Eläke ulkomailta Suomeen

Eläkkeen hakeminen ulkomailta on yksinkertaista. Eläketurvakeskus (ETK) toimittaa hakemuksesi ulkomaille, jos asut Suomessa ja haet eläkettä yhdestä tai useammasta seuraavista maista:

  • EU- ja ETA-maa
  • Iso-Britannia
  • Sveitsi
  • Maat, joiden kanssa Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus

EU:n sosiaaliturva-asetukset ja kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset takaavat eläkkeiden maksamisen maasta toiseen. Suomi on solminut kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset Kanadan, Quebecin, Yhdysvaltojen, Israelin, Chilen, Australian, Intian, Etelä-Korean, Kiinan ja Japanin kanssa. EU:lla on lisäksi sopimus Sveitsin kanssa siitä, että EU:n sosiaaliturva-asetuksia sovelletaan myös Sveitsiin. Ison-Britannian osalta sovelletaan EU:n ja Ison-Britannian välistä erosopimusta tai kauppa- ja yhteistyösopimusta.

Alla olevasta listasta näet kaikki maat, joista eläke maksetaan EU-asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella Suomeen.

Alankomaat, Australia, Belgia, Bulgaria, Chile, Espanja, Etelä-Korea, Intia, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Québec, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdysvallat

Ulkomaan eläkettä saa yleensä vain työskentelystä

Muiden maiden eläkkeet perustuvat yleensä työskentelyyn ja kyseiseen maahan maksettuihin eläkevakuutusmaksuihin.

Jokaisella maalla on omat säännökset sen suhteen, minkä pituisista työsuhteista eläkettä kertyy. Eri mailla voi olla myös erilaisia vaatimuksia sen suhteen, miten paljon eläkkeenhakijalla pitää olla työvuosia yhteensä. Työvuosivaatimuksessa otetaan yleensä huomioon myös Suomessa tai muissa EU/ETA -maissa tehty työ.

Kansaneläkkeeseemme verrattavaa asumiseen perustuvaa eläketurvaa ei yleensä ole muualla. Joissain maissa käytössä olevaa vähimmäisturvan takaavaa eläkettä ei pääsääntöisesti makseta maasta toiseen.

Asumisen perusteella eläkettä voi saada Alankomaista, Islannista, Norjasta, Tanskasta, Australiasta, Israelista ja Kanadasta. Lakimuutoksesta johtuen Ruotsin asumiseen perustuvaa eläkettä ei makseta ulkomailla asuville enää 1.1.2023 alkaen.

Eläkeiät vaihtelevat eri maissa

Vanhuuseläkkeelle voi eri maissa jäädä eri ikäisenä. Maasta riippuen eläkettä saattaa myös tietyin ehdoin saada varhennettuna vanhuuseläkkeenä jo ennen kyseisen maan yleistä eläkeikää.

Moni maa nostaa parhaillaan lakisääteistä vanhuuseläkeikäänsä. Tietoa eläkeiästä saat ensisijaisesti ulkomaisilta eläkelaitoksilta.

Lue lisää Lisätietoa eri maiden eläkkeistä -sivulta

Eläkepäätökset kunkin maan oman lainsäädännön mukaan

Kukin maa tekee eläkepäätöksensä oman lainsäädäntönsä mukaan. Vaikka sinulle myönnettäisiin Suomesta esimerkiksi työkyvyttömyyseläke, sitä ei välttämättä myönnetä toisesta EU-, ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaasta. Tästä huolimatta sinulla saattaa myöhemmin olla oikeus kyseisen maan työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeeseen. Ulkomaan eläkelaitos antaa eläkepäätöksensä maan omalla kielellä ja maksaa eläkkeesi suoraan pankkitilillesi. Eläkkeen maksupäivä vaihtelee maittain.

Ulkomaan eläke voi vaikuttaa sosiaalietuuksien saamiseen Suomessa. Se voi vähentää työttömyysetuuksia, sairauspäivärahoja ja toimeentulotukea tai estää niiden maksamisen kokonaan. Ulkomaan eläke voi myös johtaa jo maksettujen etuuksien takaisinperintään.

Ulkomainen lakisääteinen eläke ei estä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen myöntämistä ja maksamista. Jos sen sijaan saat osa-aikaeläkettä, sinun on hyvä huomioida, että ulkomainen lakisääteinen eläke estää osa-aikaeläkkeen maksamisen.

Jos toimit yrittäjänä, vakuuttamisvelvollisuutesi päättyy, jos sinulle myönnetään Suomesta tai ulkomailta lakisääteinen vanhuuseläke. Tämän jälkeen sinun on mahdollista ottaa vapaaehtoinen yrittäjän/maatalousyrittäjän eläkevakuutus.

Ulkomailta maksettavan eläkkeen vaikutus kotimaan sosiaalietuuksiin kannattaa selvittää jo ennen ulkomaan eläkkeen hakemista.

Sinun tulee ilmoittaa olosuhteissasi tapahtuvista muutoksista suoraan eläkettä maksavalle ulkomaiselle eläkelaitokselle. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi siviilisäädyn, osoitteen tai pankkitilitietojen muuttuminen tai työskentelyn aloittaminen.

Joidenkin maiden eläkelaitokset lähettävät eläkkeensaajalle vuosittain täytettäväksi henkilötietolomakkeen, jolla tarkistetaan yhteystietojesi oikeellisuus ja että eläkettä ei vahingossa makseta jo edesmenneelle eläkkeensaajalle. Lomakkeesta käytetään myös nimitystä elossaolotodistus. Täytä ja palauta lomake annettujen ohjeiden mukaisesti ulkomaille.

Henkilötietolomakkeen palauttamatta jättäminen johtaa yleensä eläkkeen maksun katkeamiseen.

Ulkomainen eläke maksetaan joitain poikkeuksia lukuun ottamatta kuukausittain tilillesi. Eläkkeesi voidaan maksaa ulkomailta myös pankkisekeillä.

Joidenkin maiden kanssa on mahdollista sopia eläkkeen maksusta harvemmalla maksuvälillä. Tämä voi olla tarpeen esim. pankki- tai sekkikulujen pienentämiseksi.

Jos haluat eläkkeesi maksuun harvemmin kuin kerran kuukaudessa, voit tiedustella mahdollisuutta tähän eläkettä maksavalta ulkomaan eläkelaitokselta.

Sinun tulee aina ilmoittaa ulkomailta saatu eläke verottajalle. Suomen verottajan Kansainvälisen henkilöverotuksen palvelusta saat tietoa ulkomaan eläkkeen vaikutuksesta verotukseesi Suomessa.

Voi olla, että sinun pitää maksaa veroja myös siihen maahan, mistä eläke on myönnetty. Lisätietoja saat eläkkeen maksajalta tai kyseisen maan veroviranomaiselta.

Verohallinto – Eläkettä ulkomailta

Verohallinnon palvelunumerot

Lue lisää Lisätietoa eri maiden eläkkeistä -sivulta