Osittainen vanhuuseläke tuo joustoa

Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle, kun olet täyttänyt 61 vuotta.

Osittainen vanhuuseläke antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla. Työskentelyä ei rajoiteta, mutta ei myöskään edellytetä.

Osittaista vanhuuseläkettä ei saa silloin, jos saa jo jotain muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkettä Suomesta, luopumistukea tai työkyvyttömyyseläke on lepäämässä työnteon vuoksi.

Varhainen lähtö eläkkeelle pienentää eläkettä pysyvästi

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyessäsi voit valita, otatko kertyneestä eläkkeestäsi maksuun 25 vai 50 prosenttia.

Maksettavaa eläkkeen osaa pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Jos otat eläkkeestäsi maksuun 25 prosenttia, voit halutessasi myöhemmin nostaa osuuden 50 prosenttiin. Toisinpäin muutosta ei voi tehdä.

Selvitäthän huolellisesti eläkkeesi määrän omasta työeläkelaitoksestasi ja tarkistathan sen jälkeen verottajalta eläkkeen ja ansiotyön verotuksen ennen kuin haet osittaista vanhuuseläkettä.

Esimerkki osittaisesta vanhuuseläkkeestä 61-vuotiaana

Olet syntynyt 15.6.1957, ja oma alin eläkeikäsi on 63 v 9 kk, jonka täytät 15.3.2021. Jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle 1.7.2018 täytettyäsi 61 vuotta. Ajanjakso 1.7.2018–30.3.2021 on 33 kuukautta, joten varhennusvähennys lasketaan 33 kuukaudelta, eli 33 x 0,4 % = 13,2 %.

Karttuneen eläkkeesi määrä on eläkkeen alkamista edeltävän vuoden lopussa 1 500 euroa/kk. Nostat eläkkeestäsi 50 %:

1 500 euroa – (1 500 euroa x 50 %) – (750 euroa x 13,2 %) = 651 euroa/kk

Jos otat loput maksuun alimmassa vanhuuseläkeiässä, niin lopullinen eläkkeesi on 651 euroa + 750 euroa = 1401 euroa/kk.

Lisäksi eläkettä pienentää elinaikakerroin.

Osittainen eläke vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen

Jos osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa vasta alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, maksettavaa eläkkeenosaa korotetaan 0,4 prosentin lykkäyskorotuksella jokaiselta kuukaudelta, jolta olet myöhentänyt eläkkeesi alkamista.

Työttömyyden tai sairauden kohdatessa

Osittainen vanhuuseläke ei estä työttömyysturvan saamista, eikä se vähennä työttömyyspäivärahan määrää. Ansiopäiväraha määräytyy normaalisti työttömyyttä edeltävän työansion perusteella. Työmarkkinatukeen osittainen vanhuuseläke voi vaikuttaa tarveharkinnan tulona.

Lykkäyskorotusta vanhuuseläkkeeseen ei saa yhtä aikaa työttömyyspäivärahan kanssa.

Tarkistathan Kelasta, miten mahdollinen sairauspäivärahasi määräytyy, jos haet osittaiselle vanhuuseläkkeelle ollessasi sairauspäivärahalla tai sairastut eläkkeellä ollessasi.

Ikärajat muuttuvat jatkossa

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Tätä nuoremmilla on mahdollisuus siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

Osa-aikaeläke voi olla vielä maksussa

Osittainen  vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä. Maksussa oleviin osa-aikaeläkkeisiin ei tule muutoksia, jos henkilö jatkaa osa-aikatyössä sopimuksen mukaisesti. Osa-aikaeläkkeitä voi vielä olla maksussa vuonna 2023.

Jos osa-aikaeläkkeellä ollessaan joutuu lomautetuksi, kannattaa siitä ilmoittaa heti työeläkelaitokseen.