Työkyvyttömyyseläkkeen hakuohje

Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) alkaa yleensä sairauspäivärahaoikeuden päätyttyä. Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 päivältä, Kela ilmoittaa kuntoutusmahdollisuudesta tai kehottaa hakemaan työkyvyttömyyseläkettä. Eläkehakemus kannattaa tehdä tässä vaiheessa, jotta se ehditään käsitellä ennen päivärahaoikeuden päättymistä.

Työeläkekuntoutus on ensisijainen vaihtoehto ennen työkyvyttömyyseläkettä. Työeläkelaitokset arvioivat työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä työeläkekuntoutuksen kriteereiden täyttymistä. Jos kriteerit täyttyvät, saat ennakkopäätöksen oikeudesta työeläkekuntoutukseen ilman erillistä hakemusta.

Jos työkykysi on heikentynyt, mutta voit työskennellä vielä osittain, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea. Voit jättää hakemuksen ilman edeltävää sairauslomaa eli ollessasi vielä kokoaikatyössä.

Myönteisen ennakkopäätöksen saatuasi sinulla on yhdeksän kuukautta aikaa harkita eläkkeelle siirtymistä. Jos päätät jäädä osatyökyvyttömyyseläkkeelle, sinun on sovittava osa-aikatyöstä työantajasi kanssa. Jos olet yrittäjä, on sinun supistettava yrittäjätoimintaasi.

Ansioittesi pitää alentua vähintään 40 prosenttia aikaisemmasta vakiintuneesta keskiansiosta. Henkilökohtainen ansiorajasi kerrotaan ennakkopäätöksessäsi.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ei ole pakko tehdä ansiotyötä, joten voit saada eläkkeen, vaikka työskentely päättyisikin.

Hae työkyvyttömyyseläkettä sähköisesti tai lomakkeella

Samalla hakemuksella voit hakea työkyvyttömyyseläkettä sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta. Täytä hakemus verkossa. Aloita hakeminen kirjautumalla ja tunnistautumalla. Sinut ohjataan eteenpäin oman työeläkelaitoksesi hakemispalveluun.

Kirjaudu eläkkeen hakupalveluun

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon terveydentilastasi. Kuntoutustuen jatkohakemukseksi riittää pelkkä B-lääkärinlausunto, joka toimitetaan eläkettä maksavaan työeläkelaitokseen.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää takautuvasti enintään kuudelta kuukaudelta.

Kun haet eläkettä sähköisesti:

  • nopeutat etuuksiesi hakemista ja käsittelyä
  • sähköinen palvelu ohjaa hakemuksesi täyttämisessä, ja hakemuksella voi olla valmiina esitietoja
  • teet hakemuksesi ja hoidat asiaasi tietoturvallisesti vahvasti tunnistautuneena.

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta (7002).

Työkyvyttömyyseläkehakemus lomakepankissa

Työkyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi

  • omassa alimmassa eläkeiässäsi, jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuoden 2016 jälkeen
  • 63-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut 2006–2016
  • 65-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut ennen vuotta 2006.

Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu myös vanhuuseläkkeeksi eläkeiässä, mutta samalla sen määrä kaksinkertaistuu eli muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi.

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen rinnalla vuonna 2005 tai sen jälkeen, siitä karttunut eläke tulee hakea erikseen vanhuuseläkehakemuksella. Jos työskentelysi on päättynyt, voit tehdä hakemuksen, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Jos työ vielä jatkuu, voit hakea eläkkeen maksuun työn päätyttyä.