tuleva aika

Tuleva aika on tavallisimmin työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyvä käsite, joka tarkoittaa käytännössä aikaa työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka. Tulevalta ajalta lasketaan laskennallinen eläkekertymä, joka lisätään jo karttuneeseen eläkkeeseen.

Takaisin sanastoon