henkilökohtainen eläkeikä

Julkisella alalla 63 ja 65 ikävuosien välillä oleva eläkeikä, kun työskentely on alkanut ennen vuotta 1993 ja jatkuu yhtäjaksoisesti eläketapahtumaan saakka.

Työssä jatkaminen henkilökohtaiseen vanhuuseläkeikään asti kannattaa, sillä silloin ennen vuotta 1995 kertynyt julkisen lain mukainen vanhuuseläke maksetaan suurempana kuin aikaisemmin täyttyneessä yleisessä eläkeiässä.

Takaisin sanastoon