Työkyvyttömyyseläkkeen hakuohje

Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen hakeminen ovat sidoksissa sairausvakuutuksen päivärahaan. Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 päivältä, Kela ilmoittaa kuntoutusmahdollisuudesta tai kehottaa hakemaan työkyvyttömyyseläkettä. Eläkehakemus kannattaa tehdä tässä vaiheessa, jotta se ehditään käsitellä ennen päivärahaoikeuden päättymistä.

Työeläkekuntoutus on ensisijainen vaihtoehto ennen työkyvyttömyyseläkettä. Työeläkelaitokset arvioivat työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä työeläkekuntoutuksen kriteereiden täyttymistä. Jos kriteerit täyttyvät, saat ennakkopäätöksen oikeudesta työeläkekuntoutukseen ilman erillistä hakemusta.

Samalla hakemuksella voit hakea työkyvyttömyyseläkettä sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta. Täytä hakemus verkossa. Aloita hakeminen Kirjaudu palveluun -painikkeesta. Sinut ohjataan eteenpäin työeläkelaitoksesi hakemispalveluun.

Kirjaudu eläkkeen hakupalveluun

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta (7002).

Työkyvyttömyyseläkehakemus lomakepankissa

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon terveydentilastasi. Kuntoutustuen jatkohakemukseksi riittää pelkkä B-lääkärinlausunto, joka toimitetaan eläkettä maksavaan työeläkelaitokseen.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää takautuvasti enintään kuudelta kuukaudelta.

Työkyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi

  • omassa alimmassa eläkeiässäsi, jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuoden 2016 jälkeen
  • 63-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut 2006–2016
  • 65-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut ennen vuotta 2006.

Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu myös vanhuuseläkkeeksi eläkeiässä, mutta samalla sen määrä kaksinkertaistuu eli muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi.

Jos olet tehnyt työtä työkyvyttömyyseläkkeesi rinnalla vuonna 2005 tai sen jälkeen, on työstäsi karttunut uutta eläkettä. Uusi karttunut eläke pitää hakea erikseen maksuun vanhuuseläkkeenä.