Sosiaalietuuksista ja lapsen kotihoidosta eläkettä

Eläkettä kertyy sosiaalietuuksista, kuten vanhempainvapaasta ja ansiosidonnaisilta työttömyysjaksoilta. Myös kotihoidon tuen ajalta kertyy eläkettä. Edellytyksenä on, että ennen eläkkeelle jäämistä sinulla on ollut työansioita työurasi aikana vähintään 17 807,01 euroa (vuoden 2019 tasossa).

Ansiosidonnaisista sosiaalietuuksista eläkettä karttuu sen työansion perusteella, jonka mukaan kyseinen sosiaalietuus on laskettu. Se, mistä työansioiden osuudesta eläkettä karttuu, vaihtelee etuuden mukaan 55 ja 117 prosentin välillä.

Eläkettä kartuttavia sosiaalietuuksia ovat

  • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
  • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vanhempainrahaa voidaan maksaa myös osittaisena tai vähimmäistasoisena)
  • aikuiskoulutustuki
  • vuorottelukorvaus
  • sairauspäiväraha (myös osasairauspäiväraha)
  • erityishoitoraha
  • kuntoutusraha
  • LITA-ansionmenetyskorvaukset.

Kelan maksamat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki eivät perustu ansioihin, eikä niistä näin ollen kerry työeläkettä. Etuudet otetaan kuitenkin huomioon työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan ansiota määrättäessä.

Taulukosta näet, miten yleisimmät sosiaalietuudet kasvattavat eläkettä.

Tilanne Sosiaalietuus, jonka perusteella eläke kertyy Kuinka monta prosenttia ansioista huomioidaan
Jäät työttömäksi Ansiopäiväraha 75 % päivärahan pohjana olevista ansioista
Jäät vanhempainvapaalle Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha 117 % päivärahan pohjana olevista ansioista
Jäät vuorotteluvapaalle Vuorottelukorvaus 55 % korvauksen pohjana olevista ansioista
Sairastut Sairauspäiväraha 65 % päivärahan pohjana olevista ansioista

Esimerkki ansiopäivärahasta karttuvasta eläkkeestä

Saat ansiopäivärahaa 241 päivältä, ja päivärahasi on määräytynyt 2 474,26 euron kuukausiansion perusteella. Päiväkohtainen etuusansio saadaan jakamalla päivärahan peruste luvulla 21,5. Eläkettä kartuttavana otetaan huomioon 75 % etuusansiosta.

Sinulle kertyy eläkettä
2 474,26 euroa / 21,5 = 115,08 euroa x 241  = 27 734,73 euroa

27 734,73 euroa x 0,75 x 1,5 % / 12 kk = 26 euroa/kk.

Lapsen kotihoidosta eläkettä

Oman alle kolmevuotiaan lapsesi hoitajana sinulle kertyy eläkettä sekä vanhempainpäivärahakaudelta että hoitovapaan ajalta.

Vanhempainrahakautena eli äitiys- tai isyyslomalla työeläke kertyy ansioidesi mukaan tai  itse asiassa jopa paremmin: laskennassa tulosi korotetaan 17 prosentilla.

Jos työansioita ei ole, vanhempainrahakaudelta kertyy eläkettä ikään kuin ansioita olisi 741,96 euroa/kk.

Jos jäät vanhempainrahakauden jälkeen kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lastasi, sinulle kertyy eläkettä myös kotihoidon tuen ajalta. Eläke kertyy tällöin kiinteän euromäärän mukaan (741,96 euroa/kk vuoden 2019 tasossa). Eläkkeesi kertyy hoitojaksoilta siihen saakka, kun nuorin kotona hoidettavista lapsistasi täyttää kolme vuotta.