Työskentely eläkkeellä

Voit aloittaa uuden työsuhteen tai toimia yrittäjänä, kun olet eläkkeellä. Vanhuuseläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voit työskennellä vapaasti ilman tulorajoja.

Työnteosta kertyy lisää eläkettä

Jos teet samaan aikaan työtä ja sinulle maksetaan eläkettä, kertyy työansioistasi uutta eläkettä 1,5 % vuodessa aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan (ks. alla) asti. Tästä työstä on maksettava myös eläkevakuutusmaksut.

Voit työskennellä myös vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajankin jälkeen, mutta siitä ei kerry enää uutta eläkettä, eikä silloin makseta eläkemaksuja.

Lue lisää työeläkemaksuista

Jos toimit yrittäjänä vanhuuseläkkeellä, YEL-vakuutus on sinulle vapaaehtoinen. Eläkettä kertyy yrittäjille työtulon perusteella.

Erilliset verokortit eläkettä ja työtä varten

Jos käyt töissä eläkkeellä ollessasi, tarvitset erillisen verokortin palkkaa varten.

Lue lisää eläkkeen maksamisesta ja verotuksesta

Eläkettä pitää hakea erikseen

Vanhuuseläkkeen rinnalla karttuneen eläkkeen saat hakemuksesta maksuun vakuuttamisvelvollisuuden ylärajalla, joka on:

  • 68 vuotta, vuonna 1957 ja ennen syntyneillä
  • 69 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä
  • 70 vuotta, vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Työnantajan velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä päättyy sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää em. enimmäisiän.

Vanhuuseläkkeen hakuohjeeseen

Jos harkitset yrittäjätoimintaa tai ansiotyön tekemistä, selvitä työeläkelaitoksestasi, kuinka paljon voit ansaita.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voit ansaita korkeintaan 40 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ansaintaraja on 60 %. Voit kuitenkin aina ansaita 922,42 euroa kuukaudessa, vaikka henkilökohtainen ansaintarajasi olisi pienempi.

Eläkkeen voi myös keskeyttää työjakson ajaksi, tai täysi eläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työansiot ylittävät ansaintarajat. Keskeytyksen pitää kestää vähintään kolme kuukautta, ja se voi jatkua enintään kaksi vuotta.

Eläkkeen aikana tekemistäsi töistä karttuu uutta eläkettä. Saat nämä karttuneet eläkkeet maksuun sitten, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Tätä uutta karttunutta eläkettä sinun pitää hakea erikseen.