Ulkomailta Suomeen lähetetty työntekijä

EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta Suomeen lähetetty työntekijä voi tietyin edellytyksin pysyä lähtömaansa sosiaaliturvan piirissä, jolloin hänen eläkkeensä karttuu myös lähtömaahan. Edellytyksenä on lähtömaasta saatu lähetetyn työntekijän (EU:n alueella A1) todistus.

Esimerkki: ranskalainen työntekijä

Ranskalainen työnantaja lähettää Ranskassa työskennelleen työntekijänsä Suomeen työhön vuodeksi. Työntekijä on vakuutettu Ranskassa. Hänellä on Ranskasta saatu lähetetyn työntekijän A1-todistus. Työntekijää ei vakuuteta työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan Suomessa.

Ulkomaisen työnantajan muualta kuin EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta Suomeen enintään kahdeksi vuodeksi työskentelemään lähettämiä työntekijöitä ei vakuuteta työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Jos työntekijä on Suomen työkomennuksen alkaessa kuulunut Suomen tai jonkun muun EU-maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin, hänet tulee kuitenkin työeläkevakuuttaa Suomessa työsuhteen alusta alkaen.

Esimerkki: brasilialainen työntekijä

Brasilialainen työnantaja lähettää Brasiliassa työskentelevän työntekijänsä Suomeen työhön työnantajakonsernin suomalaiseen tytäryhtiöön 11 kuukaudeksi. Työntekijää ei vakuuteta TyEL:n mukaan Suomessa.

Jos brasilialaisen työntekijän työ Suomessa jatkuu ja kestää yli kaksi vuotta, Eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa työnantajan velvollisuudesta vakuuttaa työntekijä TyEL:n mukaan. Vapautus voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien. Tämä edellyttää, että työnantaja on järjestänyt työntekijälleen eläketurvan Brasiliassa muulla tavoin. Viiden vuoden työskentelyn jälkeen työ Suomessa tulee vakuuttaa TyEL:n mukaan.

Lisää tietoa vakuuttamisesta saat Eläketurvakeskuksesta, puh. 029 411 2110 tai sähköpostilla ulkomaanasiat(at)etk.fi.

Katso muut yhteydenottotavat sekä Eläketurvakeskuksen palveluajat yhteystiedoista

Asumisperusteisesta sosiaaliturvasta saat tietoa Kelasta.