Työkyvyttömyyseläkkeen hakuohje

Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen hakeminen ovat sidoksissa sairausvakuutuksen päivärahaan. Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 päivältä, Kela ilmoittaa kuntoutusmahdollisuudesta tai kehottaa hakemaan työkyvyttömyyseläkettä. Eläkehakemus kannattaa tehdä tässä vaiheessa, jotta se ehditään käsitellä ennen päivärahaoikeuden päättymistä.

Työeläkekuntoutus on ensisijainen vaihtoehto ennen työkyvyttömyyseläkettä. Työeläkelaitokset arvioivat työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä työeläkekuntoutuksen kriteereiden täyttymistä. Jos kriteerit täyttyvät, saat ennakkopäätöksen oikeudesta työeläkekuntoutukseen ilman erillistä hakemusta.

Useimpien työeläkelaitosten verkkosivuilla työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen onnistuu sähköisesti. Tarkista, onko oman eläkelaitoksesi verkkosivuilla sähköinen hakemispalvelu käytössä. Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä myös paperilomakkeella tai verkossa täytettävällä ja tulostettavalla lomakkeella (7002). Samalla hakemuksella voit hakea työkyvyttömyyseläkettä sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon terveydentilastasi. Jos et saa tai hae sairausvakuutuksen päivärahaa lainkaan, voit hakea suoraan kuntoutustukea tai eläkettä.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää takautuvasti enintään kuudelta kuukaudelta.

Työkyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, eläkkeesi muuttuu aikanaan automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen aikainen alin vanhuuseläkeikä määrää, milloin eläkkeesi muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Tiedon voi tarkistaa eläkkeen maksajalta.

Jos olet tehnyt työtä työkyvyttömyyseläkkeesi rinnalla vuonna 2005 tai sen jälkeen, on työstäsi karttunut uutta eläkettä. Uusi karttunut eläke pitää hakea erikseen maksuun vanhuuseläkkeenä.