kansallinen eläke

Suomen työeläkelakien mukainen eläke. Kansallinen eläke lasketaan, jos henkilö on ollut töissä Suomen lisäksi jossain muussa EU- tai ETA-maassa.

EU- tai ETA-maassa työskennelleen henkilön eläke lasketaan kansallisen eläkkeen lisäksi myös yhteisön eläkesääntöjen mukaan.

Takaisin sanastoon