Eläkettä ulkomaantyöstä

Ulkomailla työskentelystä kertyy monessa tapauksessa eläkettä. Selvitä etukäteen ennen ulkomaille lähtöäsi, millä tavalla eläketurvasi järjestetään kohdemaassa.

Ulkomaantyössä eläkkeesi karttumiseen vaikuttaa

  • oletko suomalaisen työnantajan lähettämänä työkomennuksella vai ulkomaisen työnantajan palveluksessa
  • onko kysymyksessä EU- tai ETA-maa, Sveitsi, sosiaaliturvasopimusmaa vai sopimukseton maa
  • onko työntekomaassa yleinen eläkejärjestelmä.

Ulkomailla työntekijä ja yrittäjä kuuluvat lähtökohtaisesti työskentelyvaltionsa sosiaaliturvan piiriin. Sosiaalivakuutusmaksut maksetaan kyseiseen maahan ja työntekijä saa etuutensa (esimerkiksi eläkkeen) sen maan lakien mukaisesti. Tätä pääsääntöä noudatetaan lähtökohtaisesti työnantajan ja työntekijän kotipaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta.

Ulkomaankomennuksella eläke karttuu Suomeen

EU- tai ETA-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan tilapäisesti lähetetyn työntekijän eläke karttuu Suomeen. Tarvitset mukaasi ulkomaille lähetetyn työntekijän todistuksen (A1-todistus). Todistusta haetaan Eläketurvakeskukselta.

Sopimuksettomaan maahan lähetetyn työntekijän eläke karttuu Suomeen. Eläkevakuutusmaksuja saatetaan joutua kuitenkin maksamaan myös työskentelymaahan.

Ulkomaisen työnantajan palveluksessa eläke karttuu ulkomaille

Eläke karttuu yleensä työntekomaan eläkejärjestelmään, ja se lasketaan työntekomaan eläkesäädösten mukaan.

Jos työntekomaa on EU- tai ETA-maa, Sveitsi tai sillä on sosiaaliturvasopimus Suomen kanssa, työstä kertyvä eläke maksetaan aikanaan Suomeen.

Tutustu ohjeisiin eläkkeen hakemisesta ulkomailta

Joissakin sopimuksettomissa maissa eläkkeitä ei makseta ulkomaille tai maksamisessa on rajoituksia. Kaikissa maissa ei myöskään ole yleistä eläkejärjestelmää. Näissä maissa ulkomaiselle työnantajalle tehdystä työstä ei yleensä ole eläkettä odotettavissa.

Työskentelymaassa vakuuttaminen vaikuttaa koko sosiaaliturvaan

Työskentelymaassa vakuuttaminen tarkoittaa sitä, että työntekijän koko sosiaaliturva määräytyy työskentelymaan lainsäädännön mukaan.

Muussa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä vakuutettu työntekijä ei voi saada myöskään Suomessa asumiseen perustuvia etuuksia (esimerkiksi äitiyspäivärahaa tai lapsilisää), vaikka hänen katsottaisiin edelleen asuvan Suomessa ja oleskelevan ulkomailla vain tilapäisesti.

Lisää tietoa vakuuttamisesta saat Eläketurvakeskuksesta, puh. 029 411 2110 tai sähköpostilla ulkomaanasiat(at)etk.fi.

Katso muut yhteydenottotavat sekä Eläketurvakeskuksen palveluajat yhteystiedoista