Työskentely eläkkeellä

Voit työskennellä palkansaajana tai toimia yrittäjänä eläkkeen rinnalla.

Voit työskennellä ilman tulorajoja vanhuuseläkkeen, osittaisen vanhuuseläkkeen ja perhe-eläkkeen rinnalla. Työstä saadut ansiotulot eivät siis vaikuta maksussa olevan työeläkkeen määrään, mutta verotukseen sillä voi olla vaikutusta.

Jos teet töitä työkyvyttömyyseläkkeellä tai työuraeläkkeellä, voit ansaita vain tietyn määrän.

Jos saat eläkkeensaajana työeläkkeen lisäksi muita etuuksia (esimerkiksi Kelasta), kannattaa työskentelyn vaikutus etuuksiin varmistaa suoraan etuutta maksavalta taholta.

Työnteosta kertyy lisää eläkettä

Kun työskentelet eläkkeen rinnalla, kertyy työansioistasi uutta eläkettä aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan eli ylimpään vanhuuseläkeikään asti, joka on

  • 68 vuotta 1957 ja sitä ennen syntyneillä
  • 69 vuotta 1958−1961 syntyneillä
  • 70 vuotta 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Eläkkeen aikana kertynyt uusi eläke voi vaikuttaa Kelan etuuksiin sekä verotukseen.

Voit jatkaa työskentelemistä myös vakuuttamisvelvollisuuden päättymisen jälkeen. Silloin työtä ei enää vakuuteta eläkevakuutuksella, eli työstä ei enää makseta eläkevakuutusmaksuja, eikä sinulle kerry eläkettä.

Lue lisää työeläkemaksuista

Erilliset verokortit eläkettä ja työtä varten

Jos käyt töissä eläkkeellä ollessasi, tarvitset kaksi verokorttia: toisen eläkettä ja toisen palkkaa varten, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa.

Lue lisää eläkkeen maksamisesta ja verotuksesta

Työskentely vanhuuseläkkeellä

Vanhuuseläkkeen aikana voit tehdä työtä rajoituksetta ilman, että se vaikuttaa eläkkeesi maksuun. Työsuhteesi on kuitenkin päätyttävä ennen kuin saat vanhuuseläkkeen maksuun.

Tämän jälkeen voit tehdä uuden työsopimuksen saman tai uuden työnantajan kanssa. Jos jatkat heti eläkkeen alkamisen jälkeen saman työantajan palveluksessa, tulee työssä tapahtua olennainen muutos aiempaan työhön verrattuna. Muutos voi olla esimerkiksi työaikaa, palkkaa tai työtehtäviä koskeva.

Jos toimit yrittäjänä vanhuuseläkkeellä, YEL-vakuutus on sinulle vapaaehtoinen.

Vanhuuseläkkeellä tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä 1,5 % vuosiansiosta aina ylimpään eläkeikään asti. Yrittäjällä eläke kertyy vahvistetun YEL-työtulon perusteella.

Sinun tulee itse hakea vanhuuseläkkeelleen rinnalla karttunut eläke maksuun. Voit hakea sen aikaisintaan, kun täytät vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan, joka on

  • 68 vuotta, vuonna 1957 ja ennen syntyneillä
  • 69 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä
  • 70 vuotta, vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Tee tällöin uusi vanhuuseläkehakemus eläkettäsi maksavan työeläkelaitoksen verkkopalvelussa.

Työnantajan velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä päättyy sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin työntekijä täyttää edellä mainitun vakuuttamisen yläikärajan.

Vanhuuseläkkeen hakuohjeeseen

Työskentely osittaisella vanhuuseläkkeellä

Voit työskennellä osittaisella vanhuuseläkkeellä ollessasi vapaasti. Ansiosi eivät vaikuta sinulle maksettavan eläkkeen määrään. Työskentelyä ei rajoiteta, mutta ei myöskään edellytetä.

Jos olet yrittäjä ja yritystoimintasi jatkuu osittaisen vanhuuseläkkeen aikana, YEL-vakuutuksesi on oltava voimassa ja työtulosi on vastattava työpanoksesi arvoa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen varsinainen vanhuuseläke ei ala automaattisesti, vaan sitä tulee hakea erikseen aikaisintaan alimmassa eläkeiässä. Tällöin työsuhteen pitää päättyä.

Vanhuuseläkkeen hakuohjeeseen

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä tai työuraeläkkeellä

Jos harkitset ansiotyön tekemistä tai yrittäjätoimintaa työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen rinnalla, selvitä työeläkelaitoksestasi, kuinka paljon voit ansaita.

  • Täyden työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen rinnalla voit ansaita korkeintaan 40 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta.
  • Osatyökyvyttömyyseläkkeen ja osakuntoutustuen rinnalla voit ansaita korkeintaan 60 % eläkettä edeltävästä ansiotasosta.
  • Työuraeläkkeellä ansiotulot voivat olla enintään 922,42 euroa kuukaudessa (vuonna 2023).

Voit kuitenkin aina ansaita 922,42 euroa kuukaudessa (vuonna 2023), vaikka henkilökohtainen ansaintarajasi olisi pienempi.

Eläkkeen voi myös keskeyttää työjakson ajaksi. Keskeytyksen pitää kestää vähintään kolme kuukautta ja se voi jatkua enintään kaksi vuotta. Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työansiot ylittävät ansaintarajat.

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen rinnalla vuonna 2005 tai sen jälkeen, siitä karttunut eläke tulee hakea erikseen vanhuuseläkehakemuksella. Jos työskentelysi on päättynyt, voit tehdä hakemuksen, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Jos työ vielä jatkuu, voit hakea eläkkeen maksuun työn päätyttyä.