YEL ja yrittäjän eläkevakuutus

Yrittäjänä huolehdit pakollisesta eläketurvastasi itse. Eläkemaksut ja tulevan eläkkeesi määrä riippuvat YEL-työtulosta. YEL-eläkevakuutus turvaa toimeentulosi, jos yrittäjätoiminta päättyy työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. Omaisilla on perhe-eläketurva yrittäjän kuoleman jälkeen.

Vahvistetun työtulon mukaan lasketaan sairausvakuutuksen päivärahat ja va­paa­eh­toi­sen työ­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sesi kor­vauk­set. Lisäksi työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan ja toimeentuloon vanhempainvapailla.

Järjestä eläkevakuutus haluamastasi työeläkeyhtiöstä tai eläkekassasta, jos alallasi toimii sellainen. Lakisääteistä yrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Arvioi YEL-työtuloasi laskurilla

Laskuri laskee suuntaa antavan suosituksen YEL-työtulosta ja sen liikkumavarasta.

Laske YEL-työtulosuositus

Pelkkä yrityksen omistaminen ei riitä yrittäjäeläkevakuutuksen perusteeksi, sillä eläkevakuutus edellyttää työntekoa. Omistussuhde ja erilaiset yhtiömuodot saattavat kuitenkin vaikuttaa yhtiössä työskentelevän eläkevakuutukseen.

MYEL-vakuutuksen saat Melasta

Maatalousyrittäjän ja apurahansaajan eläkevakuuttamista eli MYEL-eläkevakuutuksia hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.

Maatalousyrittäjiä ovat viljelijä, kalastaja, poronhoitaja ja metsänomistaja. Mela-turvaan luetaan lakisääteisen eläkkeen ja tapaturmavakuutuksen lisäksi luopumisjärjestelmät, Mela-sairauspäiväraha, ryhmähenkivakuutus, lomituspalvelut ja työturvallisuusneuvonta.

Suomessa myönnetyllä apurahalla työskentelevä ottaa vakuutuksen Melasta, jos työ kestää vähintään neljä kuukautta ja työskentelyyn tarkoitettu apuraha on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 506 euroa tai suurempi (vuonna 2024). Vakuutus on tarkoitettu tieteellistä jatkotutkimusta ja taiteellista työtä varten.

Apurahansaajan on haettava vakuutusta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työn alkamisesta. Vakuutus antaa ansioeläkkeen lisäksi oikeuden tapaturmaturvaan ja eräisiin päivärahaetuuksiin.