Eläkkeet rahoitetaan työeläkemaksuilla ja sijoitustuotoilla

Eläkkeiden maksuun tarvittavat varat kerätään pääasiassa kunkin vuoden työeläkemaksuilla. Niitä maksavat työnantajat ja työntekijät sekä yrittäjät. Näin työssäkäyvä sukupolvi aina vuorollaan rahoittaa eläkkeellä olevien eläkkeet.

Työeläkemaksu jaetaan työntekijän ja työnantajan kesken. Työnantaja pidättää työntekijän osuuden palkastasi ja tilittää koko maksun valitsemalleen työeläkelaitokselle. Jos olet yrittäjä, valitset työeläkelaitoksen ja maksat eläkemaksut itse.

Osa vuosittain kerättävistä työeläkemaksuista rahastoidaan. Ne laitetaan sivuun, jotta eläkkeiden maksamiseen on myös tulevaisuudessa riittävästi varoja. Rahastoinnin hoitavat työeläkelaitokset.

Rahastoja on tarve kasvattaa, koska eläkemenokin kasvaa

Työeläkelaitokset sijoittavat työeläkemaksuista rahastoimansa osuudet mahdollisimman turvaavasti ja tehokkaasti. Sijoitusten arvoa ei pelkästään säilytetä, vaan niille pyritään saamaan mahdollisimman hyvä tuotto.

Joka vuosi osa eläkkeistä maksetaan eläkerahastojen tuotoilla. Koska suomalaisten elinikä kasvaa, on eläkkeellä olevia koko ajan enemmän suhteessa työssä käyvään väestöön. Mitä paremmin sijoitukset tuottavat, sitä pienempi tarve on korottaa työeläkemaksuja.

Vuonna 2023 maksettiin työeläkkeinä 34,1 miljardia euroa. Eläkemaksuina kerättiin kaikkiaan 27 miljardia euroa.

Tarkastele Eläketurvakeskuksen tilastoja työeläkkeiden rahoituksesta

Eläkerahastoissa olevia varoja ei voi käyttää muihin tarpeisiin kuin eläkkeiden maksamiseen.