Saavutettavuusseloste

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä saavutettavuusseloste koskee Työeläke.fi-sivustoa ja se on laadittu 21.9.2020.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Ei-saavutettava sisältö

Tämä verkkosivusto ei ole vielä seuraavilta osin vaatimusten mukainen:

 • (WCAG 1.3.1) Sisältöelementtien keskinäiset suhteet eivät kaikilta osin vastaa vaatimuksia. Esimerkiksi sivun kaikkia keskeisiä alueita ei ole merkitty, kuten laskurin palautekyselyn tähtimerkkien tekstivastineet.
 • (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2) Elementit eivät ole kaikilta osin koodissa samassa järjestyksessä kuin silmin nähtynä. Käyttöliittymäkomponenttien nimet ja roolit eivät ole kaikilta osin selvät. Esimerkiksi Lomakkeet-sivun pdf-tiedostoissa lukujärjestys ei ole looginen, tiedostoja ei pysty käyttämään näppäimistöllä, niitä ei ole merkitty tekstitiedostoiksi ja kaikki otsikot ovat h2-tasoisia.
 • (WCAG 1.3.5) Syötteen määrittely ei onnistu sivuston sisäisessä haussa, jossa ei ole hakusanojen taivutusmuotojen tunnistusta.
 • (WCAG 2.4.1) Laskureissa sisällön kaikki toiminnallisuus ei ole hallittavissa näppäimistörajapinnan välityksellä.
 • (WCAG 2.4.6) Otsikoiden ja nimilappujen kuvauksissa on jonkin verran puutteita. Esimerkiksi lomakkeiden ohjelmallinen merkitseminen Eläkkeet eri elämäntilantilanteissa/Vanhuuseläke.
 • (WCAG 3.2.1) Komponentit eivät aina fokusoidu oikein. Esimerkiksi laskureissa info-elementit saattavat avautuessaan piilottaa alleen muuta sisältöä.
 • (WCAG 3.2.2) Hampurilaisvalikko varaa koko sivun, minkä vuoksi käyttäjä ei pysty jatkamaan, jollei ensin sulje hampurilaisvalikkoa.
 • (WCAG 3.3.1) Lomakevirhettä ei tunnisteta kaikissa kohden automaattisesti. Esimerkiksi palautteissa ja virheilmoituksissa tulee osoittaa virheelliset kentät.
 • (WCAG 3.3.2) Käyttäjää ei ole ohjeistettu palvelun kaikissa osissa riittävästi. Lomakekenttien pakollisuuksia ei ole merkitty osassa sivuston lomakkeista riittävästi ja lomakkeiden nimilappujen merkitseminen on osin puutteellista.  Esimerkiksi lomakkeessa Palaute verkkopalvelussa/Palvelussa ilmeni tekninen häiriö kohdan Häiriön ajankohta -nimilappu voisi kertoa missä muodossa data pitää syöttää, esim. pp/kk/vvvv.
 • (WCAG 3.3.3) Syötetyn virheen tunnistaminen ei toimi sivuston sisäisessä haussa. Haku toimii siten, että käyttäjän pitää syöttää hakutermi oikeassa muodossa. Hakusanojen taivutusmuotoja ei tunnisteta.
 • (WCAG 4.1.3) Lomakevirheet eivät välity avustavalle teknologialle. Virhetilanteista tulee tieto vain visuaalisesti.

Sivustolla esitettävät kaaviot ja infografiikka tullaan tarjoamaan saavutettavassa muodossa mahdollisimman pian niiltä osin, kun ne eivät jo ole. 23.9.2020 alkaen kaavioihin lisätään tekstivastine, jos niiden sisältöä ei ole kuvattu tekstissä tai kaavion tietoja ei tarjota taulukkoliitteessä.

Verkkosivustolla julkaistavien videoiden ja äänilähetysten tulee olla saavutettavia viimeistään siirtymäajan jälkeen eli 23.9.2020 alkaen. Uudet videot ja äänilähetykset tuotetaan saavutettavassa muodossa siten, että ne ovat saavutettavia viimeistään 14 vuorokautta ensilähetyksen jälkeen. Työeläke.fi-sivustolla olevia ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei tulla saattamaan saavutettaviksi. 23.9.2020 alkaen julkaistaviin videoihin lisätään tekstivastineet tai tekstitykset ja kuvailutulkkaukset.

Pyrimme huomioimaan saavutettavuuden Työeläke.fi-sivustoon linkittyvissä palveluissa niin pitkälle kun sitä on mahdollista edesauttaa. Osittain tämä on kuitenkin mahdollista vain tulevien hankintojen osalta.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Eläketurvakeskuksen hallinnoimalla Youtube-kanavalla on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Osasta tällaisesta videosisällöstä puuttuu tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.

Muut palvelut

Eläketurvakeskuksen käyttämissä sosiaalisen median kanavissa tuotamme 23.9.2020 alkaen niin saavutettavaa sisältöä kuin se kyseisessä kanavassa on mahdollista.

Seuraavilla palveluilla on esitetty omat saavutettavuusselosteensa: ETK:n verkkoasiointi (eETK ml. A1-hakemus),  Etk.fi ja Työeläkelakipalvelu.

Työeläke.fi:n tunnistautuminen ohjaa asiakkaan sen työeläkelaitoksen palveluun, jossa hänet on vakuutettu. Nämä palvelut tarjoavat omat saavutettavuusselosteensa. Tunnistautumista vaativia palveluita ovat Tarkista työeläkeotteesi, Hae eläkettä ja Siirry työeläkelaitoksesi palveluun.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme tai tarvitsetko etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi palvelusta sellaista sisältöä, joka ei täytä saavutettavuusvaatimuksia? Ilmoita siitä meille. Vastaamme sinulle 14 päivän kuluessa.

Anna saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella.

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi: saavutettavuuspalaute(at)etk.fi

Ilmoitus valvontaviranomaiselle

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000