Osittainen vanhuuseläke tuo joustoa

Osittainen vanhuuseläke (OVE) antaa sinulle mahdollisuuden nostaa osan kertyneestä työeläkkeestäsi ennen täydelle vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Osittaista vanhuuseläkettä maksetaan vain työeläkkeenä (eli ei kansaneläkkeenä).

Voit saada osittaista vanhuuseläkettä, kun olet syntynyt 1963 tai aiemmin ja täyttänyt 61 vuotta. Alaikäraja nousee vuonna 1964 syntyneillä 62 vuoteen ja sitä nuoremmilla asteittain ylöspäin. Tarkista oma ikärajasi Työeläke.fi:n etusivun Tarkista eläkeikäsi -laskurista. Osittainen vanhuuseläke jatkuu siihen saakka, kunnes jäät vanhuuseläkkeelle.

Osittainen vanhuuseläke antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla. Voit tehdä töitä samanaikaisesti niin paljon kuin haluat tai lopettaa työt kokonaan. Jos olet yrittäjä ja yritystoimintasi jatkuu osittaisen vanhuuseläkkeen aikana, YEL-vakuutuksesi on oltava voimassa.

Osittaista vanhuuseläkettä hakiessasi voit valita, otatko kertyneestä eläkkeestäsi maksuun 25 vai 50 prosenttia. Osittaisen vanhuuseläkkeen ottaminen pienentää tulevaa eläkettäsi pysyvästi, jos otat sen ennen alinta vanhuuseläkeikää.

Oletko hakemassa osittaista vanhuuseläkettä? Lue hakuohje ja tee eläkehakemus

Kokeile laskuria, jolla voit tehdä arvioita yleisellä tasolla. Oman työeläkelaitoksesi verkkopalvelusta saat tarkempaa tietoa ja palvelua oman elämäntilanteesi tueksi.

Ohjeistava teksti jatkuu laskurin jälkeen.

Laske arvio osittaisesta vanhuuseläkkeestäsi

Laskuri laskee myös osittaisen vanhuuseläkkeen vaikutuksen myöhempään vanhuuseläkkeeseesi.

 

Syntymävuosi

Valitse syntymävuotesi. Sitä tarvitaan laskettaessa eläkkeen määrää. Syntymävuoden mukaan määräytyy osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja, alin vanhuuseläkeikä sekä elinaikakerroin.

Valitse syntymävuotesi
 

Syntymäkuukausi

Valitse syntymäkuukautesi.

Valitse syntymäkuukautesi
 

Palkka tai työtulo/kk (brutto)

Täytä tähän tämänhetkinen vuosipalkkasi/-työtulosi keskimäärin kuukausitasolla tai tämän hetken arvio niistä tästä eteenpäin kokonaislukuna, esim. 2500.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500
 

Kertynyt eläke työeläkeotteeltasi

Täytä tähän omalta työeläkeotteeltasi (www.tyoelake.fi/tyoelakeote/) löytyvä kertyneen eläkkeen yhteismäärä kokonaislukuna, esim. 800. Kertyneen eläkkeen oletetaan olevan edellisen kuukauden loppuun mennessä kertynyt eläke, joka on jo kerrottu elinaikakertoimella. Syötä kertynyt eläke ilman mahdollista lykkäyskorotusta.

Anna kertynyt eläke kokonaislukuna, esim. 2500
 

Otan osittaisena vanhuuseläkkeenä

Valitse, otatko maksuun 25 vai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestäsi.

 

Palkka tai työtulo/kk (brutto) osittaisen vanhuuseläkkeen aikana

Täytä tähän kokonaislukuna arvio vuosipalkastasi/-työtulostasi keskimäärin kuukausitasolla osittaisen vanhuuseläkkeen aikana, esim. 1500.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500
 

Valitse tuleva ansiokehitys

Ennusteen mukainen kehitys tarkoittaa, että omat ansiot muuttuvat laskurissa vuosittain arvioidun palkkakertoimen kehityksen mukaan eläkkeelle siirtymiseen saakka. Ansiot myös tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeellejäämisvuoden tasoon eläkettä laskettaessa.

Ansioiden pysyminen nykytasolla tarkoittaa, etteivät omat ansiot tai indeksoinnissa käytettävä palkkakerroin muutu. Palkkakertoimen kehitys laskurissa on Eläketurvakeskuksen ennusteen mukainen.

Tarkempaa tietoa laskurin käyttämistä oletuksista saat alempaa Tietoa laskusta -osiosta.

Alin eläkeikäsi- Eläkearviosi/kk - €/kk
Tavoite-eläkeikäsi - Eläkearviosi/kk - €/kk

Arvio osittaisesta vanhuuseläkkeestäsi

Eläkkeen määrä on esitetty kuluvan vuoden hintatasossa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja 

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- vuotta ja - kk

Kokeile miten osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisikä vaikuttaa arvioon.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisen ajankohta: -


Osittainen vanhuuseläke

- €/kk

Osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa - kk ennen alinta vanhuuseläkeikää, jolloin varhennusvähennys on - %. Osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa - kk alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, jolloin lykkäyskorotus on - %.

Varhennusvähennys pienentää osittaista vanhuuseläkettäsi - €/kk. Lykkäyskorotus korottaa osittaista vanhuuseläkettäsi - €/kk.  

Varhennusvähennys pienentää osittaista vanhuuseläkettäsi

Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaiselta alimman vanhuuseläkeiän alittavalta kuukaudelta. Jos osittainen vanhuuseläke alkaa alimmassa vanhuuseläkeiässä, ei varhennusvähennystä tehdä.

Jos osittainen vanhuuseläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, tehdään 0,4 prosentin lykkäyskorotus jokaista vanhuuseläkeiän ylittävää kuukautta kohti. Lykkäyskorotusta ei voi saada samalta ajalta, jolta on maksettu työttömyysetuutta.

Osittainen vanhuuseläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella. 

Osittainen vanhuuseläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella

Osittainen vanhuuseläke on kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella.

Koska oman ikäluokan elinaikakerroin vahvistetaan 62-vuotiaana, käytetään 61-vuotiaana osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäävällä eläkkeen alkamisvuonna 62 vuotta täyttävän ikäluokan elinaikakerrointa.


Indeksitarkistettu eläkkeen määrä seuraavana vuonna

Osittainen vanhuuseläke

- €/kk

Seuraavan vuoden eläkkeen määrä on tarkistettu ennustetulla työeläkeindeksin nimellisellä kehityksellä.


Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Eläkkeen määrä on esitetty kuluvan vuoden hintatasossa.

Alin eläkeikäsi 

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- vuotta ja - kk

Kokeile miten eläkkeellejäämisikä vaikuttaa eläkearvioosi.

Eläkkeelle jäämisen ajankohta: -

Työeläke 

Työeläke

Työeläke koostuu osittaisesta vanhuuseläkkeestä, ottamatta olevasta eläkeosuudesta sekä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla kertyneestä eläkkeestä.

-€/kk
Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys pienentää vanhuuseläkettäsi - €/kk.
Osittaisen vanhuuseläkkeen lykkäyskorotus korottaa eläkettäsi - €/kk.
 

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys pienentää vanhuuseläkettäsi

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys tai lykkäyskorotus säilyy myös vanhuuseläkkeessä.

Vanhuuseläkkeen lykkäyskorotus korottaa eläkettäsi - €/kk.  

Vanhuuseläkkeen lykkäyskorotus korottaa eläkettäsi

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys tai lykkäyskorotus säilyy myös vanhuuseläkkeessä.

Työeläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella -.

Vanhuuseläke, jos et ota osittaista vanhuuseläkettä 

Vanhuuseläke, jos et ota osittaista vanhuuseläkettä

Voit verrata osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettäsi eläkkeeseen, jonka saisit, jos et ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja työskentely jatkuisi aiemmilla ansioilla vanhuuseläkkeeseen asti. Vanhuuseläke on laskettu sen eläkkeellejäämisiän mukaan, joka on edellä valittu.

Työeläke

-€/kk

Tämä laskuri laskee osittaisen vanhuuseläkkeen määrän sekä osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeisen vanhuuseläkkeen määrän. Vertailuksi laskuri laskee myös vanhuuseläkkeen määrän tilanteessa, jossa osittaista vanhuuseläkettä ei ole otettu.

Laskuri laskee vanhuuseläkkeeseen työeläkkeen lisäksi mahdollisen kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrän kuluvana vuonna 55 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Laskurilla eläkettään voivat arvioida vuonna 1958–2006 syntyneet.

Laskuri laskee eläkkeen antamasi palkan perusteella ja vuonna 2024 voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisimman tarkan laskutuloksen saat, kun syötät laskuriin kertyneen eläkkeen määrän, joka näkyy työeläkeotteella. Lopullinen eläkkeesi voidaan laskea vasta silloin, kun jäät eläkkeelle.

Työeläkettä kertyy palkansaajilla 17-vuotiaasta ja yrittäjillä 18-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee karttuman 17-vuotiaasta alkaen. Osittainen vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan ikäluokan mukaisella alaikärajalla ja vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä. Laskurissa korkein mahdollinen eläkkeellejäämisikä on 70 vuotta.

Laskuriin itse syötettävän, aiemmin kertyneen eläkkeen, oletetaan olevan määrä, joka on jo kerrottu elinaikakertoimella ja joka ei sisällä mahdollista lykkäyskorotusta. Aiemmin kertyneessä eläkkeessä voi olla lykkäyskorotusta, jos olet jo täyttänyt vanhuuseläkeikäsi.

Jos voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle kuluvan vuoden aikana, voit laskea alkavan eläkkeen lisäksi myös seuraavan vuoden indeksitarkistetun eläkkeen. Indeksitarkistetun eläkkeen määrän seuraavana vuonna näet, kun valitset ”Indeksivaikutuksen arviointi (nimellinen hintataso)” ja eläkkeelle jäämisen ajankohta on valittuna kuluvan vuoden aikana. Muuttamalla eläkkeellesiirtymisikää voit verrata tätä seuraavan vuoden indeksitarkistettua eläkettä tilanteeseen, jossa aloittaisit eläkkeen seuraavana vuonna. Indeksitarkistettua osittaisen vanhuuseläkkeen määrää ei näytetä, jos vanhuuseläke alkaa kuluvana vuonna tai seuraavan vuoden tammikuussa, koska silloin osittaista vanhuuseläkettä ei enää makseta seuraavana vuonna.

Laskurin oletukset ansiokehityksestä, hintakehityksestä ja eliniän pitenemisestä

Laskurissa on mahdollista valita ansiotason tuleva kehitys kahdesta eri vaihtoehdosta. Vaihtoehto, jossa ansiot eivät muutu, vastaa työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia. Vaihtoehto, jossa ansiotaso kasvaa ennusteen mukaisesti, vastaa Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin peruslaskelmaa.

Jos eläke voi alkaa kuluvan vuoden aikana, on indeksivaikutuksen tarkastelua varten mahdollista valita myös eläkkeen määrän esittäminen nimellisessä tasossa vaihtoehtona kuluvan vuoden hintatasolle. Nimellisen hintatason vaihtoehdossa ennustettu hintakehitys vastaa Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin peruslaskelmaa.

Ennusteen mukaan yleinen ansiotaso kasvaa reaalisesti pidemmällä aikavälillä 1,2 prosenttia ja kuluttajahintaindeksi 2,0 prosenttia vuodessa. Lähivuosien suhdannenäkymät on otettu ennusteessa tarkemmin huomioon. Palkkakerroin, jolla eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon, lasketaan yleisen ansiokehityksen ja hintakehityksen perusteella. Pitkällä aikavälillä kehitys on noin 1,0 prosenttia vuodessa reaalisesti.

Laskuri olettaa omien ansioiden kasvavan vuosittain palkkakertoimen mukaisesti. Omat ansiot siis kasvavat hieman vähemmän kuin palkansaajien ansiotaso keskimäärin, koska palkkakertoimessa otetaan huomioon 80 % yleisestä ansiokasvusta.

Eläkkeen määrä esitetään laskurissa oletuksena nykyhintatasossa. Euromäärässä näkyy siis palkkakerrointarkistuksen ja oman ansiotason kasvun vaikutus eläkkeen ostovoimaan. Viimeistään kuluvan vuoden aikana eläkeiän täyttävät voivat laskea eläkearvion myös nimellisessä hintatasossa. Tällöin tuloksissa on mukana ennustetun hintakehityksen vaikutus.

Eläkeikä- ja elinaikakerroinennusteisiin vaikuttava eliniän piteneminen perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Laskurin käyttämät oletukset elinaikakertoimesta, eläkeiästä ja yleisestä ansio- ja hintakehityksestä löytyvät excel-taulukosta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja on 61 vuotta ennen vuotta 1964 syntyneillä. Vuonna 1964 syntyneillä ikäraja on 62 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ikäraja sidotaan elinajanodotteen muutokseen. Laskurissa ikäraja perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen, jota on päivitetty Eläketurvakeskuksessa. Eri ikäluokkien eläkeiät löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Alin vanhuuseläkeikä

Jokaisella syntymävuosiluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä laskurissa näytettävä alin vanhuuseläkeikä perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä.

Työeläkkeen kertyminen ja vakuuttamisen yläikäraja

Työeläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Vuosina 2017−2025 eläkettä kertyy 1,7 % tuona aikana 53−62-vuotiaille. Jos eläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotusta 0,4 % kuukautta kohti. Eläkettä kertyy vastaavasti myös työstä osittaisen vanhuuseläkkeen aikana.

Eläkkeen kertymisen ja vakuuttamisen yläikäraja nousee 68 ikävuodesta siten, että se on vuonna 1958−1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen laskenta

Osittaisen vanhuuseläkkeen perusteena on sen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä kertynyt työeläke. Osittainen vanhuuseläke on valinnan mukaan 25 tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä. Osittaista vanhuuseläkettä pienentää varhennusvähennys, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla osittaisen vanhuuseläkkeen alkaminen alittaa alimman vanhuuseläkeiän.

Elinaikakerroin

Kertynyt työeläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Elinaikakerroin vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle. Jos osittainen vanhuuseläke alkaa 61-vuotiaana, käytetään alkamisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa.

Nuoremmilla ikäluokilla elinaikakerroin on ennuste. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen. Elinaikakertoimet eri ikäluokille löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Palkkakerroin

Kun alkavan eläkkeen määrää lasketaan, työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa. Palkkakerroin ottaa huomioon 80 prosenttia ansiotasoindeksin ja 20 prosenttia kuluttajahintaindeksin muutoksesta.

Kelan eläke

Jos työeläkettä ei ole kertynyt tai se jää pieneksi, henkilö voi saada Kelan maksamaa kansaneläkettä ja takuueläkettä. Pelkkää osittaista vanhuuseläkettä saava ei voi saada Kelan eläkettä, joten laskurissa Kelan eläke lasketaan vain vanhuuseläkkeeseen. Jokainen työeläke-euro pienentää täyttä kansaneläkettä 50 sentillä, kunnes kansaneläkettä ei jää enää maksettavaksi. Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa, asuuko eläkkeensaaja puolison kanssa vai yksin.

Takuueläkettä maksetaan, jos kokonaiseläke jäisi alle takuueläkkeen täyden määrän. Laskuri ei ota huomioon työeläkkeen lisäksi muita kansaneläkkeen tai takuueläkkeen määrään vaikuttavia eläkkeitä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennyksen osuus lisätään työeläkkeen määrään, kun kansaneläkkeen määrää lasketaan. Kansaneläke ei siis kompensoi varhennusvähennyksen aiheuttamaa pienennytä työeläkkeessä. Työeläkkeen lykkäyskorotuksen määrä puolestaan jätetään ottamatta huomioon kansaneläkettä laskettaessa, joten kansaneläke ei pienene työeläkkeen lykkäyskorotuksen seurauksena.

Muilta osin laskuri ottaa koko työeläkkeen kansaneläkettä vähentävänä huomioon. Takuueläkettä laskettaessa työeläke otetaan huomioon sen suuruisena kuin sitä maksetaan.

Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Vuonna 1965 syntyneistä alkaen vanhuuseläkeikä muuttuu elinajanodotteen mukaan vastaavasti kuin työeläkejärjestelmässä. Laskuri laskee kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen varhennusvähennyksen (0,4 % kuukautta kohti), jos eläkkeellesiirtymisikä on alempi kuin kansaneläkeikä. Laskuri laskee myös lykkäyskorotuksen, jos eläkkeellejäämisikä on korkeampi kuin Kelan eläkeikä. Lykkäyskorotus on 0,6 % kuukautta kohti ennen vuotta 1962 syntyneillä ja 0,4 % kuukautta kohti vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Laskuri laskee Kelan eläkkeen olettaen, että henkilö on asunut Suomessa riittävän pitkään täyden kansaneläkkeen saamiseksi (80 prosenttia 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen välisestä ajasta).

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen oletetaan kehittyvän tulevaisuudessa hintaindeksin mukaan. Reaalisesti Kelan eläke siis pysyy laskurissa nykytasolla.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä: www.kela.fi

Jos voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle kuluvan vuoden aikana, voit laskea alkavan eläkkeen lisäksi myös seuraavan vuoden indeksitarkistetun eläkkeen. Seuraavan vuoden indeksit ovat ennusteita ja tiedot tarkentuvat syksyllä. Indeksitarkistusta ei voi tehdä, jos varsinainen vanhuuseläke alkaa kuluvana vuonna tai seuraavan vuoden tammikuussa, koska silloin osittaista vanhuuseläkettä ei enää makseta ensi vuonna.

Voit esimerkiksi vertailla joulukuussa alkavaa eläkettä tammikuussa alkavaan eläkkeeseen seuraavasti. Jotta tulokset ovat vertailukelpoisia, käytä kaikissa laskutoimituksissa nimellisen hintatason valintaa.

  1. Laske kuinka paljon on joulukuussa 2024 alkava eläke ja sitä seuraava indeksitarkistettu eläke tammikuussa 2025.
  2. Laske kuinka paljon on vuoden 2025 puolella alkava eläke siirtämällä laskurissa valittua eläkkeellejäämisikää eteenpäin.
  3. Vertaa tuloksia toisiinsa.

Kenelle ei osittaista vanhuuseläkettä

Osittaista vanhuuseläkettä ei saa silloin, jos saa jo jotain muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkettä Suomesta, luopumistukea tai työkyvyttömyyseläke on lepäämässä työnteon vuoksi.

Varhainen lähtö eläkkeelle pienentää eläkettä pysyvästi

Maksuun ottamaasi eläkkeen osaa (25 tai 50 prosenttia) pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen omaa varsinaista vanhuuseläkeikää. Harkitsethan tarkkaan, sillä pienennys jää eläkkeeseen koko loppuelämäksi.

50 prosentin suuruisen osittaisen vanhuuseläkkeen ottaminen maksuun pienentää tulevaa eläkettä kaksi kertaa niin paljon kuin 25 prosentin osittainen vanhuuseläke, koska 50 prosentin eläkkeessä varhennusvähennys kohdistuu suurempaan osaan eläkkeestä. Jos otat eläkkeestäsi maksuun 25 prosenttia, voit halutessasi myöhemmin nostaa osuuden 50 prosenttiin. Toisinpäin muutosta ei voi tehdä.

Jos sinulle on esimerkiksi kertynyt 2 000 euron työeläke ja otat 50 prosenttia eläkkeestä maksuun kolme vuotta ennen alinta vanhuuseläkeikääsi, pienenee eläkkeesi määrä pysyvästi 144 euroa. Selvitäthän huolellisesti eläkkeesi määrän omasta työeläkelaitoksestasi ja tarkistathan sen jälkeen verottajalta eläkkeen ja ansiotyön verotuksen ennen kuin haet osittaista vanhuuseläkettä.

Jos työskentelet osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana, työstä kertyy uutta eläkettä normaaliin tapaan. Lue lisää eläkkeen kertymisestä

Kun täytät ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän, voit siirtyä vanhuuseläkkeelle. Silloin sinun on irtisanouduttava työstäsi. Vanhuuseläkkeesi koostuu silloin aiemmasta varhennetusta eläkkeestä ja lopusta sinulle kertyneestä eläkkeestä.

Jos sinulle on tehty varhennusvähennys osittaiseen vanhuuseläkkeeseesi ja olet oikeutettu kansaneläkkeeseen, tämä vähennys otetaan huomioon tulona silloin, kun lasketaan kansaneläkkeen osuutta. Tämä tapahtuu joko silloin, kun jäät vanhuuseläkkeelle tai kun sinulle myönnetään työkyvyttömyyseläke. Kansaneläke ei siis korvaa ennen vanhuuseläkeikää otettuun osittaiseen vanhuuseläkkeeseen tehtyä varhennusvähennystä.

Osittainen eläke vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen

Osittaisen vanhuuseläkkeen myöntämiselle ja maksamiselle ei ole yläikärajaa. Osittainen vanhuuseläke ei muutu vanhuuseläkkeeksi ilman hakemusta.

Jos osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa vasta alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, maksettavaa eläkkeenosaa korotetaan silloin 0,4 prosentin lykkäyskorotuksella jokaiselta kuukaudelta, jolta olet myöhentänyt eläkkeesi alkamista.

Voit myös lykätä vanhuuseläkkeesi hakemista alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, vaikka oletkin ottanut osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Jos lykkäät vanhuuseläkkeen hakemista, vanhuuseläkkeen muuhun kuin varhennettuun osaan lasketaan lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.

Työttömyys ja osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke ei estä työttömyysturvaetuuden saamista eikä osittaisen vanhuuseläkkeen myöntäminen vaikuta ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tai peruspäivärahan määrään. Työttömyyspäiväraha määräytyy normaalisti työttömyyttä edeltävän työskentelyn perusteella.

Työmarkkinatukeen osittainen vanhuuseläke voi vaikuttaa. Jos saat työmarkkinatukea ja harkitset osittaisen vanhuuseläkkeen hakemista, tarkista Kelasta, vaikuttaako osittainen vanhuuseläke työmarkkinatukesi määrään.

Jos sairastut osittaisella vanhuuseläkkeellä

Tarkistathan Kelasta, miten mahdollinen sairauspäivärahasi määräytyy, jos sairastut osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessasi ja haet sairauspäivärahaa tai haet osittaiselle vanhuuseläkkeelle ollessasi sairauspäivärahalla.

Ikärajat muuttuvat jatkossa

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Tätä nuoremmilla on mahdollisuus ottaa osittainen vanhuuseläke aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

Osittaista vanhuuseläkettä saavan verotus

Osittainen vanhuuseläke on eläketuloa, jota verotetaan ansiotuloverotuksessa. Osittaisesta vanhuuseläkkeestä saa verotuksessa eläketulovähennyksen.

Jos työtulot vähenevät osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirryttäessä, kevenee usein myös vero- ja maksuprosentti. Vastaavasti verotus kiristyy, jos aiempi palkkataso säilyy, ja osittainen vanhuuseläke otetaan lisäksi maksuun.

Työssä jatkava osittaisen vanhuuseläkkeen saaja maksaa palkan verot ja maksut. Vero- ja maksuprosentti on eläke- ja palkkatulon yhdistelmästä yleensä pienempi kuin jos sama kokonaistulo koostuisi pelkästään palkasta tai eläkkeestä.

Voit tarkistaa eläkkeen ja ansiotyön verotuksen Verohallinnosta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty osittaista vanhuuseläkettä saavan nettotulot ja vero- ja maksuprosentti eri palkan ja eläkkeen tasoilla vuonna 2024. Taulukon viimeisestä sarakkeesta nähdään myös, mikä vero- ja maksuprosentti olisi pelkästä palkasta, jos osittaista vanhuuseläkettä sen lisäksi ei olisi.

Henkilön oletetaan olevan 62-vuotias. Huomioon on otettu viran puolesta tehtävät vähennykset ja keskimääräinen kunnallisvero (7,46 %). Kirkollisveroa ei ole otettu huomioon.

Osittainen vanhuuseläkePalkka osittaisen vanhuuseläkkeen aikanaBruttotulot yhteensäNettotulotVero- ja maksuprosenttiVero- ja maksuprosentti palkasta ilman osittaista vanhuuseläkettä
400040040000
4005009008535,29,4
40010001400130179,4
400150019001730910,9
40020002400205514,416
40030003400261423,123,6
600060060000
600500110010534,39,4
6001000160014966,59,4
60015002100188810,110,9
60020002600219315,716
60030003600271924,523,6
800080080000
800500130012513,89,4
8001000180016786,89,4
80015002300202611,910,9
80020002800231317,416
80030003800282225,723,6
100001000100000
1000500150014384,29,4
10001000200018089,69,4
100015002500216213,510,9
100020003000243518,816
100030004000292526,923,6
12000120011722,30
1200500170015558,59,4
120010002200194311,79,4
120015002700228515,410,9
120020003200256419,916
120030004200302727,923,6
14000140012907,80
14005001900167411,99,4
140010002400207813,49,4
140015002900240317,110,9
140020003400267221,416
140030004400312928,923,6
1600016001408120
16005002100180813,99,4
160010002600220515,29,4
160015003100253218,310,9
160020003600277422,916
160030004600323129,823,6

Osittaisesta vanhuuseläkkeestä ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle.

Jos haluat muuttaa työaikaasi, sovi siitä työantajasi kanssa. Mahdollisesta työajan muuttumisesta tai muista työjärjestelyistä ei tarvitse ilmoittaa eläkelaitokseen, koska ne eivät vaikuta eläkkeen myöntämiseen. Jos lopetat työnteon kokonaan, irtisanoudu työstä normaalilla tavalla.

Jos yrittäjänä muutat työpanostasi osittaisen vanhuuseläkkeen yhteydessä, ilmoita siitä työeläkevakuutusyhtiöön.

Osittainen vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä. Viimeiset osa-aikaeläkkeet maksettiin vuonna 2023.