Työnantaja tilittää työeläkemaksut

Työnantaja ja työntekijä kustantavat kumpikin osan työeläkemaksusta. Työnantaja perii työntekijän osuuden tämän palkasta ja tilittää koko maksun työeläkelaitokselle.

Työeläkemaksuprosentit vahvistetaan aina vuosittain. Maksu on sidoksissa työntekijän palkkaan. Palkansaajilla ja työnantajilla on oikeus vähentää omat työeläkemaksunsa verotuksessaan.

Yksityisen sektorin työntekijät vakuutetaan merenkulkijoita lukuun ottamatta työntekijän eläkelain eli TyEL:n mukaan. Työntekijän palkasta pidätetään vuosittain vahvistettu prosenttiosuus.

Vuonna 2024 työntekijän maksuprosentti on 53-62-vuotiailla 8,65 prosenttia ja muilla 7,15 prosenttia.

alle 53 v. ja väh. 63 v. 53-62 v.
7,15 % 8,65 %

Työnantajan maksuosuuden lopulliset prosentit saattavat vaihdella useita prosenttiyksikköjä työnantajasta riippuen.

Sopimustyönantaja

Työnantaja, jolla on jatkuvasti palveluksessaan henkilökuntaa tai jonka maksamat palkat puolen vuoden ajalta nousevat vuosittain tarkistettavaan rajamäärään (9 822 euroa 2024), on sopimustyönantaja.

Sopimustyönantaja järjestää työntekijänsä eläketurvan kuntoon erillisellä vakuutuksella.

Sopimustyönantajalla vakuutusmaksun perusteisiin vaikuttaa työnantajan maksama kokonaispalkkasumma. Maksuun vaikuttaa perusmaksun lisäksi asiakaskohtainen hoitomaksu. Sopimustyönantajan maksua voi lisäksi alentaa yhtiökohtainen, asiakassuhteeseen perustuva asiakashyvitys.

Pääsääntöisesti sopimustyönantaja, jonka vakuuttamien työntekijöiden kahden vuoden takainen eli vuoden 2022 palkkasumma on alle 2 251 500 euroa vuodessa, maksaa palkoista kiinteän prosenttimääräisen TyEL-vakuutusmaksun.  Vuonna 2024 maksuprosentti on työntekijän osuus mukaan lukien 25,12.

Jos vakuutettujen vuotuinen palkkasumma ylittää 2 251 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat myös maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus

Tilapäinen työnantaja

Työnantaja, jolla ei ole palveluksessaan henkilökuntaa jatkuvasti, ja jonka maksamat palkat puolen vuoden ajalta jäävät alle vuosittain tarkistettavan rajamäärän (9 822 euroa 2024), on tilapäinen työnantaja.

Tilapäisen työnantajan ei tarvitse tehdä erillistä vakuutussopimusta. Hän maksaa vakuutusmaksut valitsemalleen eläkeyhtiölle.

Tilapäinen työnantaja maksaa kiinteää TyEL-maksua. Vuonna 2024 tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu on 26,12 % työntekijän maksuosuus mukaan lukien.