Vakuuttamista valvoo Eläketurvakeskus

Työntekijällä on lakisääteinen oikeus työeläkkeeseen. Eläketurvakeskuksen neuvonta ja valvonta varmistavat, että työnantaja järjestää työntekijänsä eläkevakuutuksen.

Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa, Eläketurvakeskus kehottaa korjaamaan laiminlyönnin.

Jos työnantaja ei noudata saamaansa kehotusta, Eläketurvakeskus joko ottaa työnantajan kustannuksella ja puolesta vakuutuksen työntekijälle työeläkevakuutusyhtiöstä tai ilmoittaa tilapäisen työnantajan vakuutustiedot vakuutusyhtiölle. Laiminlyönnin ajalta vakuutusmaksu voidaan korottaa jopa kaksinkertaiseksi.

Myös yrittäjä, jonka työskentely täyttää yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin kuulumisen edellytykset, saa Eläketurvakeskukselta kehotuksen, jos hän ei ole ottanut itselleen lain mukaista eläkevakuutusta. Mikäli yrittäjä ei tästä huolimatta ota vakuutusta, Eläketurvakeskus ottaa sen työeläkevakuutusyhtiöstä yrittäjän puolesta ja kustannuksella.

Eläketurvakeskus toimii valvojana yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Työeläkeote kokoaa rekisteritiedot

Yksityisalan työntekijät saavat työeläkeotteen kirjeitse joka kolmas vuosi. Otteelle on koottu rekisteritiedot eläkettä kartuttaneista ansioistasi. Työeläkeotteen voi tarkistaa myös verkossa.

Tarkista työeläkeote