työtulo

Eläkelaitoksen vahvistama yrittäjän vuotuinen työtulo, josta yrittäjä maksaa eläkevakuutusmaksut ja jonka perusteella eläke karttuu. Työtulo vastaa yrittäjän työpanosta.

Yrittäjän työtulon on vastattava palkkaa, joka samaa työtä tekemään palkatulle ulkopuoliselle olisi maksettava.

Myös monet sosiaaliturvaetuudet määräytyvät YEL-työtulon mukaan.

Lue lisää työtulosta

Takaisin sanastoon