Yrittäjäeläkkeen määrä ja vakuutusmaksut

Työeläkkeesi lasketaan kaikista työurasi aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Yrittäjänä toimiessa eläke karttuu YEL-vakuutuksen vuosittaisen työtulon perusteella. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa.

Eläkkeen karttumisen laskukaava yrittäjillä: Vuosittainen työtulo x 1,5 % / 12 kk x Elinaikakerroin = Eläke / kk

Poikkeuksena on vuoden 2017 alusta vuoden 2025 loppuun asti jatkuva siirtymäaika. Tällöin 53–62-vuotiaille kertyy eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa.

Työeläkettä kertyy myös tutkintoon johtavasta opiskelusta, joistakin sosiaalietuuksista sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaalta.

Tiedon tähän mennessä kertyneen eläkkeen määrästä saat työeläkeotteeltasi.

Tarkista työeläkeote

Jos työeläkkeesi määrä jää pieneksi tai sitä ei ole kertynyt lainkaan, voit saada kansaneläkettä tai takuueläkettä.

Esimerkki eläkkeen karttumisesta

Yrittäjän työtulosi on 28 000 euroa. Eläkettä kertyy työtulosta 1,5 prosenttia vuodessa. Eläkkeen määrä kuukaudessa saadaan, kun saatu tulos jaetaan 12:lla.

28 000 × 1,5 % : 12 = 35

Jos työskentelet tällä työtulolla yrittäjänä vaikkapa 10 vuotta, karttuu sinulle noin 350 euron suuruinen kuukausieläke ennen verotusta.

Työeläkkeeseen vaikuttaa myös oman ikäluokkasi elinaikakerroin, jolla karttunut eläke kerrotaan.

Yrittäjänä kartutetun eläkkeesi määrä muodostuu koko yrittäjätoiminnan aikaisten kokonaistyötulojen perusteella. Pohjana on vahvistettu työtulosi, mutta kokonaistyötulossa otetaan huomioon mahdolliset työeläkevakuutusmaksun joustot ylös- tai alaspäin.

On tärkeää, että YEL-työtulosi on koko ajan oikealla tasolla. Työtulon huomattava nostaminen vasta viimeisinä yrittäjävuosina ei enää oleellisesti paranna eläkkeen määrää.

Vakuutusmaksut

Mitä enemmän maksat YEL-vakuutusmaksuja, sitä suuremman eläkkeen saat.

Maksu peritään vakuutuksessa vahvistetusta työtulosta. Alle 53-vuotiaan ja yli 62-vuotiaan YEL-maksu on 24,10 % ja 53-62-vuotiaan 25,60 % vahvistetusta työtulosta vuonna 2024.

Alle 53 v. ja
väh. 63 v.
53-62 v.
24,10 % 25,60 %

Vakuutusmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa YEL-maksun vuosittain.

Esimerkki yrittäjän vakuutusmaksusta ja siitä saatavasta vanhuuseläkkeestä

Yrittäjän työtuloksesi on vahvistettu 28 000 euroa. Alle 53-vuotiaana yrittäjänä maksat siitä YEL-maksua 24,10 % vuonna 2024.

28 000 × 24,10 % = 6748

YEL-maksusi on vuodessa 6748 euroa, mikä tekee noin 562 euroa kuukaudessa.

Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa. Eläkkeen määrä kuukaudessa saadaan, kun saatu tulos jaetaan 12:lla.

28 000 × 1,5 % : 12 = 35

Kyseisellä työtulolla sinulle kertyy eläkettä vuoden aikana 35 euroa kuukaudessa.

Työeläkkeeseen vaikuttaa myös oman ikäluokkasi elinaikakerroin, jolla karttunut eläke kerrotaan.

Olet syntynyt vuonna 1967, joten arvioitu alin vanhuuseläkeikäsi on 65 vuotta ja 4 kuukautta. Nykyisen elinajanodotearvion mukaan ikäluokkasi ehtii olla eläkkeellä 21 v ja 6 kk eli 258 kuukautta.

35 × 258 = 9030

Tällä oletuksella 6 748 euron vakuutusmaksulla saisi yhteensä 9 030 euron vanhuuseläkkeen (ennen verotusta).

Esimerkissä ei ole huomioitu rahan arvon muutoksia. Karttunut eläke tarkistetaan eläkelakien mukaisesti palkkakertoimella eläkkeelle jäämiseen asti ja sen jälkeen työeläkeindeksillä.

Aloittava yrittäjä saa alennuksen

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvänä saat YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden (48 kk) ajan. Jos yritystoimintasi kuitenkin päättyy aikaisemmin, voit käyttää jäljelle jääneen ajanjakson hyväksi toiseen yrittäjäjaksoon.

Yrittäjän työtulo joustaa

Voit kohentaa tulevaa eläkettäsi joustomallin avulla. Tämä tarkoittaa, että voit maksaa taloudellisesti hyvinä vuosina tilapäisesti 10–100 prosenttia suurempaa lakisääteistä YEL-maksua. Pienemmän vakuutusmaksun maksamisen ajalta eläkettä karttuu vastaavasti vähemmän.

Korotettua maksua saat maksaa vaikka joka vuosi, mutta alennuksen käytölle on tiukemmat rajat. Joustosta ilmoitetaan omaan työeläkelaitokseen ja se koskee aina yhtä kalenterivuotta kerrallaan. Jousto ei muuta vahvistettua työtuloasi. Se ei vaikuta myöskään Kelan myöntämiin etuuksiin.

Yrittäjän työtuloksesi on vahvistettu 28 000 euroa/vuosi. Alle 53-vuotiaana yrittäjänä maksat siitä YEL-maksua 24,10 % vuonna 2024.

28 000 × 24,10 % = 6 748

YEL-maksusi on vuodessa 6 748 euroa.

Eläkkeen perusteena oleva korotettu tai alennettu työtulo (kokonaistyötulo) saadaan jakamalla maksamiesi vakuutusmaksujen yhteismäärä maksuprosentin sadasosalla.

Oletetaan, että päätät korottaa työeläkevakuutusmaksua 2 500 eurolla.

(6 748 + 2 500) : 0,241 = 38 373

Tällöin kokonaistyötulosi tältä kalenterivuodelta on 38 373 euroa.

Oletetaan vastaavasti, että päätät alentaa työeläkevakuutusmaksua 520 eurolla.

(6 748 − 520) : 0,241 = 25 842.

Tällöin kokonaistyötulosi tältä kalenterivuodelta on 25 842 euroa.

Esimerkissä ei ole huomioitu rahan arvon muutoksia eikä korkotekijää.

Jos sinulla on tarve korottaa työtuloasi pysyvästi, tarkista se työeläkelaitoksesi kanssa oikealle tasolle.

Laske oma eläkearviosi!

Eläkelaskurilla voit laskea arvion oman eläkkeesi suuruudesta.

 

Syntymävuosi

Valitse syntymävuotesi. Sitä tarvitaan laskettaessa eläkkeen määrää. Syntymävuoden mukaan määräytyy alin vanhuuseläkeikä, tavoite-eläkeikä sekä elinaikakerroin.

Valitse syntymävuotesi
 

Syntymäkuukausi

Valitse syntymäkuukautesi.

Valitse syntymäkuukautesi
 

Palkka tai työtulo/kk (brutto)

Täytä tähän tämänhetkinen vuosipalkkasi/-työtulosi keskimäärin kuukausitasolla tai tämän hetken arvio niistä tästä eteenpäin kokonaislukuna, esim. 2500.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500
 

Kertynyt eläke työeläkeotteeltasi

Täytä tähän omalta työeläkeotteeltasi (www.tyoelake.fi/tyoelakeote/) löytyvä kertyneen eläkkeen yhteismäärä kokonaislukuna, esim. 800. Kertyneen eläkkeen oletetaan olevan edellisen kuukauden loppuun mennessä kertynyt eläke, joka on jo kerrottu elinaikakertoimella. Syötä kertynyt eläke ilman mahdollista lykkäyskorotusta.

Vaihtoehtoisesti voit arvioida aiemmin kertyneen eläkkeen määrää oman ikäluokkasi tyypillisen kertymän perusteella. Ks. jäljempänä "Tilastotietoa kertyneistä eläkkeistä".

Anna kertynyt eläke kokonaislukuna, esim. 2500
 

Valitse tuleva ansiokehitys

Ennusteen mukainen kehitys tarkoittaa, että omat ansiot muuttuvat laskurissa vuosittain arvioidun palkkakertoimen kehityksen mukaan eläkkeelle siirtymiseen saakka. Ansiot myös tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeellejäämisvuoden tasoon eläkettä laskettaessa.

Ansioiden pysyminen nykytasolla tarkoittaa, etteivät omat ansiot tai indeksoinnissa käytettävä palkkakerroin muutu. Palkkakertoimen kehitys laskurissa on Eläketurvakeskuksen ennusteen mukainen.

Tarkempaa tietoa laskurin käyttämistä oletuksista saat alempaa Tietoa laskusta -osiosta.

Alin eläkeikäsi  

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- Eläkearviosi/kk - €/kk
Tavoite-eläkeikäsi  

Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeiässä lykkäyskorotus on korottanut eläkettäsi yhtä paljon kuin elinaikakerroin leikkaa sitä alimmassa eläkeiässä.

- Eläkearviosi/kk - €/kk

Eläkearviosi/kk

Eläkkeen määrä on esitetty kuluvan vuoden hintatasossa.

Alin eläkeikäsi 

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- vuotta ja - kk

Kokeile miten eläkkeellejäämisikä vaikuttaa eläkearvioosi.

Eläkkeelle jäämisen ajankohta: -

Työeläke

- €/kk

Työeläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella - 

Työeläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella

Työeläke on kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella. Eläke sopeutetaan elinaikakertoimella odotettavissa olevaan eliniän muutokseen.

Palkka ennen eläkkeelle siirtymistä 

Palkka ennen eläkkeelle siirtymistä

Laskurissa oma palkka kasvaa joka vuosi palkkakertoimen mukaan, jos valittuna on vaihtoehto, jossa yleinen ansiotaso kasvaa. Palkka on muunnettu kuluvan vuoden hintatasoon.

- €/kk

Eläke suhteessa edeltävään palkkaan

- %

Indeksitarkistettu eläkkeen määrä seuraavana vuonna

Työeläke

- €/kk

Seuraavan vuoden eläkkeen määrä on tarkistettu ennustetulla työeläke- ja kansaneläkeindeksin nimellisellä kehityksellä.

Tämä laskuri laskee vanhuuseläkkeen määrän. Laskuri ei laske osittaista vanhuuseläkettä eikä työkyvyttömyys- tai työuraeläkettä. Laskuri laskee työeläkkeen lisäksi mahdollisen kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrän kuluvana vuonna 55 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Laskurilla eläkettään voivat arvioida vuonna 1955–2006 syntyneet.

Laskuri laskee eläkkeen antamasi palkan perusteella ja vuonna 2024 voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisimman tarkan laskutuloksen saat, kun syötät laskuriin kertyneen eläkkeen määrän, joka näkyy työeläkeotteella. Lopullinen eläkkeesi voidaan laskea vasta silloin, kun jäät eläkkeelle.

Työeläkettä kertyy palkansaajilla 17-vuotiaasta ja yrittäjillä 18-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee karttuman 17-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee eläkekertymän sillä oletuksella, että eläkkeelle siirrytään aikaisintaan oman ikäluokan alimmassa eläkeiässä. Laskurissa korkein mahdollinen eläkkeellejäämisikä on 70 vuotta.

Laskuriin itse syötettävän, aiemmin kertyneen eläkkeen oletetaan olevan määrä, joka on jo kerrottu elinaikakertoimella ja joka ei sisällä mahdollista lykkäyskorotusta. Aiemmin kertyneessä eläkkeessä voi olla lykkäyskorotusta, jos olet jo täyttänyt vanhuuseläkeikäsi.

Jos voit jäädä eläkkeelle kuluvan vuoden aikana, voit laskea alkavan vanhuuseläkkeen lisäksi myös seuraavan vuoden indeksitarkistetun eläkkeen. Indeksitarkistetun eläkkeen määrän seuraavana vuonna näet, kun valitset ”Indeksivaikutuksen arviointi (nimellinen hintataso)” ja eläkkeelle jäämisen ajankohta on valittuna kuluvan vuoden aikana. Muuttamalla eläkkeellesiirtymisikää voit verrata tätä seuraavan vuoden indeksitarkistettua eläkettä tilanteeseen, jossa aloittaisit eläkkeen seuraavana vuonna.

Laskurin oletukset ansiokehityksestä, hintakehityksestä ja eliniän pitenemisestä

Laskurissa on mahdollista valita ansiotason tuleva kehitys kahdesta eri vaihtoehdosta. Vaihtoehto, jossa ansiot eivät muutu, vastaa työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia. Vaihtoehto, jossa ansiotaso kasvaa ennusteen mukaisesti, vastaa Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin peruslaskelmaa.

Jos eläke voi alkaa kuluvan vuoden aikana, on indeksivaikutuksen tarkastelua varten mahdollista valita myös eläkkeen määrän esittäminen nimellisessä tasossa vaihtoehtona kuluvan vuoden hintatasolle. Nimellisen hintatason vaihtoehdossa ennustettu hintakehitys vastaa Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin peruslaskelmaa.

Ennusteen mukaan yleinen ansiotaso kasvaa reaalisesti pidemmällä aikavälillä 1,2 prosenttia ja kuluttajahintaindeksi 2,0 prosenttia vuodessa. Lähivuosien suhdannenäkymät on otettu ennusteessa tarkemmin huomioon. Palkkakerroin, jolla eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon, lasketaan yleisen ansiokehityksen ja hintakehityksen perusteella. Pitkällä aikavälillä kehitys on noin 1,0 prosenttia vuodessa reaalisesti.

Laskuri olettaa omien ansioiden kasvavan vuosittain palkkakertoimen mukaisesti. Omat ansiot siis kasvavat hieman vähemmän kuin palkansaajien ansiotaso keskimäärin, koska palkkakertoimessa otetaan huomioon 80 % yleisestä ansiokasvusta.

Eläkkeen määrä esitetään laskurissa oletuksena nykyhintatasossa. Euromäärässä näkyy siis palkkakerrointarkistuksen ja oman ansiotason kasvun vaikutus eläkkeen ostovoimaan. Viimeistään kuluvan vuoden aikana eläkeiän täyttävät voivat laskea eläkearvion myös nimellisessä hintatasossa. Tällöin tuloksissa on mukana ennustetun hintakehityksen vaikutus.

Eläkeikä- ja elinaikakerroinennusteisiin vaikuttava eliniän piteneminen perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Laskurin käyttämät oletukset elinaikakertoimesta, eläkeiästä ja yleisestä ansio- ja hintakehityksestä löytyvät excel-taulukosta.

Alin vanhuuseläkeikä

Jokaisella syntymävuosiluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä laskurissa näytettävä alin vanhuuseläkeikä perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen, jota on päivitetty Eläketurvakeskuksessa. Eri ikäluokkien eläkeiät löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Työeläkkeen kertyminen ja vakuuttamisen yläikäraja

Työeläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Vuosina 2017−2025 eläkettä kertyy 1,7 % tuona aikana 53−62-vuotiaille. Jos eläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotusta 0,4 % kuukautta kohti.

Eläkkeen kertymisen ja vakuuttamisen yläikäraja nousee 68 ikävuodesta siten, että se on vuonna 1958−1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Elinaikakerroin

Kertynyt työeläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Elinaikakerroin vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle. Nuoremmilla ikäluokilla elinaikakerroin on ennuste. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteeseen. Elinaikakertoimet eri ikäluokille löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Palkkakerroin

Kun alkavan eläkkeen määrää lasketaan, työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa. Palkkakerroin ottaa huomioon 80 prosenttia ansiotasoindeksin ja 20 prosenttia kuluttajahintaindeksin muutoksesta.

Kelan eläke

Jos työeläkettä ei ole kertynyt tai se jää pieneksi, henkilö voi saada Kelan maksamaa kansaneläkettä ja takuueläkettä. Jokainen työeläke-euro pienentää täyttä kansaneläkettä 50 sentillä, kunnes kansaneläkettä ei jää enää maksettavaksi. Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa, asuuko eläkkeensaaja puolison kanssa vai yksin. Takuueläkettä maksetaan, jos kokonaiseläke jäisi alle takuueläkkeen täyden määrän. Laskuri ei ota huomioon työeläkkeen lisäksi muita kansaneläkkeen tai takuueläkkeen määrään vaikuttavia eläkkeitä.

Kaikki työeläkkeen osat eivät pienennä kansaneläkettä. Laskurissa alimman eläkeiän jälkeen laskettava lykkäyskorotus ei pienennä kansaneläkettä, mutta muilta osin laskuri ottaa koko työeläkkeen kansaneläkettä vähentävänä huomioon.

Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Vuonna 1965 syntyneistä alkaen vanhuuseläkeikä muuttuu elinajanodotteen mukaan vastaavasti kuin työeläkejärjestelmässä. Laskuri laskee kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen varhennusvähennyksen (0,4 % kuukautta kohti), jos eläkkeellesiirtymisikä on alempi kuin kansaneläkeikä. Laskuri laskee myös lykkäyskorotuksen, jos eläkkeellejäämisikä on korkeampi kuin Kelan eläkeikä. Lykkäyskorotus on 0,6 % kuukautta kohti ennen vuotta 1962 syntyneillä ja 0,4 % kuukautta kohti vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Laskuri laskee Kelan eläkkeen olettaen, että henkilö on asunut Suomessa riittävän pitkään täyden kansaneläkkeen saamiseksi (80 prosenttia 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen välisestä ajasta).

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen oletetaan kehittyvän tulevaisuudessa hintaindeksin mukaan. Reaalisesti Kelan eläke siis pysyy laskurissa nykytasolla.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä: www.kela.fi

Vuoden 2023 lopussa eri syntymävuosiluokat olivat kerryttäneet oheisen taulukon mukaisen mediaanieläkkeen. Puolet syntymävuosiluokasta on siis kerryttänyt tätä enemmän ja puolet vähemmän eläkettä. Kertynyt mediaanieläke on esitetty erikseen miehille, naisille sekä kaikille yhteensä.

Kertymät on korotettu palkkakertoimella vuoden 2024 tasoon ja kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella.

Taulukon tietoa voi esimerkiksi käyttää laskurissa aiemmin kertyneen eläkkeen arviona. Tarkemman tiedon omasta kertyneestä eläkkeestäsi löydät työeläkeotteeltasi.

Arvio kertyneestä eläkkeestä vuoden 2023 lopussa, mediaani, euroa/kk

SyntymävuosiMiehetNaisetKaikki
2006212
2005545
2004151414
2003252927
2002404040
2001555655
2000767978
1999101105103
1998129132131
1997164166165
1996200200200
1995235235235
1994274272273
1993313305308
1992352336342
1991393369380
1990436399415
1989478438455
1988522476494
1987575508535
1986620548578
1985666578613
1984712602647
1983751631680
1982787658711
1981827688746
1980883719787
1979939762837
1978998800883
19771069841938
19761116880980
197511769121023
197412139411056
197312559681092
197213109991132
1971135610391169
1970139610781211
1969145611221262
1968151211861322
1967156812561387
1966162713191449
1965169713861514
1964176314501583
1963184115071643
1962186215431666
1961189915831707
1960191116271740

Mukana ovat Suomessa asuvat, työeläkevakuutetut henkilöt, jotka eivät ole eläkkeellä. Kunkin syntymävuosiluokan kertymät perustuvat vuoden 2022 lopun tietoihin, ja niitä on korotettu vastaavan ikäisten aiemman kehityksen mukaan vuoden 2023 loppuun.

Jos voit jäädä eläkkeelle kuluvan vuoden aikana, voit laskea alkavan vanhuuseläkkeen lisäksi myös seuraavan vuoden indeksitarkistetun eläkkeen. Seuraavan vuoden indeksit ovat ennusteita ja tiedot tarkentuvat syksyllä.

Voit esimerkiksi vertailla joulukuussa alkavaa eläkettä tammikuussa alkavaan eläkkeeseen seuraavasti. Jotta tulokset ovat vertailukelpoisia, käytä kaikissa laskutoimituksissa nimellisen hintatason valintaa.

  1. Laske kuinka paljon on joulukuussa 2024 alkava eläke ja sitä seuraava indeksitarkistettu eläke tammikuussa 2025.
  2. Laske kuinka paljon on vuoden 2025 puolella alkava eläke siirtämällä laskurissa valittua eläkkeellejäämisikää eteenpäin.
  3. Vertaa tuloksia toisiinsa.