Vanhuuseläke – ikäluokilla oma eläkeikänsä

Työeläkkeenä maksettava vanhuuseläke turvaa toimeentulosi työuran jälkeen. Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle, kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi. Eläke voi alkaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alussa siitä.  Syntymävuotesi vaikuttaa siihen, milloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Vanhuuseläkettä maksetaan lopun ikää.

Vanhuuseläkkeenä maksetaan koko työuran aikana ansaittu työeläke. Mitä vanhempana siirryt eläkkeelle, sitä suuremman eläkkeen saat. Jos et saa lainkaan työeläkettä tai työeläkkeesi jää pieneksi, voit saada kansaneläkkeenä maksettavaa vanhuuseläkettä.

Lue lisää eläkkeen määrästä
Oletko hakemassa eläkettä? Lue vanhuuseläkkeen hakuohje ja tee eläkehakemus
Lue lisää, miten kansaneläke ja takuueläke täydentävät pientä työeläkettä

Tarkista eläkeikäsi!

Valitse syntymävuosi ja -kuukausi. Laskuri kertoo sinulle, milloin voit jäädä eläkkeelle.

Alin eläkeikäsi  

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

-
Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan
-
Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.  

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Tavoite-eläkeikäsi  

Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeiässä lykkäyskorotus on korottanut eläkettäsi yhtä paljon kuin elinaikakerroin leikkaa sitä alimmassa eläkeiässä.

-
Tavoite-eläkeiässä eläkkeesi alkaa
-
Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.  

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajasi
-
Osittainen vanhuuseläkkeesi voi alkaa aikaisintaan
-

Eläkeikä nousee asteittain

Vuonna 1958 syntyneen alin eläkeikä on 64 vuotta. Vuonna 1959 syntyneiden eläkeikä taas on kolme kuukautta korkeampi eli 64 vuotta 3 kuukautta. Eläkeikä muodostuu tällä periaatteella vuonna 1961 syntyneihin asti, jolloin saavutetaan 64 vuoden ja 9 kuukauden eläkeikä.

Vuonna 1962–64 syntyneiden vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Jos olet syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen, eläkeikäsi sidotaan elinajan odotteeseen.

Alla olevasta taulukosta näet alimmat vanhuuseläkeiät ja vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajat 1955–1964 syntyneillä.

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä Vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja
1955 63 v 3 kk 68 v
1956 63 v 6 kk 68 v
1957 63 v 9 kk 68 v
1958 64 v 69 v
1959 64 v 3 kk 69 v
1960 64 v 6 kk 69 v
1961 64 v 9 kk 69 v
1962–1964 65 v 70 v
1965– Kytketään elinajan odotteeseen. Ikäraja nousee vuosittain enintään kahdella kuukaudella vuodesta 2030 alkaen. 70 v

Jokaiselle vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneelle ikäluokalle määritellään vanhuuseläkeiän alarajan lisäksi laskennallinen tavoite-eläkeikä. Se on hieman korkeampi kuin eläkeiän alaraja. Esimerkiksi vuonna 1960 syntyneellä se on 65 vuotta 9 kk.

Jos jää eläkkeelle tavoite-eläkeiässä, eläkettä saa sen suuruisena kuin sitä olisi alimpaan vanhuuseläkeikään mennessä karttunut ilman elinaikakerrointa. Tällöin lykkäyskorotus korvaa elinaikakertoimen eläkettä pienentävän vaikutuksen.

Eläkettä työstä noin viisi vuotta vanhuuseläkeiän jälkeen

Työstä kertyy eläkettä aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan eli ylimpään vanhuuseläkeikään asti.

Se on

  • 68 vuotta 1957 ja sitä ennen syntyneillä
  • 69 vuotta 1958−1961 syntyneillä
  • 70 vuotta 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Työnantajan velvollisuus järjestää työntekijänsä eläkevakuutus päättyy sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää edellä mainitun enimmäisiän. Vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on myös työsopimuslain mukainen eroamisikä. Työsuhteesi päättyy silloin automaattisesti, jos et erikseen sovi työsuhteen jatkamisesta työantajasi kanssa.

Voit jatkaa työskentelemistä myös vakuuttamisvelvollisuuden päättymisen jälkeen. Silloin työantaja ei kuitenkaan enää vakuuta työntekijää TyEL-vakuutuksella, joten työstä ei enää makseta vakuutusmaksuja, eikä sinulle kerry uutta eläkettä.

Vanhuuseläkkeen alkaminen

Vanhuuseläkettä on haettava. Jos olet palkansaaja työsuhteesi pitää olla päättynyt ennen kuin vanhuuseläke voi alkaa, joten sinun pitää irtisanoa työsuhteesi ennen eläkkeen alkamista. Eläkkeellä ollessasi voit aloittaa uuden työsuhteen, eikä työansioillesi ole ansaintarajaa.

Jos olet yrittäjä, voit hakea vanhuuseläkkeen ja samalla jatkaa yrittäjätoimintaasi. Yrittäjätoiminnan päättymistä ei edellytetä, mutta vakuutusvelvollisuus loppuu, kun vanhuuseläke alkaa. Voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen, jos harjoitat yrittäjätoimintaa vanhuuseläkkeellä ollessasi.

Siirry vanhuuseläkkeen hakuohjeeseen

Jos jäät vanhuuseläkkeelle julkisen puolen palvelussuhteesta, sinulla voi olla niin sanottu ammatillinen tai henkilökohtainen eläkeikä.

Alemmat ammatilliset eläkeiät nousevat vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä vaiheittain niin, että vuonna 2018 ammatillisen eläkeikänsä täyttäneille tuli 3 kk ja vuonna 2019 täyttäneille 6 kk korotus eläkeikään. Vuonna 2024 täyttäville tulee 1 vuoden ja 9 kuukauden korotus eläkeikään.

Sinulla on oma henkilökohtainen vanhuuseläkeikä, jos

  • olet työskennellyt julkisella alalla jo ennen vuotta 1993 ja
  • julkisen työnantajan palvelus jatkuu ilman katkoja henkilökohtaisen eläkeiän saavuttamiseen asti ja
  • olet syntynyt ennen vuotta 1960.

Henkilökohtainen eläkeikäsi voi olla korkeampi kuin alin vanhuuseläkeikä, mutta voit kuitenkin jäädä eläkkeelle täytettyäsi alimman vanhuuseläkeiän. Jos jäät eläkkeelle ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä, ennen vuotta 1995 kertynyttä eläkettäsi pienennetään. Tällöin peruseläkkeen karttumisprosentti ajalta ennen vuotta 1995 muunnetaan 2 prosentista 1,8 prosenttiin. Työssä jatkaminen henkilökohtaiseen vanhuuseläkeikään asti siis kannattaa.

Saat tarkempia tietoja Kevasta.

Työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi

  • omassa alimmassa eläkeiässäsi, jos työkyvyttömyytesi on alkanut vuonna 2017 tai myöhemmin
  • 63-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut 2006 ja 2016 välisenä aikana
  • 65-vuotiaana, jos työkyvyttömyytesi on alkanut jo vuonna 2005 tai aiemmin.

Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu myös vanhuuseläkkeeksi eläkeiässä, mutta samalla sen määrä kaksinkertaistuu eli muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi.

Eläkkeen aikana tehdystä työstä on kertynyt lisää eläkettä vuodesta 2005 alkaen. Tämä ei tule automaattisesti maksuun, vaan se pitää erikseen hakea. Voit tehdä hakemuksen aikaisintaan, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi, jos työskentely on päättynyt. Jos työ vielä jatkuu, voit hakea eläkkeen maksuun työn päätyttyä.

Jos olet osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä, voit siirtyä vanhuuseläkkeelle eli ottaa loput ansaitusta vanhuuseläkkeestä aikaisintaan silloin, kun täytät oman ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän. Sinun pitää myös lopettaa pääasiallinen työsi. Jos otat vanhuuseläkkeen myöhemmin eli alimman eläkeiän jälkeen, vanhuuseläkkeen muuhun kuin varhennettuun osaan lasketaan lykkäyskorotus.

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan, kun olet täyttänyt oman ikäluokkasi alimman eläkeiän. Voit itse valita, haetko heti vanhuuseläkettä vai jatkatko työttömyyspäivärahalla (myös lisäpäivät) 65-vuotiaaksi asti.

Kansaneläkkeen mukaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Jos sinulla on oikeus kansaneläkkeeseen, voit päättää, otatko sen varhennettuna ennen kuin täytät 65 vuotta. Ennen vuotta 1962 syntyneet voivat saada kansaneläkkeen mukaista varhennettua vanhuuseläkettä 64-vuotiaana. Vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneet eivät voi saada kansaneläkettä varhennettuna.

Varhennettu kansaneläke on pysyvästi pienempi kuin 65 vuoden iässä alkava kansaneläke. Eläke pienenee 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla varhennat sitä. Jos haet kansaneläkkeen vasta 65-vuotiaana, siihen ei tehdä varhennusvähennystä.

Tulevaisuudessa kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkeikä seuraa työeläkejärjestelmän alinta vanhuuseläkeikää, kun työeläkejärjestelmän alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen vuonna 1965 syntyneistä alkaen.

Tarkista eläkeikäsi -laskurissa elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika (vanhuuseläkeikä tai tavoite-eläkeikä) lasketaan tarkasteluhetkestä eteenpäin ennustettujen kuolevuuksien avulla.

Ikäluokalle laskettu elinajanodote on erilainen riippuen siitä, missä iässä se lasketaan. Laskurin antama luku on eri asia kuin vastasyntyneen elinajanodote, joka ei ole ennuste vaan tilastoluku, jonka Tilastokeskus julkaisee.

Odotetta ei anneta laskurissa erikseen miehille ja naisille, vaan kaikki yhteensä. Pohjatietoina käytämme Tilastokeskuksen väestöennusteita.

Katso videolta tarkemmin, kun Eläketurvakeskuksen asiantuntijat keskustelevat aiheesta.