Laskurit

Tältä sivulta löydät koottuna kaikki Työeläke.fi:n laskurit, joiden avulla voit laskea eläkkeeseen liittyviä arvioita. Laskurit ovat suuntaa antavia.

Tarkista eläkeikäsi!

Valitse syntymävuosi ja -kuukausi. Laskuri kertoo sinulle, milloin voit jäädä eläkkeelle.

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan - Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeiässä lykkäyskorotus on korottanut eläkettäsi yhtä paljon kuin elinaikakerroin leikkaa sitä alimmassa eläkeiässä.

- Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan - Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajasi - Osittainen vanhuuseläkkeesi voi alkaa aikaisintaan -

Lue lisää vanhuuseläkkeestä

Laske oma eläkearviosi!

Eläkelaskurilla voit laskea arvion oman eläkkeesi suuruudesta.

Syntymävuosi

Valitse syntymävuotesi. Sitä tarvitaan laskettaessa eläkkeen määrää. Syntymävuoden mukaan määräytyy alin vanhuuseläkeikä, tavoite-eläkeikä sekä elinaikakerroin.

Valitse syntymävuotesi

Syntymäkuukausi

Valitse syntymäkuukautesi.

Valitse syntymäkuukautesi

Palkka tai työtulo/kk
(brutto)

Täytä tähän tämänhetkinen vuosipalkkasi/-työtulosi keskimäärin kuukausitasolla tai tämän hetken arvio niistä tästä eteenpäin kokonaislukuna, esim. 2500.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500

Kertynyt eläke työeläkeotteeltasi

Täytä tähän omalta työeläkeotteeltasi (www.tyoelake.fi/tyoelakeote/) löytyvä kertyneen eläkkeen yhteismäärä kokonaislukuna, esim. 800. Kertyneen eläkkeen oletetaan olevan vuoden 2022 loppuun mennessä kertynyt eläke, joka on jo kerrottu elinaikakertoimella. Syötä kertynyt eläke ilman mahdollista lykkäyskorotusta.

Vaihtoehtoisesti voit arvioida aiemmin kertyneen eläkkeen määrää oman ikäluokkasi tyypillisen kertymän perusteella. Ks. jäljempänä "Tilastotietoa kertyneistä eläkkeistä".

Anna kertynyt eläke kokonaislukuna, esim. 2500

Valitse tuleva ansiokehitys

Ennusteen mukainen kehitys tarkoittaa, että omat ansiot muuttuvat laskurissa vuosittain arvioidun palkkakertoimen kehityksen mukaan eläkkeelle siirtymiseen saakka. Ansiot myös tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeellejäämisvuoden tasoon eläkettä laskettaessa.

Ansioiden pysyminen nykytasolla tarkoittaa, etteivät omat ansiot tai indeksoinnissa käyttettävä palkkakerroin muutu. Palkkakertoimen kehitys laskurissa on Eläketurvakeskuksen ennusteen mukainen.

Tarkempaa tietoa laskurin käyttämistä oletuksista saat alempaa Tietoa laskusta -osiosta.

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- Eläkearviosi/kk - €/kk
Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeiässä lykkäyskorotus on korottanut eläkettäsi yhtä paljon kuin elinaikakerroin leikkaa sitä alimmassa eläkeiässä.

- Eläkearviosi/kk - €/kk
Eläkearviosi/kk

Eläkkeen määrä on esitetty kuluvan vuoden hintatasossa.Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- vuotta ja - kk

Valittu eläkkeellejäämisikä

Kokeile miten eläkkeellejäämisikä vaikuttaa eläkearvioosi.

Eläkkeelle jäämisen ajankohta: -
Työeläke
- €/kk

Työeläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella -

Työeläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella

Työeläke on kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella. Eläke sopeutetaan elinaikakertoimella odotettavissa olevaan eliniän muutokseen.

Palkka ennen eläkkeelle siirtymistä

Palkka ennen eläkkeelle siirtymistä

Laskurissa oma palkka kasvaa joka vuosi palkkakertoimen mukaan, jos valittuna on vaihtoehto, jossa yleinen ansiotaso kasvaa. Palkka on muunnettu kuluvan vuoden hintatasoon.

- €/kk
Eläke suhteessa edeltävään palkkaan
- %

Tämä laskuri laskee vanhuuseläkkeen määrän. Laskuri ei laske osittaista vanhuuseläkettä eikä työkyvyttömyys- tai työuraeläkettä. Laskuri laskee työeläkkeen lisäksi mahdollisen kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrän kuluvana vuonna 55 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Laskurilla eläkettään voivat arvioida vuonna 1954–2005 syntyneet.

Laskuri laskee eläkkeen antamasi palkan perusteella ja vuonna 2023 voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisimman tarkan laskutuloksen saat, kun syötät laskuriin vuoden 2022 loppuun mennessä ansaitsemasi työeläkkeen. Tiedon saat työeläkeotteeltasi. Lopullinen eläkkeesi voidaan laskea vasta silloin, kun jäät eläkkeelle.

Työeläkettä kertyy palkansaajilla 17-vuotiaasta ja yrittäjillä 18-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee karttuman 17-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee eläkekertymän sillä oletuksella, että eläkkeelle siirrytään aikaisintaan oman ikäluokan alimmassa eläkeiässä. Laskurissa korkein mahdollinen eläkkeellejäämisikä on 70 vuotta.

Laskuriin itse syötettävän, aiemmin kertyneen eläkkeen oletetaan olevan määrä, joka on jo kerrottu elinaikakertoimella ja joka ei sisällä mahdollista lykkäyskorotusta. Aiemmin kertyneessä eläkkeessä voi olla lykkäyskorotusta, jos olet jo täyttänyt vanhuuseläkeikäsi.

Laskurin oletukset ansiokehityksestä ja eliniän pitenemisestä

Laskurissa on mahdollista valita ansiotason tuleva kehitys kahdesta eri vaihtoehdosta. Vaihtoehto, jossa ansiot eivät muutu, vastaa työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia. Vaihtoehto, jossa ansiotaso kasvaa ennusteen mukaisesti, vastaa Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin peruslaskelmaa.

Ennusteen mukaan yleinen ansiotaso kasvaa reaalisesti pidemmällä aikavälillä 1,2 prosenttia vuodessa. Lähivuosien suhdannenäkymät on otettu ennusteessa tarkemmin huomioon. Palkkakerroin, jolla eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon, lasketaan yleisen ansiokehityksen ja hintakehityksen perusteella. Pitkällä aikavälillä kehitys on noin 1,0 prosenttia vuodessa reaalisesti.

Laskuri olettaa omien ansioiden kasvavan vuosittain palkkakertoimen mukaisesti. Omat ansiot siis kasvavat hieman vähemmän kuin palkansaajien ansiotaso keskimäärin, koska palkkakertoimessa otetaan huomioon 80 % yleisestä ansiokasvusta.

Eläkkeen määrä esitetään laskurissa nykyhintatasossa. Euromäärässä näkyy siis palkkakerrointarkistuksen ja oman ansiotason kasvun vaikutus eläkkeen ostovoimaan.

Eläkeikä- ja elinaikakerroinennusteisiin vaikuttava eliniän piteneminen perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Laskurin käyttämät oletukset elinaikakertoimesta, eläkeiästä ja yleisestä ansio- ja hintakehityksestä löytyvät excel-taulukosta.

Alin vanhuuseläkeikä

Jokaisella syntymävuosiluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä laskurissa näytettävä alin vanhuuseläkeikä perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen. Eri ikäluokkien eläkeiät löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Työeläkkeen kertyminen ja vakuuttamisen yläikäraja

Työeläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Vuosina 2017−2025 eläkettä kertyy 1,7 % tuona aikana 53−62-vuotiaille. Jos eläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotusta 0,4 % kuukautta kohti.

Eläkkeen kertymisen ja vakuuttamisen yläikäraja nousee 68 ikävuodesta siten, että se on vuonna 1958−1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Elinaikakerroin

Kertynyt työeläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Elinaikakerroin vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle. Nuoremmilla ikäluokilla elinaikakerroin on ennuste. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen. Elinaikakertoimet eri ikäluokille löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Palkkakerroin

Kun alkavan eläkkeen määrää lasketaan, työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa. Palkkakerroin ottaa huomioon 80 prosenttia ansiotasoindeksin ja 20 prosenttia kuluttajahintaindeksin muutoksesta.

Kelan eläke

Jos työeläkettä ei ole kertynyt tai se jää pieneksi, henkilö voi saada Kelan maksamaa kansaneläkettä ja takuueläkettä. Jokainen työeläke-euro pienentää täyttä kansaneläkettä 50 sentillä, kunnes kansaneläkettä ei jää enää maksettavaksi. Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa, asuuko eläkkeensaaja puolison kanssa vai yksin. Takuueläkettä maksetaan, jos kokonaiseläke jäisi alle takuueläkkeen täyden määrän. Laskuri ei ota huomioon työeläkkeen lisäksi muita kansaneläkkeen tai takuueläkkeen määrään vaikuttavia eläkkeitä.

Kaikki työeläkkeen osat eivät pienennä kansaneläkettä. Laskurissa alimman eläkeiän jälkeen laskettava lykkäyskorotus ei pienennä kansaneläkettä, mutta muilta osin laskuri ottaa koko työeläkkeen kansaneläkettä vähentävänä huomioon.

Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Vuonna 1965 syntyneistä alkaen vanhuuseläkeikä muuttuu elinajanodotteen mukaan vastaavasti kuin työeläkejärjestelmässä. Laskuri laskee kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen varhennusvähennyksen (0,4 % kuukautta kohti), jos eläkkeellesiirtymisikä on alempi kuin kansaneläkeikä. Laskuri laskee myös lykkäyskorotuksen, jos eläkkeellejäämisikä on korkeampi kuin Kelan eläkeikä. Lykkäyskorotus on 0,6 % kuukautta kohti ennen vuotta 1962 syntyneillä ja 0,4 % kuukautta kohti vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Laskuri laskee Kelan eläkkeen olettaen, että henkilö on asunut Suomessa riittävän pitkään täyden kansaneläkkeen saamiseksi (80 prosenttia 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen välisestä ajasta).

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen oletetaan kehittyvän tulevaisuudessa hintaindeksin mukaan. Reaalisesti Kelan eläke siis pysyy laskurissa nykytasolla.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä: www.kela.fi

Vuoden 2022 lopussa eri syntymävuosiluokat olivat kerryttäneet oheisen taulukon mukaisen mediaanieläkkeen. Puolet syntymävuosiluokasta on siis kerryttänyt tätä enemmän ja puolet vähemmän eläkettä. Kertynyt mediaanieläke on esitetty erikseen miehille, naisille sekä kaikille yhteensä.

Kertymät on korotettu palkkakertoimella vuoden 2023 tasoon ja kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella.

Taulukon tietoa voi esimerkiksi käyttää laskurissa aiemmin kertyneen eläkkeen arviona. Tarkemman tiedon omasta kertyneestä eläkkeestäsi löydät työeläkeotteeltasi.

Arvio kertyneestä eläkkeestä vuoden 2022 lopussa, mediaani, euroa/kk

SyntymävuosiMiehetNaisetKaikki
2005111
2004434
2003131112
2002222323
2001343434
2000505251
1999697472
1998929694
1997123127125
1996154156155
1995186189188
1994224223223
1993258254256
1992295284289
1991333315324
1990374345357
1989413380394
1988456417433
1987505448472
1986550484511
1985590509544
1984634533574
1983668561603
1982698583630
1981735610662
1980791640702
1979842681748
1978900715791
1977962752839
19761008789882
19751063819923
19741098847954
19731137870985
197211919011025
197112329391060
197012669721095
1969131710121140
1968137610741203
1967142811381261
1966148211951318
1965154912601380
1964161313211443
1963167813651493
1962175014291561
1961180114731604
1960185315301657
1959188915681694

Mukana ovat Suomessa asuvat, työeläkevakuutetut henkilöt, jotka eivät ole eläkkeellä. Kunkin syntymävuosiluokan kertymät perustuvat vuoden 2021 lopun tietoihin, ja niitä on korotettu vastaavan ikäisten aiemman kehityksen mukaan vuoden 2022 loppuun.

Laske arvio osittaisesta vanhuuseläkkeestäsi

Laskuri laskee myös osittaisen vanhuuseläkkeen vaikutuksen myöhempään vanhuuseläkkeeseesi.

Syntymävuosi

Valitse syntymävuotesi. Sitä tarvitaan laskettaessa eläkkeen määrää. Syntymävuoden mukaan määräytyy osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja, alin vanhuuseläkeikä sekä elinaikakerroin.
Valitse syntymävuotesi

Syntymäkuukausi

Valitse syntymäkuukautesi.
Valitse syntymäkuukautesi

Palkka tai työtulo/kk (brutto) ennen osittaista vanhuuseläkettä

Täytä tähän tämänhetkinen vuosipalkkasi/-työtulosi keskimäärin kuukausitasolla tai tämän hetken arvio niistä tästä eteenpäin kokonaislukuna, esim. 2500.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500

Kertynyt eläke työeläkeotteeltasi

Täytä tähän omalta työeläkeotteeltasi (www.tyoelake.fi/tyoelakeote/) löytyvä kertyneen eläkkeen yhteismäärä kokonaislukuna, esim. 800. Kertyneen eläkkeen oletetaan olevan vuoden 2022 loppuun mennessä kertynyt eläke, joka on jo kerrottu elinaikakertoimella. Syötä kertynyt eläke ilman mahdollista lykkäyskorotusta.

Anna kertynyt eläke kokonaislukuna, esim. 2500

Otan osittaisena vanhuuseläkkeenä

Valitse, otatko maksuun 25 vai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestäsi.

Palkka tai työtulo/kk (brutto) osittaisen vanhuuseläkkeen aikana

Täytä tähän kokonaislukuna arvio vuosipalkastasi/-työtulostasi keskimäärin kuukausitasolla osittaisen vanhuuseläkkeen aikana, esim. 1500.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500

Valitse tuleva ansiokehitys

Ennusteen mukainen kehitys tarkoittaa, että omat ansiot muuttuvat laskurissa vuosittain arvioidun palkkakertoimen kehityksen mukaan eläkkeelle siirtymiseen saakka. Ansiot myös tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeellejäämisvuoden tasoon eläkettä laskettaessa.

Ansioiden pysyminen nykytasolla tarkoittaa, etteivät omat ansiot tai indeksoinnissa käyttettävä palkkakerroin muutu. Palkkakertoimen kehitys laskurissa on Eläketurvakeskuksen ennusteen mukainen.

Tarkempaa tietoa laskurin käyttämistä oletuksista saat alempaa Tietoa laskusta -osiosta.

Alin eläkeikäsi - Eläkearviosi/kk - €/kk
Tavoite-eläkeikäsi - Eläkearviosi/kk - €/kk
Arvio osittaisesta vanhuuseläkkeestäsi

Eläkkeen määrä on esitetty kuluvan vuoden hintatasossa.Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- vuotta ja - kk

Valitse osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisikä

Kokeile miten osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisikä vaikuttaa arvioon.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisen ajankohta: -
Osittainen vanhuuseläke
- €/kk
Osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa - kk ennen alinta vanhuuseläkeikää, jolloin varhennusvähennys on - %.
Osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa - kk alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, jolloin lykkäyskorotus on - %.
Varhennusvähennys pienentää osittaista vanhuuseläkettäsi - €/kk.
Lykkäyskorotus korottaa osittaista vanhuuseläkettäsi - €/kk.

Varhennusvähennys pienentää osittaista vanhuuseläkettäsi

Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaiselta alimman vanhuuseläkeiän alittavalta kuukaudelta. Jos osittainen vanhuuseläke alkaa alimmassa vanhuuseläkeiässä, ei varhennusvähennystä tehdä.

Jos osittainen vanhuuseläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, tehdään 0,4 prosentin lykkäyskorotus jokaista vanhuuseläkeiän ylittävää kuukautta kohti. Lykkäyskorotusta ei voi saada samalta ajalta, jolta on maksettu työttömyysetuutta.

Osittainen vanhuuseläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella.

Osittainen vanhuuseläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella

Osittainen vanhuuseläke on kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella.

Koska oman ikäluokan elinaikakerroin vahvistetaan 62-vuotiaana, käytetään 61-vuotiaana osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäävällä eläkkeen alkamisvuonna 62 vuotta täyttävän ikäluokan elinaikakerrointa.

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Eläkkeen määrä on esitetty kuluvan vuoden hintatasossa.Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- vuotta ja - kk

Valittu eläkkeellejäämisikä

Kokeile miten eläkkeellejäämisikä vaikuttaa eläkearvioosi.

Eläkkeelle jäämisen ajankohta: -
Työeläke

Työeläke

Työeläke koostuu osittaisesta vanhuuseläkkeestä, ottamatta olevasta eläkeosuudesta sekä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla kertyneestä eläkkeestä.

- €/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys pienentää vanhuuseläkettäsi - €/kk.
Osittaisen vanhuuseläkkeen lykkäyskorotus korottaa eläkettäsi - €/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys pienentää vanhuuseläkettäsi

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys tai lykkäyskorotus säilyy myös vanhuuseläkkeessä.

Vanhuuseläkkeen lykkäyskorotus korottaa eläkettäsi - €/kk.

Vanhuuseläkkeen lykkäyskorotus korottaa eläkettäsi

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys tai lykkäyskorotus säilyy myös vanhuuseläkkeessä.

Työeläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella -.

Työeläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella

Työeläke on kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella. Eläke sopeutetaan elinaikakertoimella odotettavissa olevaan eliniän muutokseen.

Jos osittainen vanhuuseläke on alkanut 61-vuotiaana, on siinä käytetty eläkkeen alkamisvuonna 62 vuotta täyttävän ikäluokan elinaikakerrointa. Vanhuuseläkkeelle siirryttäessä osittaisen vanhuuseläkkeen osuudessa säilyy eri elinaikakerroin.

Vanhuuseläke, jos et ota osittaista vanhuuseläkettä

Vanhuuseläke, jos et ota osittaista vanhuuseläkettä

Voit verrata osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettäsi eläkkeeseen, jonka saisit, jos et ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja työskentely jatkuisi aiemmilla ansioilla vanhuuseläkkeeseen asti. Vanhuuseläke on laskettu sen eläkkeellejäämisiän mukaan, joka on edellä valittu.


Työeläke
- €/kk

Tämä laskuri laskee osittaisen vanhuuseläkkeen määrän sekä osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeisen vanhuuseläkkeen määrän. Vertailuksi laskuri laskee myös vanhuuseläkkeen määrän tilanteessa, jossa osittaista vanhuuseläkettä ei ole otettu.

Laskuri laskee vanhuuseläkkeeseen työeläkkeen lisäksi mahdollisen kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrän kuluvana vuonna 55 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Laskurilla eläkettään voivat arvioida vuonna 1957–2005 syntyneet.

Laskuri laskee eläkkeen antamasi palkan perusteella ja vuonna 2023 voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisimman tarkan laskutuloksen saat, kun syötät laskuriin vuoden 2022 loppuun mennessä ansaitsemasi työeläkkeen. Tiedon saat työeläkeotteeltasi. Lopullinen eläkkeesi voidaan laskea vasta silloin, kun jäät eläkkeelle.

Työeläkettä kertyy palkansaajilla 17-vuotiaasta ja yrittäjillä 18-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee karttuman 17-vuotiaasta alkaen. Osittainen vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan ikäluokan mukaisella alaikärajalla ja vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä. Laskurissa korkein mahdollinen eläkkeellejäämisikä on 70 vuotta.

Laskuriin itse syötettävän, aiemmin kertyneen eläkkeen, oletetaan olevan määrä, joka on jo kerrottu elinaikakertoimella ja joka ei sisällä mahdollista lykkäyskorotusta. Aiemmin kertyneessä eläkkeessä voi olla lykkäyskorotusta, jos olet jo täyttänyt vanhuuseläkeikäsi.

Laskurin oletukset ansiokehityksestä ja eliniän pitenemisestä

Laskurissa on mahdollista valita ansiotason tuleva kehitys kahdesta eri vaihtoehdosta. Vaihtoehto, jossa ansiot eivät muutu, vastaa työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia. Vaihtoehto, jossa ansiotaso kasvaa ennusteen mukaisesti, vastaa Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin peruslaskelmaa.

Ennusteen mukaan yleinen ansiotaso kasvaa reaalisesti pidemmällä aikavälillä 1,2 prosenttia vuodessa. Lähivuosien suhdannenäkymät on otettu ennusteessa tarkemmin huomioon. Palkkakerroin, jolla eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon, lasketaan yleisen ansiokehityksen ja hintakehityksen perusteella. Pitkällä aikavälillä kehitys on noin 1,0 prosenttia vuodessa reaalisesti.

Laskuri olettaa omien ansioiden kasvavan vuosittain palkkakertoimen mukaisesti. Omat ansiot siis kasvavat hieman vähemmän kuin palkansaajien ansiotaso keskimäärin, koska palkkakertoimessa otetaan huomioon 80 % yleisestä ansiokasvusta.

Eläkkeen määrä esitetään laskurissa nykyhintatasossa. Euromäärässä näkyy siis palkkakerrointarkistuksen ja oman ansiotason kasvun vaikutus eläkkeen ostovoimaan.

Eläkeikä- ja elinaikakerroinennusteisiin vaikuttava eliniän piteneminen perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Laskurin käyttämät oletukset elinaikakertoimesta, eläkeiästä ja yleisestä ansio- ja hintakehityksestä löytyvät excel-taulukosta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja on 61 vuotta ennen vuotta 1964 syntyneillä. Vuonna 1964 syntyneillä ikäraja on 62 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ikäraja sidotaan elinajanodotteen muutokseen. Laskurissa ikäraja perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen. Eri ikäluokkien eläkeiät löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Alin vanhuuseläkeikä

Jokaisella syntymävuosiluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä laskurissa näytettävä alin vanhuuseläkeikä perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä.

Työeläkkeen kertyminen ja vakuuttamisen yläikäraja

Työeläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Vuosina 2017−2025 eläkettä kertyy 1,7 % tuona aikana 53−62-vuotiaille. Jos eläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotusta 0,4 % kuukautta kohti. Eläkettä kertyy vastaavasti myös työstä osittaisen vanhuuseläkkeen aikana.

Eläkkeen kertymisen ja vakuuttamisen yläikäraja nousee 68 ikävuodesta siten, että se on vuonna 1958−1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen laskenta

Osittaisen vanhuuseläkkeen perusteena on sen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä kertynyt työeläke. Osittainen vanhuuseläke on valinnan mukaan 25 tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä. Osittaista vanhuuseläkettä pienentää varhennusvähennys, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla osittaisen vanhuuseläkkeen alkaminen alittaa alimman vanhuuseläkeiän.

Elinaikakerroin

Kertynyt työeläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Elinaikakerroin vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle. Jos osittainen vanhuuseläke alkaa 61-vuotiaana, käytetään alkamisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa.

Nuoremmilla ikäluokilla elinaikakerroin on ennuste. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen. Elinaikakertoimet eri ikäluokille löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Palkkakerroin

Kun alkavan eläkkeen määrää lasketaan, työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa. Palkkakerroin ottaa huomioon 80 prosenttia ansiotasoindeksin ja 20 prosenttia kuluttajahintaindeksin muutoksesta.

Kelan eläke

Jos työeläkettä ei ole kertynyt tai se jää pieneksi, henkilö voi saada Kelan maksamaa kansaneläkettä ja takuueläkettä. Pelkkää osittaista vanhuuseläkettä saava ei voi saada Kelan eläkettä, joten laskurissa Kelan eläke lasketaan vain vanhuuseläkkeeseen. Jokainen työeläke-euro pienentää täyttä kansaneläkettä 50 sentillä, kunnes kansaneläkettä ei jää enää maksettavaksi. Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa, asuuko eläkkeensaaja puolison kanssa vai yksin.

Takuueläkettä maksetaan, jos kokonaiseläke jäisi alle takuueläkkeen täyden määrän. Laskuri ei ota huomioon työeläkkeen lisäksi muita kansaneläkkeen tai takuueläkkeen määrään vaikuttavia eläkkeitä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennyksen osuus lisätään työeläkkeen määrään, kun kansaneläkkeen määrää lasketaan. Kansaneläke ei siis kompensoi varhennusvähennyksen aiheuttamaa pienennytä työeläkkeessä. Työeläkkeen lykkäyskorotuksen määrä puolestaan jätetään ottamatta huomioon kansaneläkettä laskettaessa, joten kansaneläke ei pienene työeläkkeen lykkäyskorotuksen seurauksena.

Muilta osin laskuri ottaa koko työeläkkeen kansaneläkettä vähentävänä huomioon. Takuueläkettä laskettaessa työeläke otetaan huomioon sen suuruisena kuin sitä maksetaan.

Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Vuonna 1965 syntyneistä alkaen vanhuuseläkeikä muuttuu elinajanodotteen mukaan vastaavasti kuin työeläkejärjestelmässä. Laskuri laskee kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen varhennusvähennyksen (0,4 % kuukautta kohti), jos eläkkeellesiirtymisikä on alempi kuin kansaneläkeikä. Laskuri laskee myös lykkäyskorotuksen, jos eläkkeellejäämisikä on korkeampi kuin Kelan eläkeikä. Lykkäyskorotus on 0,6 % kuukautta kohti ennen vuotta 1962 syntyneillä ja 0,4 % kuukautta kohti vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Laskuri laskee Kelan eläkkeen olettaen, että henkilö on asunut Suomessa riittävän pitkään täyden kansaneläkkeen saamiseksi (80 prosenttia 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen välisestä ajasta).

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen oletetaan kehittyvän tulevaisuudessa hintaindeksin mukaan. Reaalisesti Kelan eläke siis pysyy laskurissa nykytasolla.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä: www.kela.fi

Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä

Arvioi laskurilla perhe-eläkkeen määrää

Laskuri laskee lesken ja lasten (edunsaajien) osuudet kuolleen puolison tai huoltajan (edunjättäjän) eläkkeestä sekä vähennetyn leskeneläkkeen

Anna eläke kokonaislukuna, esim. 1500
Valitse edunsaajat

Laskuri laskee työeläkejärjestelmän lesken- ja lapseneläkkeen tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Edunjättäjän oletetaan kuolleen vuonna 2022 tai sen jälkeen. Laskuri laskee perhe-eläkkeen olettaen, että perhe-eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät.

Perhe-eläke lasketaan kuolleen puolison tai huoltajan (edunjättäjän) kuollessaan saaman työeläkkeen perusteella. Leskelle ja lapsille (edunsaajille) lasketaan osuudet edunjättäjän eläkkeestä.

Jos edunsaajana ei ole leskeä, laskuri laskee lapseneläkkeeseen myös lesken laskennallisen osuuden perhe-eläkkeestä. Lapseneläke kullekin lapselle on lapseneläkkeiden yhteismäärä jaettuna tasan edunsaajina olevien lasten kesken.

Lesken oma eläke voi vähentää leskeneläkkeen määrää. Laskuri laskee vähennetyn leskeneläkkeen käyttäjän syöttämän edunjättäjän eläkkeen ja lesken oman eläkkeen perusteella. Laskuri laskee vähennyksen, jos annettujen tietojen perusteella huollettavana ei ole alle 18-vuotiaita lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia.

Lue lisää perhe-eläkkeestä

Arvioi YEL-työtuloasi laskurilla

Laskuri laskee suuntaa antavan suosituksen YEL-työtulosta ja sen liikkumavarasta.

Laske YEL-työtulosuositus

Laske perhevapaan vaikutus työeläkkeeseen

Laskuri laskee lapsenhoitoetuuksien ajalta karttuvan eläkkeen sekä eläkkeen, joka vastaavalta ajalta karttuisi työstä. Laskuri on suuntaa antava.

Syntymävuosi

Valitse oma syntymävuotesi. Syntymävuoden perusteella määräytyy eläkkeen määrään vaikuttava elinaikakerroin.
Valitse syntymävuotesi

Tulot edeltävän vuoden aikana, €/kk

Täytä tähän vuositulosi (brutto) kuukausitasolla. Eläkkeen perusteena on sama vuositulo, joka on myös vanhempainpäivärahojen perusteena. Vuositulo voi sisältää palkkaa, yrittäjän työtuloa ja etuuksia. Laskuri laskee myös työstä karttuvan eläkkeen tämän saman tulon perusteella.
Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500

Vanhempainpäivärahojen kesto yhteensä, kk

Vanhempainpäivärahoja maksetaan yhteensä enimmillään noin 10 kk:n ajalta, mutta tietyissä tapauksissa pidemmältä ajalta. Näet vanhempainpäivärahakauden pituuden Kelan päätökseltä, tai voit laskea pituuden Kelan laskurilla. Eläkelaskuri ottaa vapaajaksot huomioon kuukauden tarkkuudella.
Total duration of maternity or paternity allowance and parental allowance, months

Kotihoidontuen kesto, kk

Kotihoidontukea voidaan maksaa, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Kotihoidontukea voi saada, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää eli kun lapsi on noin 6 kuukauden ikäinen.
Duration of home care allowance, months
Eläkkeen karttuminen perhevapaalla
Eläke päiväraha-ajalta: - €/kk Eläke kotihoidontukiajalta: - €/kk

Eläke yhteensä perhevapaan ajalta: - €/kk

Eläke on tarkistettu elinaikakertoimella

Työeläke on kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella. Eläke sopeutetaan elinaikakertoimella odotettavissa olevaan eliniän muutokseen.
Eläkkeen karttuminen työssä
Eläke työstä vastaavalta ajalta: - €/kk

Eläke on tarkistettu elinaikakertoimella

Työeläke on kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella. Eläke sopeutetaan elinaikakertoimella odotettavissa olevaan eliniän muutokseen.

Selaimesi ei tue canvas elementtiä

Laskuri laskee perhevapaiden ajalta kertyvän eläkkeen vuonna 2023 voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Laskuri on suuntaa antava.

Eläkettä lapsenhoitoajalta kertyy vanhemmalle maksetun vanhempainpäivärahan tai kotihoidontuen ajoilta. Vanhempainpäivärahoja ovat ennen 1.8.2022 voimassa olleen lainsäädännön mukaan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha ja 1.8.2022 alkaen raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainraha. Uuden lain mukaisia vanhempainpäivärahoja maksetaan, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Laskuri laskee yhden lapsen (tai yhden synnytyksen) perusteella maksettavien perhevapaaetuuksien ajalta karttuvan eläkkeen. Molemmat vanhemmat laskevat eläkekarttuman omalta osaltaan.

Laskuri laskee eläkkeen vuosina 1973–2005 syntyneille. Ikäluokan perusteella määräytyy laskennassa käytettävä elinaikakerroin. Valitulla ikärajauksella eläkkeen laskenta on pystytty pitämään laskurissa yksinkertaisempana.

Aiemmin syntyneiden lasten hoitoajalta karttuneen eläkkeen voi nähdä työeläkeotteelta. Lastenhoitoajoilta karttunut eläke myönnetään etuuden saajalle, jos työeläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita on työuran aikana ennen eläketapahtumavuotta vähintään 19578,92 euroa (vuoden 2023 tasossa).

Laskurissa oletetaan, että yleinen ansio- ja hintataso sekä henkilön oma ansiotaso pysyvät laskentahetken tasolla. Laskuri ei ota huomioon erityistilanteita, joissa vanhempi myös esimerkiksi työskentelee lapsenhoitovapaan aikana tai jos eläkkeen perusteena on aiempi, ennen vuotta 2020 määritelty ansio.

Tarkempaa tietoa perhevapailta maksettavista etuuksista, niiden kestoajoista ja määräytymisestä saat Kelan verkkosivuilta.

Eläke vanhempainpäiväraha-ajoilta

Vanhempainpäiväraha-ajoilta eläkettä kertyy päivärahan perusteena olevasta vuositulosta. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta ennen päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Vuositulossa huomioidaan palkkatulot, vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL-työtulo, tietyt etuudet ja tietyt ansionmenetyskorvaukset. Kela saa ansiotiedot yleensä tulorekisteristä tai vakuutuslaitoksista ja työeläkkeen laskentaa varten ansioperuste saadaan Kelasta. Palkkatiedot voi tarkistaa tulorekisteristä.

Eläkkeen laskennassa vuositulosta vähennetään vakuutusmaksuvähennys (10,01 prosenttia vuonna 2023). Eläkkeen peruste otetaan huomioon 1,21-kertaisena. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa. Kertynyt eläke kerrotaan ikäluokan elinaikakertoimella.

Eläkkeen perusteena on aina vähintään 815,78 euron kuukausiansio (vuoden 2023 tasossa), jos vanhemmalla ei ole aikaisempaa työtuloa ja hänelle sen vuoksi maksetaan vanhempainpäivärahaa vähimmäispäivärahan suuruisena tai etuuden perusteena oleva ansio (kerrottuna kertoimella 1,21) on alle 815,78 euroa/kk. Laskuri ei ota huomioon tilanteita, joissa työskentelyn tai muun syyn takia maksetaan vähimmäispäivärahaa.

Eläkettä kertyy 1,21-kertaisesta perusteesta myös, jos työnantaja maksaa palkkaa vanhempainpäivärahojen ajalta. Eläkettä kertyy palkasta normaalisti ja päivärahan perusteesta kertoimella 0,21 kerrottuna. Koska palkanmaksu vanhempainpäivärahan ajalla ei juuri vaikuta kertyvän eläkkeen määrään, ei laskuri ota erikseen huomioon vanhempainpäivärahojen ajalta maksettua palkkaa.

Eläke kotihoidontukiajalta

Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta kertyy erillislain mukaista etuutta, joka myönnetään ja maksetaan työeläkkeen yhteydessä. Etuuden peruste on kiinteä 815,78 euroa kuukaudessa (vuoden 2023 tasossa). Etuutta kertyy 1,5 prosenttia vuodessa. Kertynyt eläke kerrotaan ikäluokan elinaikakertoimella.

Etuutta ei oteta huomioon kansaneläkkeen määrää laskettaessa kansaneläkettä vähentävänä kuten muita työeläkkeitä.

Eläke työstä

Laskuri laskee palkasta tai yrittäjän työtulosta kertyvän eläkkeen vertailuksi lapsenhoitoajan karttumalle. Bruttotuloista eläkettä kertyy 1,5 vuodessa. Kertynyt eläke kerrotaan elinaikakertoimella.

Laskuri olettaa, että työskentelyn ja vanhampainpäivärahojen perusteena on sama, käyttäjän syöttämä palkka. Laskuri ei ota huomioon tilanteita, joissa palkka poikkeaa aiemmasta, päivärahojen perusteena olevasta tulosta, tai joissa päivärahan perusteena olevat tulot sisältävät myös etuustuloja.

Lue lisää perhevapaista kertyvästä eläkkeestä