työntekijän työeläkevakuutusmaksu

Työntekijän osuus työeläkevakuutusmaksusta, joka pidätetään suoraan työntekijän palkasta.

Takaisin sanastoon