Yrittäjänä ulkomailla

Kun työskentelet yrittäjänä ulkomailla, kuulut pääsääntöisesti työskentelyvaltion sosiaaliturvaan. Tilapäisesti EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä työskentelevä yrittäjä voi kuitenkin pysyä Suomen työeläke- ja sosiaaliturvassa. Sosiaaliturvasopimusmaihin yrittäjäksi lähtevä henkilö voi jatkaa YEL-vakuutustaan Suomessa määräajan, jos lähettämisen edellytykset täyttyvät.

Myös apurahansaajiin sovelletaan ulkomaantyössä yrittäjiä koskevia kansainvälisiä määräyksiä.

Lähetetty yrittäjä on henkilö, joka

  • tavallisesti harjoittaa yritystoimintaa Suomessa
  • harjoittaa ulkomailla samankaltaista yritystoimintaa kuin Suomessa
  • on ennen ulkomaille lähtöään harjoittanut yritystoimintaa Suomessa (Käytännössä muilla kuin apurahansaajilla on tullut olla YEL-vakuutus tai MYEL-vakuutus vähintään 4 kuukautta voimassa ennen ulkomaille lähtöä.)
  • työskentelee ulkomailla tilapäisesti (yleensä enintään 2 vuoden ajan).

Myös etätyötä ulkomailla tekevä voi olla lähetetty yrittäjä.

Lähetetyn yrittäjän tulee aina tilapäisen ulkomailla työskentelyn ajaksi hakea Eläketurvakeskukselta todistus (A1-todistus) Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Todistuksella vältyt työskentelymaan sosiaaliturvamaksuilta. Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalta maksetaan siis kaikki lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut vain Suomeen.

Yli kahden vuoden työskentely vaatii poikkeusluvan. Poikkeuslupaa haet samalla hakemuksella kuin lähetetyn yrittäjän todistustakin.

Yrittäjänä sopimuksettomaan maahan

Jos lähdet yrittäjäksi sopimuksettomaan maahan (esim. Venäjälle), voit pitää suomalaisen YEL-vakuutuksen voimassa vain, jos ulkomaantyö kestää alle vuoden ja sinun on tarkoitus palata sen jälkeen Suomeen.

YEL-vakuutus tulee päättää jo ulkomaille lähtiessä, jos tiedät ulkomailla työskentelyn jatkuvan yli vuoden. Koska sopimusta ei ole, työskentelymaakin voi periä vakuutusmaksuja.

Lisätietoja ulkomailla työskentelystä sekä lähetetyn yrittäjän todistuksesta ja sen hakemisesta saat Eläketurvakeskuksesta, puh. 029 411 2110 tai sähköpostilla ulkomaanasiat(at)etk.fi.

Katso muut yhteydenottotavat sekä Eläketurvakeskuksen palveluajat yhteystiedoista