maatalousyrittäjän työtulo

Summa, joka vastaa maatalousyrittäjän työpanosta. Eläke karttuu työtulon perusteella. Työtulo määräytyy pääosin pellon, puutarhan ja metsän pinta-alan mukaan.

Takaisin sanastoon