palkkakerroin

Kerroin, jolla työansiot, kertyneet eläkkeet ja laissa mainitut rahamäärät tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Kertoimessa ansioiden muutoksen paino on 80 prosenttia ja hintojen 20 prosenttia.

Takaisin sanastoon