vakuuttamisvelvollisuus

Työnantajalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää palveluksessaan olevien henkilöiden eläketurva. Yrittäjien tulee itse järjestää oma eläketurvansa.

Takaisin sanastoon