elinaikakerroin

Elinaikakerrointa käytetään eläkkeen alkaessa eli siinä vaiheessa, kun eläkkeesi lasketaan. Elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä sen mukaan, miten keskimääräinen elinikä jatkaa kasvuaan.

Elinaikakerrointa sovelletaan vanhuuseläkkeeseen ja työkyvyttömyyseläkkeen ansaittuun eläkkeeseen (ei tulevan ajan eläkeosaan).

Elinaikakertoimen tarkoituksena on pitää elinajan pitenemisestä johtuvat eläkekustannukset kurissa ja kannustaa jatkamaan työntekoa.

Lue lisää elinaikakertoimesta

Takaisin sanastoon