osa-aikaeläke

Osa-aikaeläke on eläke, jota myönnettiin vuoden 2016 loppuun saakka. Osa-aikaeläkkeelle ei voi enää jäädä. Osittainen vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 alussa.

Jo myönnetyt osa-aikaeläkkeet voivat olla maksussa vielä vuonna 2023.

Takaisin sanastoon