alkueläke

Leskelle maksettava eläke. Työeläkelakien mukaista alkueläkettä maksetaan leskelle kuuden kuukauden ajan, jos

  • hän on alle 65-vuotias
  • hänellä ei ole alle 18-vuotiasta lasta
  • hän ei itse ole eläkkeellä.

Alkueläkeajan jälkeen lesken omat tulot otetaan huomioon leskeneläkkeen määrää laskettaessa. Tällöin leskeneläkkeen määrä voi pienentyä.

Takaisin sanastoon