MEL

Merimieseläkelaki. Lakia sovelletaan merimiehiin, jotka tekevät merimieslain mukaista työtä ulkomaanliikenteeseen käytettävässä suomalaisessa kauppa-aluksessa. Jäänmurtajissa työskentelevistä lakia sovelletaan työsopimussuhteessa oleviin.

Takaisin sanastoon