Työskentely eläkkeellä

Voit työskennellä palkansaajana tai toimia yrittäjänä eläkkeen rinnalla.

Voit työskennellä ilman tulorajoja vanhuuseläkkeen, osittaisen vanhuuseläkkeen ja perhe-eläkkeen rinnalla. Työstä saadut ansiotulot eivät siis vaikuta maksussa olevan työeläkkeen määrään, mutta verotukseen sillä voi olla vaikutusta. Jos teet töitä työkyvyttömyyseläkkeellä tai työuraeläkkeellä, voit ansaita vain tietyn määrän.

Jos saat eläkkeensaajana työeläkkeen lisäksi muita etuuksia (esimerkiksi Kelasta), kannattaa työskentelyn vaikutus etuuksiin varmistaa suoraan etuutta maksavalta taholta.

Työnteosta kertyy lisää eläkettä

Kun työskentelet eläkkeen rinnalla, kertyy työansioistasi uutta eläkettä aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan eli ylimpään vanhuuseläkeikään asti, joka on

  • 68 vuotta 1957 ja sitä ennen syntyneillä
  • 69 vuotta 1958−1961 syntyneillä
  • 70 vuotta 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Eläkkeen aikana kertynyt uusi eläke voi vaikuttaa Kelan etuuksiin sekä verotukseen.

Vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on myös työsopimuslain mukainen eroamisikä. Työsuhteesi päättyy silloin automaattisesti, jos et erikseen sovi työsuhteen jatkamisesta työantajasi kanssa.

Voit jatkaa työskentelemistä myös vakuuttamisvelvollisuuden päättymisen jälkeen. Silloin työtä ei enää vakuuteta eläkevakuutuksella, eli työstä ei enää makseta eläkevakuutusmaksuja, eikä sinulle kerry eläkettä.

Lue lisää työeläkemaksuista

Erilliset verokortit eläkettä ja työtä varten

Jos käyt töissä eläkkeellä ollessasi, tarvitset kaksi verokorttia: toisen eläkettä ja toisen palkkaa varten, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa.

Lue lisää eläkkeen maksamisesta ja verotuksesta

Valitse alta sinulle sopivin vaihtoehto, jotta saat tarkempaa tietoa siitä, miten työskentely vaikuttaa eri eläkemuotojen rinnalla:

Vanhuuseläkkeen aikana voit tehdä työtä rajoituksetta ilman, että se vaikuttaa eläkkeesi maksuun. Työsuhteesi on kuitenkin päätyttävä ennen kuin saat vanhuuseläkkeen maksuun. Tämän jälkeen voit tehdä uuden työsopimuksen saman tai uuden työnantajan kanssa.

Jos työskentelet yksityisellä sektorilla ja jatkat heti eläkkeen alkamisen jälkeen saman työnantajan palveluksessa, tulee työssä tapahtua olennainen muutos aiempaan työhön verrattuna. Muutos voi olla esimerkiksi työaikaa, palkkaa tai työtehtäviä koskeva.

Jos työskentelet julkisella sektorilla, voit sopia heti vanhuuseläkkeelle jäätyäsi uudesta työstä työnantajasi kanssa ilman, että työssäsi tarvitsee tapahtua olennaista muutosta. Jos toimit yrittäjänä vanhuuseläkkeellä, YEL-vakuutus on sinulle vapaaehtoinen.

Vanhuuseläkkeellä tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä 1,5 % vuosiansiosta aina ylimpään eläkeikään asti. Yrittäjällä eläke kertyy vahvistetun YEL-työtulon perusteella.

Sinun tulee itse hakea vanhuuseläkkeelleen rinnalla karttunut eläke maksuun. Voit hakea sen aikaisintaan, kun täytät vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan, joka on

  • 68 vuotta, vuonna 1957 ja ennen syntyneillä
  • 69 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä
  • 70 vuotta, vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Tee tällöin uusi vanhuuseläkehakemus eläkettäsi maksavan työeläkelaitoksen verkkopalvelussa.

Työnantajan velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä päättyy sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää edellä mainitun vakuuttamisen yläikärajan.

Vanhuuseläkkeen hakuohjeeseen

Voit työskennellä osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessasi vapaasti. Ansiosi eivät vaikuta sinulle maksettavan eläkkeen määrään. Työskentelyä ei rajoiteta, mutta ei myöskään edellytetä.

Jos olet yrittäjä ja yritystoimintasi jatkuu osittaisen vanhuuseläkkeen aikana, YEL-vakuutuksesi on oltava voimassa ja työtulosi on vastattava työpanoksesi arvoa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen varsinainen vanhuuseläke ei ala automaattisesti, vaan sitä tulee hakea erikseen aikaisintaan alimmassa eläkeiässä. Tällöin työsuhteen pitää päättyä.

Vanhuuseläkkeen hakuohjeeseen

Jos harkitset ansiotyön tekemistä tai yrittäjätoimintaa työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen rinnalla, selvitä työeläkelaitoksestasi, kuinka paljon voit ansaita.

  • Täyden työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen rinnalla voit ansaita korkeintaan 40 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta.
  • Osatyökyvyttömyyseläkkeen ja osakuntoutustuen rinnalla voit ansaita korkeintaan 60 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta.
  • Työuraeläkkeellä ansiotulot voivat olla enintään 976,59 euroa kuukaudessa (vuonna 2024).

Voit kuitenkin aina ansaita 976,59 euroa kuukaudessa (vuonna 2024), vaikka henkilökohtainen ansaintarajasi olisi pienempi.

Seuraa ansioitasi ja ilmoita omaan työeläkelaitokseesi, jos ansiosi ylittävät ansaintarajan. Työeläkelaitos keskeyttää eläkkeesi maksun, jos ansioraja ylittyy yhdenjaksoisesti vähintään kolmelta kuukaudelta. Jos eläkettä maksetaan liikaa, työeläkelaitos perii sinulta liikaa maksetun eläkkeen takaisin. Eläkkeen maksu voi olla keskeytettynä 3-24 kuukautta. Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työansiot ylittävät ansaintarajat.

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen rinnalla vuonna 2005 tai sen jälkeen, siitä karttunut eläke tulee hakea erikseen vanhuuseläkehakemuksella. Jos työskentelysi on päättynyt, voit tehdä hakemuksen, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Jos työ vielä jatkuu, voit hakea eläkkeen maksuun työn päätyttyä.

Työkyvyttömyyseläke työkyvyn heiketessä
Työuraeläke pitkään rasittavaa työtä tehneille