaji. Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana. Toisaalta osittainen vanhuuseläke tarjoaa myös mahdollisuuksia eläkkeen lykkäämiseen. Eri vaihtoehtoja on useita, joten selvitä, mikä soveltuu parhaiten sinulle. Voit pyytää apua ja laskelmia omasta työeläkelaitoksestasi.

Osittainen vanhuuseläke antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla. Työskentelyä ei rajoiteta, mutta ei myöskään edellytetä.

Osittaista vanhuuseläkettä ei saa silloin, jos saa jo jotain muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkettä Suomesta, luopumistukea tai työkyvyttömyyseläke on lepäämässä työnteon vuoksi.

Varhainen lähtö eläkkeelle pienentää eläkettä pysyvästi

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyessäsi voit valita, otatko kertyneestä eläkkeestäsi maksuun 25 vai 50 prosenttia.

Maksettavaa eläkkeen osaa pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen omaa varsinaista vanhuuseläkeikää. Harkitsethan tarkkaan, sillä pienennys jää eläkkeeseen koko loppuelämäksi.

Jos otat eläkkeestäsi maksuun 25 prosenttia, voit halutessasi myöhemmin nostaa osuuden 50 prosenttiin. Toisinpäin muutosta ei voi tehdä.

Selvitäthän huolellisesti eläkkeesi määrän omasta työeläkelaitoksestasi ja tarkistathan sen jälkeen verottajalta eläkkeen ja ansiotyön verotuksen ennen kuin haet osittaista vanhuuseläkettä.

Jos työskentelet osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana, työstä kertyy uutta eläkettä.

Esimerkki osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä 61-vuotiaana

Olet syntynyt 15.6.1958, ja oma alin eläkeikäsi on 64 v, jonka täytät 15.6.2022. Jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle 1.7.2019 täytettyäsi 61 vuotta. Ajanjakso 1.7.2019–30.6.2022 on 36 kuukautta, joten varhennusvähennys lasketaan 36 kuukaudelta, eli 36 x 0,4 % = 14,4 %.

Karttuneen eläkkeesi määrä on eläkkeen alkamista edeltävän vuoden lopussa 1 500 euroa/kk. Nostat eläkkeestäsi 50 %:

Osittainen varhennettu vanhuuseläkkeesi: 1 500 euroa – (1 500 euroa x 50 %) – (750 euroa x 14,4 %) = 642 euroa/kk

Työskentelet osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla 2000 euron kuukausipalkalla alimpaan vanhuuseläkeikääsi saakka. Tästä kertyy uutta työeläkettä 1,7 prosentin karttumalla 63-vuotiaaksi ja sen jälkeen 1,5 prosentin karttumalla: (2000 euroa x 24 kk x 1,7 % / 12 kk) + (2000 euroa x 12 kk x 1,5 % / 12 kk)  = 98 euroa / kk

Jos otat loput maksuun alimmassa vanhuuseläkeiässä, niin lopullinen eläkkeesi on 642 euroa + 750 euroa + 98 e = 1490 euroa/kk.

Esimerkissä ei ole otettu huomioon indeksitarkastuksia, eikä elinaikakertoimen vaikutusta.

Kun täytät ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän, voit siirtyä lopulliselle vanhuuseläkkeelle. Silloin sinun on irtisanouduttava työstäsi. Täysi vanhuuseläkkeesi koostuu silloin aiemmasta varhennetusta eläkkeestä ja lopusta sinulle kertyneestä eläkkeestäsi.

Osittainen eläke vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen

Jos osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa vasta alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, maksettavaa eläkkeenosaa korotetaan silloin 0,4 prosentin lykkäyskorotuksella jokaiselta kuukaudelta, jolta olet myöhentänyt eläkkeesi alkamista.

Voit myös lykätä vanhuuseläkkeesi lopullisen osan nostamista alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, vaikka oletkin nostanut osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Jos lykkäät lopullisen vanhuuseläkkeen nostamista, vanhuuseläkkeen muuhun kuin varhennettuun osaan lasketaan lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.

Työttömyyden tai sairauden kohdatessa

Osittainen vanhuuseläke ei estä työttömyysturvan saamista, eikä se vähennä työttömyyspäivärahan määrää. Ansiopäiväraha määräytyy normaalisti työttömyyttä edeltävän työansion perusteella. Työmarkkinatukeen osittainen vanhuuseläke voi vaikuttaa tarveharkinnan tulona.

Lykkäyskorotusta vanhuuseläkkeeseen ei saa yhtä aikaa työttömyyspäivärahan kanssa.

Tarkistathan Kelasta, miten mahdollinen sairauspäivärahasi määräytyy, jos sairastut osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessasi ja haet sairauspäivärahaa tai haet osittaiselle vanhuuseläkkeelle ollessasi sairauspäivärahalla.

Ikärajat muuttuvat jatkossa

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Tätä nuoremmilla on mahdollisuus siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

Osa-aikaeläke voi olla vielä maksussa

Osittainen  vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä. Maksussa oleviin osa-aikaeläkkeisiin ei tule muutoksia, jos henkilö jatkaa osa-aikatyössä sopimuksen mukaisesti. Osa-aikaeläkkeitä voi vielä olla maksussa vuonna 2023.

Jos osa-aikaeläkkeellä ollessaan joutuu lomautetuksi, kannattaa siitä ilmoittaa heti työeläkelaitokseen.